دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی سلامت اجتماعی ساکنین (مقایسه بین محلّات قدیم و جدید شهر یزد)

تکه ای از متن پایان نامه :

  • ارتباط ساکنان با یکدیگر بازی کنند. احساس امنیت در محله، نیاز به تعامل بهتر و بیشتر مردم دارد. همچنین این امنیت به زیبایی و نگهداری از محله، علاوه بر حضور همسایگان مهربان و خودمانی در ارتباط می باشد.
  • تصمیم آگاهانه[1]: آن می‌تواند فرصت‌هایی را برای ساکنان، جهت انتخاب مکان‌های جایگزین، سبک­های زندگی و نظم زندگی افزایش دهد.

ليدن[2] معتقد می باشد برخي محله‌ها به‌گونه‌ای طرح‌ریزی و ساخته می‌شوند كه انگيزه­ی ايجاد تعاملات را به وجود آورند و برخي ديگر، به‌عکس، از شکل‌گیری اين روابط جلوگيري می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر، در محله‌ای كه فرصت جهت حضور مؤثر ساكنان در بخش‌های مختلف آن هست، می‌توان انتظار داشت كه ساكنان کنش‌های جمعي و برخوردهاي اجتماعي مؤثرتري داشته باشند به شكلي كه مفهوم شکل‌گیری تعاملات اجتماعي را معنا بخشند. اين مسئله مستلزم آن می باشد تا نيازهاي امروز ساكنان اعم از نيازهاي فيزيكي كه شکل‌دهنده فضاها و كاركردهاي مختلف به‌مقصود تأمين ميزان كمي روابط چهره به چهره هستند و همچنين نيازهاي روحي و رواني آن‌ها كه تأمین‌کننده كيفيت روابط اجتماعي می‌باشند، در ساخت كالبد محله نمود پيدا كند. تنها در صورت تحقق اين مهم می باشد كه می‌توان بستر مناسبي جهت روابط اجتماعي مطلوب ميان ساكنان به وجود آورد و بدين ترتيب می‌توان انتظار داشت كه روابط چهره به چهره ميان ساكنان، حتي اگر از نوع برخوردهاي تصادفي در بخش‌های مختلف محله از پياده­راه­ها تا مکان‌های جمعي محله باشند، به شکل‌گیری روابط اجتماعي هدفمند منجر گردند. در اين شرايط، ديگر ساكنان محله نسبت به همسايگان و يا اتفاقاتي كه در محيط زندگي یا محله‌شان می‌افتد، بی‌تفاوت نخواهند بود؛ چراکه نوعي احساس هويت و تعلق نسبت به محله دارند چيزي فراتر از انجمن­های شهری و شوراها که در حال حاضر در سطح شهر، ناحیه و محلات شکل‌گرفته نیز یکی از گزینه­های بسیار مناسب برای مشارکت شهروندان در اداره امور و نظم و امنیت عمومی و نظارت بر وقایع شهر و محله­ی خود می­باشد. رویکرد محله گرایی که مي­تواند حس امنیت را تقویت نماید، ضرورت تبیین ساختار فضایی و مرز محلات را در جوامع شهری نشان مي­دهد. تقویت امنیت و هویت از یک‌سو و مباحث مربوط به برنامه­ریزی و ساماندهی ساختار شهری توسط برنامه‌ریزان از سوی دیگر، در نظر داشتن تقویت مرزهای محله را بیشتر آشکار می­سازد. بایستی توجه داشت که بافت کالبدی و اجتماعی محله تأثیر متقابل بر همدیگر دارد و گاهی بافت کالبدی بستر ساز مسائل اجتماعی می باشد. (قرایی، 1389: 21). تأسیسات انجمن­های مختلف در هر محله مانند انجمن­های فرهنگی، دینی، ورزشی، باشگاه­های سینمایی و امثال آن دارای اهمیت اساسی می باشد و فرصت و امکان برخوردهای اجتماعی را فراهم می­کند. این تعلق‌خاطر در اظهار “محله­ی ما” تجلی پیدا می­کند (توسلی، 1386: 32).

درگذشته، محله­های شهرهای سنتی ایران اهمیت خاصی داشت و واحدهای کوچک محله سرچشمه­ی شکل­گیری هیئت­ها و گروه­های اجتماعی، دسته­جات و روابط مرئی و نامرئی فراوان و همبستگی­های محله­ای خاصی بود. بعضی از این ویژگی­ها هنوز کم­و­بیش در شهرهای کوچک و سنتی و بعضی محلات درون شهرهای بزرگ باقی مانده می باشد و روابط کارکردی مثبتی دارد (توسلی، 1386: 32).

انجمن­های داوطلبانه انواع گوناگون دارند و می­توانند در ابعاد چهارگانه­ی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کارکرد داشته باشند. عضویت در انجمن­های داوطلبانه به‌صورت آزادانه انجام می‌گردد. زیرا انجمن داوطلبانه یک سازمان غیرانتفاعی می باشد، عضویت در آن نه‌تنها حاوی نوعی مستمری و حقوق مادی نیست بلکه پرداخت مبلغی حق عضویت[1] Choicefulness

[2] Leiden

دسته بندی : پایان نامه حقوق