دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

پژوهشی نیز با در نظر داشتن عوامل مطرح شده در نهایت عوامل اساسی را تحت مدل فراگیری عرضه کرده می باشد. بر اساس این مدل، عوامل مؤثر بر توجه شغلی در سازمان های دولتی، متأثر از 4 عامل اساسی یعنی – نیروی انسانی پیرامون، – ماهیت شغل و سازمان، – عوامل سازمانی و محیطی، و – عوامل فردی می باشد (عظیمی و همکاران؛ 179:1390).

  • نیروی انسانی پیرامون

نیروی انسانی پیرامون شامل موارد زیر می باشد (عظیمی و همکاران؛ 179:1390):

  • همکاری: ارتباط، فرایندی پویا می باشد که زیربنای بقا، رشد و تحول تمام سیستم های زنده در سازمان می باشد. ارتباط، یکی از تأثیر ها و وظایف حیاتی بشر می باشد که بشر یا سازمان با آن، ارگان های داخلی خود را با هم متصل می کند و از آن برای هم افزایی بهره گیری می کند. ارتباط در سازمان ها ممکن می باشد جنبه های مختلفی به خود بگیرد. این که فرد با همکاران خود، ارتباط مناسب داشته باشدو به خوبی با آن ها متناسب باشد، این که فرد از بودن در کنار همکاران خود رضایت داشته باشد، این که فرد احساس کند همکارانش انگیزه دهنده، فعال و مسئولیت پذیر هستند و در نهایت، این که ارتباطات مناسب و کمک کننده­ای بین فرد و همکاران وجود داشته و وی از موقعیت و اعتبار مناسبی در میان همکاران خود توجه منفی نسبت به شغل خود، به فردی منفعل در سازمان تبدیل می گردد و در صورتی که تناسب شغل با مشاغل، اهمیت فوق العاده ای داشته باشد، به ترک شغل خواهد انجامید.
دسته بندی : پایان نامه حقوق