دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی سلامت اجتماعی ساکنین (مقایسه بین محلّات قدیم و جدید شهر یزد)

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

 

  • تعریف مفهومی و گویه­های متغیر امنیت اجتماعی

مفهوم گویه­ها
امنیت اجتماعی احساس امنیت کردن در این موارد: تنهایی در طول روز در محله؛ تنهایی در هنگام شب در محله. کمک گرفتن از همسایه هنگام نیاز. اعتماد در محله

 

1-1-1- دلبستگی مکانی

از طریق دلبستگی شخصی به مکان‌های جغرافیایی مشخص، فرد احساس تعلق و هدف به دست می­آورد که به‌نوبه­ی خود، معانی را به زندگی فرد می­دهد. این “تعلق” می‌تواند به‌عنوان ‌یک پیوند اجتماعی یا احساس عضویت و وابستگی به یک مکان، تعریف گردد (همیت و همکاران، 2004). دلبستگی مکانی به‌عنوان‌ یک ساختار مردم-مکان، با ارتباط بین مردم و مکان فیزیکی آن­ها و آن چیز که که آن­ها را تشویق به تعهد این کار، پیوند و اقامت طولانی در محله­ی خود می­کند، مربوط می باشد که می‌تواند تأثیر بر سرزندگی و پایداری یک محله داشته باشد؛ پس مهم می باشد که چگونگی ایجاد و ارتقاء این ارتباط با مکان درک گردد (میتچل، 2013: 30).

1-1-1-1- مؤلفه­های دلبستگی مکانی

ویلیامز و وسک[1] (2003) “هویت مکانی[2]” و “وابستگی مکانی[3]” را به‌عنوان عامل‌هایی که بر اساس آن دلبستگی مکانی را می­توان از طریق آن­ها اندازه­گیری نمود، شناسایی کرده­اند. آن­ها ویژگی­های روان‌سنجی مقیاس دلبستگی مکانی را که برای به دست آوردن میزان عواطف و احساسات مردم برای مکان­های مشخص طراحی‌شده می باشد را موردمطالعه و مطالعه قراردادند.

[1] Williams & Vaske

[2] Pace identity

[3] Place dependence

 مطالعه تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی سلامت اجتماعی ساکنین (مقایسه بین محلّات قدیم و جدید شهر یزد)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی سلامت اجتماعی ساکنین (مقایسه بین محلّات قدیم و جدید شهر یزد)

دسته بندی : پایان نامه حقوق