دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  رسالت مطبوعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق آن با فقه شیعه

تکه ای از متن پایان نامه :

زندگی‌اش را تحت عنوان امور خصوصي از ديگر امورش جدا كند. واضح می باشد كه امور خصوصي در كنار امور غيرخصوصي معنا پيدا می‌کند. چنانچه فردي با هيچ كس در ارتباط نباشد و به تنهايي زندگي نمايد امور خصوصي در مورد او معنا پيدا نمی‌کند و براي تشخيص امور خصوصي وي بايد از ملاک‌های نوعي بهره گیری نمود. مهم‌ترین عاملي كه می‌تواند مرز ميان خصوصي و غیرخصوصی را مشخص سازد رضايت فرد می باشد كه در كمال صحت اراده و آگاهي از اوضاع پيراموني اعلام شده باشد.

انديشمندان عرصه حقوق بشر براي اظهار مفهوم حقوق بشر، از لفظ حق خلوت نيز بهره گیری می‌نمایند. خلوت در لغت فارسي به معناي تنهايي گزيدن، انزوا، تنها نشستن، جاي خالي از اغيار و جاي آسايش آمده می باشد.[1] علامه دهخدا خلوت را جايي می‌داند كه در آن، غیر از نزديكان و محرمان كس ديگري را حق حضور نيست[2].

از حريم خصوصي تعابير مختلفی شده می باشد. برخي آن را تحت عنوان يك «انتخاب»، يك «كاركرد»، يك «حق»، يك «وضعيت»، يك «نياز»، ياد کرده‌اند. برخي نيز آن را تحت عنوان «تمايل افراد به «تنهايي»، «خلوت»، «گمنامي» و «پرده پوشي» تعريف نموده‌اند. در پژوهش‌های صورت گرفته در ايران، اين واژه به حق فردي، حق ويژه فردي، حق شخصي و زندگي خصوصي ترجمه شده كه به غیر از مورد اخير بقیه موارد ترجمه دقيقی نيستند زيرا اشاره‌ای به نوع حق نشده می باشد. مفهوم حريم خصوصي بخشي از حقوق فردي می باشد كه مربوط به خلوتگاه فرد می‌باشد. در قوانين ايران تاكنون از واژه حريم خصوصي بهره گیری نشده می باشد؛ اما واژه‌هایی همچون مصونيت و امنيت كه تا حدودی بيانگر قسمتي از اين مفهوم هستند بكار رفته می باشد. در باب مفهوم حریم خصوصی بحث زیاد می باشد که در حوصله‌ی این مبحث نمی‌گنجد اما رسالت­های مطبوعات در جوامع‌ مدنی‌ تبدیل‌ شده‌ می باشد. این‌ حق، به‌ عنوان‌ یک‌ حق‌ طبیعی، مورد تأیید[1] – معين، محمد، پيشين، ص 1765.

34- دهخدا، علي اكبر، پیشین، ص 703.

دسته بندی : پایان نامه حقوق