دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

2-2-5)مراحل رشد وتوسعه مفهوم تعهد سازمانی

براي شناخت فضاي مفهومي، ابعاد و کاربرد مفهوم تعهد سازمانی، بررسي مراحل رشد و توسعه آن ضروري می باشد. به طورکلي، توسعة مفهو مي تعهد سازما ني ر ا مي توان به سه دوره تقسيم كرد که می‌دهند)، ترک خدمت کارکنان، غیبت و تأخیر  انجام شده می باشد. پژوهش‌ها نشان می‌دهند ارتباط تعهد سازمانی با عملکرد شغلی و رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی مستقیم و مثبت می باشد اما ارتباط آن با ترک خدمت، غیبت و تأخیر کارکنان منفی می باشد (ساروقی، 1375).

پس تعهد سازمانی موجب دستیابی سازمان به نتایج زیر می‌گردد: