دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

در تعدادی از مطالعات ، میان اندازه سازمان و میزان تعهد سازمانی همبستگی معنی­دار ملاحظه شده می باشد. اشاره می­گردد كه در سازمان­های بزرگ امكانات ترفیع بیش­تر می باشد و این امر به تعهد سازمانی می­انجامد. اما این مسأله توسط تجزیه و تحلیل متا تأیید نشده می باشد .

موریس و استیزر چنین اظهار می­دارند كه استنباط كارمند از عدم تمركز با میزان مشاركت واقعی ارتباط داشته و به وسیله درگیرشدن در سازمان تعهد بیش­تری نسبت به سازمان پیدا می­كند. اما این ادعا نیز توسط تجزیه و تحلیل متا مورد تأیید قرار نگرفته می باشد (Mcfarland&Harry 2012, p.629) .

وضعیت تأثیر و تعهد سازمانی

در تحقیقات انجام شده وضعیت تأثیر را از طریق تضاد تأثیر، ابهام تأثیر و تعدد تأثیر اندازه­گیری كرده­اند. براساس مطالعات مودی و همكاران[1]  وضعیت تأثیر یكی از مقدمات ایجاد تعهد می باشد. پژوهش ماتیو و زاجاك نیز این مساله را تأیید می­كند. یكی از فرض­ها در این مورد این می باشد كه وضعیت تأثیر ناشی از ادراك حاصل از محیط۲ ) هر چه امکان یافتن شغل بهتری برای فرد وجود داشته باشد، مطلوبیت چنین جایگزین­هایی سبب پیدایش تعهد فردی کم­تری می­گردد.

۳) کارکنان مسن­تر و آنان که دارای سابقه­ی کار هستند و آن­هایی که از سطح بازده کاری خویش راضی­اند، به گزارش سطوح بالاتر تعهد سازمانی نسبت به دیگران گرایش دارند.

۴ ) افرادی که از سرپرستان خود و عدالت ارزشیابی بازده کاری خویش رضایت بیش­تری دارند و احساس می­کنند که سازمان در زمینه مسایل رفاهی به آنان توجه بیش تری دارد ، سطح تعهد بالاتری دارند.

۵ ) هرچه مشارکت کارکنان در تصمیم­گیری­ها زیادتر باشد، تعهد سازمانی بیش تر می­گردد.

به علاوه عوامل مودی چهار ویژگی را به عنوان عوامل مؤثر بر تعهد عاطفی می­داند (طالب پور،52:1390):