دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی سلامت اجتماعی ساکنین (مقایسه بین محلّات قدیم و جدید شهر یزد)

تکه ای از متن پایان نامه :

  • سهم حضور مردم در محیط فیزیکی بر اساس کیفیت آن.

دسته بندی : پایان نامه حقوق

  کیفیت محیط فیزیکی