دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  رسالت مطبوعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق آن با فقه شیعه

تکه ای از متن پایان نامه :

مقدمه

مطبوعات یکی از پدیده‌های ارتباطی گسترده در عصر ارتباطات می باشد که البته عمری طولانی­تر از سایر فناوری‌های ارتباطی دارد. مطبوعات محصول دنیای مدرن می باشد و از زمان شکل‌گیری و انتشار در اغلب جوامع کم­و­بیش نقشی سازنده در فرایند تحولات و رخدادهای جوامع داشته‌اند. انعکاس، انتشار و تجزیه و تحلیل اخبار و رویدادها توسط مطبوعات و آگاه ساختن اذهان عمومی، بعضاً روشنگر زوایای ناپیدا و کم پیدای حقایق اجتماعی و خود منشأ تحولاتی عظیم و چشمگیر در جوامع بشری بوده‌می باشد.

مطبوعات به دلیل کارکردها و تأثیرگذاری‌های فراوانی که در حوزه‌های مختلف فرهنگ، اخلاق، سیاست و غیر آن دارد، از جایگاهی ویژه در میان وسایل ارتباط جمعی برخوردار می باشد. از معضلات و چالش‌های جامعه امروز ما، فقدان الگویی جامع و مناسب برای مطبوعات و رسانه‌هایی می باشد که با اهداف و مبانی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی منطبق باشد. در این چارچوب، آسیب‌شناسی وضعیت موجود و برنامه­ریزی برای تقویت آن چیز که از آن به عنوان رسالت مطبوعات یاد شده ضروری به نظر می­رسد. کارکرد و تأثیر رسانه‌ها در دنیای امروز موضوع ناشناخته‌ای نیست؛ اما مقصود از رسالت در این عرصه، چیزی متفاوت از کارکرد و وظیفه می باشد و آن احساس تعهدی می باشد که مطبوعات و گردانندگان آن‌ها نسبت به ارائه یا عدم ارائه اطلاعات و اخبار بایستی داشته باشند. رسالت را می‌توان روح حاکم بر فعالیت‌های حرفه‌ای و التزام درونی و عملی به دنبال کردن هدف یا اهداف خاصی در ضمن انجام وظایف ذاتی دانست. تعهد مطبوعات و به طور کلی رسانه در برابر دین و یا دینی کردن رسانه‌ها نیز از همین مقوله شمرده می‌گردد.[1]

1- آشنا، حسام الدين و حسين رضي، بازنگري نظريه هاي هنجاري و ارائه ديدگاه هاي اسلامي، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق (ع)، ش 4، تابستان 1376، ص 217.

دسته بندی : پایان نامه حقوق