دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسي تأثير خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي و سرمايه گذاري شرکت هاي بيمه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

ها که انتخابی غلط بوده می باشد و ادامه این روند موجبات عقب افتادگی بیشتر این صنعت را فراهم خواهد نمود و زیان ناشی از عدم کارایی آن ها شامل توسعه کشور نیز خواهد گردید و استدلال می گردد که خصوصی سازی در ابعاد مختلف با ایجاد انگیزه ، بهره گیری از خدمات کارشناسان مطلع داخلی و خارجی، و آزاد کردن این سازمان ها از مقررات دولتی و غیره می تواند به رفع معضلات این صنعت کمک شایسته ای بنماید .

اکبرزاده (1379) در مقاله ای تحت عنوان خصوصی سازی در صنعت بیمه ؛ فرصت ها و تهدیدها به این نتایج دست پیدا نمود : فرایند خصوصی سازی در دو مرحله انجام می گیرد : آغاز با آزاد سازی راه ورود بخش خصوصی به صنعت بیمه هموار گردد و این دو ، بیمه دولتی و خصوصی ، در کنار یکدیگر به فعالیت بپردازند . به تدریج که شرایط تحقق خصوصی سازی فراهم گردید ، خصوصی سازی مالکیت انجام گیرد . افزایش کارایی صنعت بیمه و افزایش سرمایه گذاری و اشتغال معرفی نمودند .

2-3-2- موضوعی

بررسي تاريخچه و بيمه هاي مختلف در جهان در بخش قبلی، اين واقعيت را نمايان مي سازد كه شكل گيري بيمه در ايران بسيار ديرتر از ساير كشورها بوده و شايد دليل عمده سهم اندك شاخص هاي بيمه اي در سطح دنيا نبودن صنعت بيمه ايران در مقايسه با صنعت بيمه  در ساير كشورها باشد.

از طرفي وقوع انقلاب اسلامي ايران دگرگوني هاي اساسي و زيربنايي در كليه امورسياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور پديد آورد كه نقطه عطفي در صنعت بيمه ايران پديد آمد و كليه موسسات بيمه خصوصي ضمن قابل مالكيت شروع ملي اعلام گردید و نمايندگي هاي خارجي نيز منحل اعلام گرديد و اين امر مقدمات عقب گرد شديدي در صنعت بيمه ايران را فراهم آورد و تمام دستاوردهاي گذشته با ملي شدن اين