دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

در ضمن تعهد با مفاهیمی از قبیل وجدان­كاري، انضباط و روحیه در حالی که ارتباط نزدیک دارد متفاوت می باشد (ترنسار ؛15:1391).

الف) وجدان کاری عبارت می باشد از احساس تعهد درونی به مقصود رعایت الزاماتی که در ارتباط با کار مورد توافق قرار گرفته می باشد. به اظهار دیگر مقصود از وجدان کاری، رضایت قلبی، تعهد و التزام عملی نسبت به وظیفه­هایی می باشد که قرار می باشد بشر آن­ها را انجام دهد، به گونه­ای که اگر بازرس و ناظری نیز بر فعالیت او نظاره­گر نباشد، باز هم در انجام وظیفه قصوری روا نخواهد داشت.

مرحله اول: مرحله اکتشافی از تعهد می­باشد که در آن افراد به مطالعه نتایج ارتباط مثبت با سازمان می­پردازند، تعهدات زمانی شروع می­گردد که این شناسایی منجر به جهت­گیری مثبت نسبت به سازمان گردد.

مرحله دوم: مرحله آزمون تعهد می باشد. افراد عناصر منفی سازمان را کشف کرده و شروع به مطالعه تمایل و توانایی خود برای مقابله با این عناصر می­پردازند .کارکنان ممکن می باشد اطلاعات بیش­تر را جستجو کنند که به آن­ها کمک کند که تصمیم بگیرند آیا به کار در سازمان ادامه دهند یا خیر.

مرحله سوم: مرحله اشتیاق از تعهد می باشد . پس از ترکیب عناصر مثبت و منفی از مراحل یک و دو افراد یک توجه مثبت نسبت به سازمان خود پیدا می­کنند. نه تنها آن­ها سازمان را قبول می­کنند بلکه علاقه­مند به مشارکت در پیشرفت سازمان می­باشند.

مرحله چهارم: مرحله آرام و بی­حوصله از تعهد می باشد. افراد احساس می­کنند که فعالیت­های سازمانی به کار­های روتین تبدیل شده. ممکن می باشد افراد شروع کنند یافتن کارهایی که چالش بیش­تری داشته باشد.

مرحله پنجم : مرحله یکپارچگی و به هم پیوستن از تعهد می­باشد. افراد عناصر مثبت و منفی از سازمان را به یک تعهد تبدیل می­کنند که بیش­تر انعطاف­پذیر و پیچیده و پایدارتر از فرم­های قبلی می باشد. افراد قادر هستند که تعهد خود را به صورت عادت انجام دهند. به علاوه علاقه­مند به داشتن یک ارتباط خوب و قوی با سازمانشان هستند.