دانلود پایان نامه

مجموعه ریسک: گروه یا مجموعه ای که در زمان t هنوز رویدادی برایشان اتفاق نیفتاده است.
سانسور کردن: در صورتی اتفاق می افتد که دوره عمر شرکت از زمان مشاهده فراتر می رود. در واقع سانسور شدن زمانی اتفاق می افتد که اطلاعات ناکاملی درباره ی زمان بقای عناصر در دست باشد و زمان از کار افتادگی به طور دقیق مشخص نیست.
شرکت های تازه وارد: طبق تعریف سازمان دیده بان جهانی کارآفرینی(GEM) به شرکت هایی که از زمان حضور آن ها در صنعت 42 ماه بیشتر نگذشته باشد، شرکت جدید یا تازه وارد گفته می شود.
مدل کوکس: یک مدل رگرسیون برای تحلیل های تاریخی- رخدادی که در مواردی که مجموعه داده دارای موارد سانسور شده باشد مناسب است. تحت عنوان مدل هازارد نسبی نیز شناخته می شود. در این روش اثر متغیر توضیحی بر بقاء به صورت پارامتری یا نیمه پارامتری ارائه می شود.
مدل برآورد حد محصول (کاپلان مایر): اگر برخی از شرکت ها در پایان مطالعه هنوز زنده باشند یعنی داده های سانسور شده داشته باشیم از روش برآورد حدمحصول (PL) که توسط کاپلان مایر ارائه شده استفاده می کنیم.
جدول عمر: وقتی تعداد مشاهدات و موارد مورد بررسی زیاد باشد ممکن است بیش از یک رویداد در هر زمان رخ دهد. در این صورت روش کاپلان مایر جداول بسیار طولانی را موجب می شود که ارائه و تفسیر آن ها خیلی مطلوب نبوده و وقت گیر است. بنابراین روش دیگری به نام «جدول عمر» بکار گرفته می شود که درآن زمان وقوع رویدادها را به صورت بازه های زمانی تقسیم می کند.
1-11- محدودیت های پژوهش
هر تحقیقی با یک سری محدودیت ها و مشکلات همراه می باشد، به گونه ای که می توان گفت مشکلات و محدودیت ها جزء لاینفک هر تحقیقی می باشد. از آنجا که سابقه هیچ مطالعه ای در کشور در زمینه ی بقای شرکت های تازه وارد در صنعت برق و الکترونیک وجود نداشته، از این رو با عدم وجود منابع داخلی مواجه بوده ایم و این امر باعث شده است که بیشتر وقت محقق صرف تهیه و ترجمه متون و مقالات خارجی گردد. محدودیت های دیگری که در این تحقیق با آن مواجه بودیم در ارتباط با جمع آوری داده ها بوده است. که از جمله آن ها مشکلی بود که در مورد متغیر نرخ رشد صنعت بوده است. در این تحقیق بنا براین بوده است که درجه رشد صنعت به وسیله نرخ رشد فروش شرکت ها سنجیده شود اما از آنجا که شرکت ها در مورد نرخ رشد فروش خود اطلاعاتی را قرار نداده اند، در مورد این متغیر به مشکل برخورده ایم. لذا برآن شدیم این متغیر به وسیله نرخ رشد استخدام سنجیده شود.
دومین محدودیت در مورد شرکت های صادرکننده در صنعت برق و الکترونیک بوده است که در این مورد نیز اطلاعاتی وجود نداشته در نتیجه مجبور به حذف این متغیر شده ایم.
1-12- ساختار کلی تحقیق
در فصل اول، کلیات تحقیق شامل تعریف مسأله، اهمیت وضرورت موضوع، اهداف پژوهش، سوالات و فرضیات تحقیق، تعریف واژه ها و اصطلاحات و محدودیت های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.
در فصل دوم ادبیات موضوعی در ارتباط با تحقیق ارائه شده است. این فصل مشتمل بر دو بخش است. در بخش اول ادبیات نظری در مورد بقای شرکت ها و عوامل مؤثر بر آن ها بررسی خواهد شد و در بخش دوم مروری بر پیشینه تحقیق خواهیم داشت.
در فصل سوم متدولوژی تحقیق ارائه شده است، که شامل مروری بر مدل های ناپارامتریک و نیمه پارامتریک مورد استفاده در این تحقیق می باشد. در ضمن در این فصل اطلاعات مربوط به جامعه ونمونه آماری مورد بررسی، ارائه می شود.
در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده و نتایج و یافته های تحقیق ارائه شده است.
فصل پنجم به جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.
