دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

[1]

آنجل و پری بر پایه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسش­نامه تعهد سازمانی پورتر و همکارانش، بین تعهد ارزشی و تعهد به ماندن، فرق قائل شدند. اگرچه این پرسش­نامه یک بعدی در نظر گرفته شده می باشد، تحلیل آنجل و پری دو عامل اساسی پرسش­نامه را آشکار نمود. یک عامل به وسیله پرسش­هایی مشخص می­گردد که تعهد به ماندن را ارزیابی می­کنند و دیگری به وسیله پرسش­هایی که تعهد ارزشی (طرفداری از اهداف سازمان) را اندازه­گیری می کنند، مشخص می­گردد. تعهد ارزشی آنجل و پری گرایش مثبتی را به سازمان نشان می­دهد. این نوع تعهد اشاره به تعهد روانی و عاطفی دارد. تعهد به ماندن آنجل و پری اشاره به اهمیت تعاملات پاداش­ها-2-1-16) عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی

ماتیو و زاجاك[2] با تجزیه و تحلیل یافته­های بیش از دویست پژوهش مقدمات ایجاد تعهد را به پنج دسته به شكل زیر تقسیم كرده­اند(اسماعیلی؛68:1391):

الف ویژگی­های شخصی مؤثر  بر تعهد سازمانی

* سن: تعهد سازمانی با سن فرد دارای همبستگی نسبی و مثبت می باشد. اغلب محققان براین باورند كه سن با تعهد حساب­گرانه ارتباط بیش­تری پیدا می­كند و دلیل آن را فرصت كم­تر در خارج از شغل فعلی و هزینه­های از دست رفته در سنین بالا می­دانند. می­یر و آلن اظهار می­دارند كه كارگران مسن­تر به دلیل رضایت بیش­تر از شغل خود تعهد نظری بیش­تری پیدا می­كنند.

* جنسیت: زن­ها نسبت به مردان تعهد بیش­تری به سازمان دارند، اگرچه این تفاوت جزئی می باشد . دلیل این امر آن می باشد كه زن­ها برای عضویت در سازمان می­بایست موانع بیش­تری را پشت سر بگذارند.

* تحصیلات: ارتباط تعهد سازمانی با تحصیلات ضعیف و منفی می باشد . این ارتباط بیش­تر مبتنی بر تعهد نظری می باشد و ارتباطی با تعهد حساب­گرانه ندارد. دلیل این ارتباط منفی انتظارات بیش­تر افراد تحصیل­كرده و فرصت­های بیش­تر شغلی آن­هاست .

[1] Angle & Perry

[2] Mathieu & Zajac