فصل دوم
ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه
در این فصل به بررسی ادبیات موضوعی در ارتباط با تحقیق می پردازیم. این فصل مشتمل بر دو بخش است. در بخش اول ادبیات نظری در مورد بقای شرکت ها و عوامل مؤثر بر آن ها بررسی خواهد شد، سپس مدل مفهومی آورده می شود، و در نهایت در بخش دوم مروری بر پیشینه تحقیق خواهیم داشت.
2-2- بخش اول- ادبیات نظری درباره ی بقای شرکت ها و عوامل مؤثر بر آن ها
2-2-1- مقدمه
شرکت های جدید به عنوان یک عامل اصلی پویایی صنعتی و یک منبع نوآوری در نظر گرفته می شوند و رشد سریعتری نسبت به شرکت های قدیمی تر دارند (کلاپر و ریچموند، 2011) و می توانند به همراه خود یک سری تکنولوژی های جدید را به صنعت معرفی کنند که این باعث جدید شدن تکنولوژی به کار رفته در صنعت می شود (بهشتی و همکاران، 1388). شرکت های جدید وسیله ای هستند که اقتصادهای تولیدی را در فرآیند تخصصی نمودن تولید به سمت محصولاتی که دارای قدرت رقابتی بیشتری هستند، سوق می دهند. همچنین آنها وزنه تعادلی مهمی در مقابل رکود و سقوط می باشند (هولمز و دیگران،1999). سوالی که مطرح است این است بعد از ورود شرکت ها، برحسب احتمال بقای آنها و الگوهای رشدشان بر آنها چه می گذرد. با اينکه ایجاد شرکتهای جدید داراي اهميت است، مي توان میزان رشد و طول عمر آنها را نیز به عنوان عاملي در نظر گرفت که در دستيابي به اهداف و سياست هاي بلند مدت در زمينه اشتغال و رشد اقتصادي اهميت به سزايي دارد (دولینگر، 1999).
شرکت ها به طور مستمر برای بقا و رشد خود با چالش مواجه اند و ورود موفق به بازار و رقابت را با عدم اطمینان بالایی همراه می کند و محدودیت های مختلفی به وجود می آورد. از این رو تعداد زیادی از شرکت ها مخصوصاً شرکت های جدید پس از ورود، بازار را زود ترک می کنند، بنابراین در بعضی از صنایع یا مناطق تنها تعداد کمی از تازه واردها بقا می یابند، لذا تا زمانی که دانش ما درباره ی فرایندهای رشد شرکت های جدید بهبود نیابد موفقیت و شکست شرکت ها نیز مسئله ی مبهمی خواهد بود (فریچ و دیگران، 2006). بنگاه های صنعتی با ایجاد تولید در کشور، می توانند به متناسب شدن عرضه و تقاضای کل کمک کنند، ولی توجه به این نکته ضروری است که ایجاد شرکت های صنعتی به تنهایی کافی نیست، بلکه حفظ آن ها و شناخت عواملی که باعث توقف آن ها می شود نیز مهم است. بقای یک شرکت در بازار به عوامل متعددی بستگی دارد، مثلاً از نظر تئوری های نئوکلاسیک، بقای یک بنگاه به مشخصه های شرکت و همچنین مشخصات بازار بستگی دارد (عرب نجف آبادی، 1390). شرکت هایی که تازه وارد صنعت می شوند، می توانند به همراه خود یک سری تکنولوژی های جدید را به صنعت معرفی کنند که این باعث جدیدشدن تکنولوژی بکار رفته در صنعت می شود. از دیگر فواید شرکت های جدید، می توان تخصیص مجدد منابع در شرکت هایی که با کارایی و تکنولوژی بالاتر وارد صنعت می شوند و همچنین مجبور کردن بنگاه های با کارایی کمتر به خروج از صنعت به دلیل عدم توانایی در رقابت با آن ها ذکر کرد (بهشتی و همکاران، 1388).
از طرفی صنعت الکترونیک نیز به عنوان صنعت مادر در جهان دارای اهمیت اساسی و حیاتی است و به عنوان یکی از اصولی ترین و اساسی ترین صنعت به آن نگریسته می شود. صنعت الکترونیک علاوه بر داشتن ارزش افزوده فراوان، از نظر محیط زیست بدون آلودگی است و کشورهای صنعتی جهان به همین دلیل در این زمینه سرمایه گذاری می کنند (اکبری، 1376). با توجه به این که صنایع برق و الکترونیک جزء صنایع سبز و پاک است مطالعه و بررسی این صنایع برای استان مازندران که دارای محیطی پاک و سرسبز است اهمیت قابل توجهی خواهد داشت. اصولاً صنایع سرمایه بر و با دانش فنی بالا برای استان مازندران دارای اهمیت هستند که صنایع برق و الکترونیک نیز جزء این صنایع است.