دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط تفکر انتقادی با نحوه توجه در باره مواد روان گردان در دانش آموزان دختر اول دبیر ستان شهریار

تکه ای از متن پایان نامه :

دليل ديگر اهميت تفكر اين می باشد كه ما از نوع صحيح تحريك و چالش عقلاني لذت مي بريم. فيلسوف جان راولز ارتباط بين تفكر و لذت را اينگونه بيان مي كند كه “در صورت همساني بقيه چيزها، بشر ها از به كار بستن قابليت هاي ذهني خود لذت مي برند و هر چه اين قابليت بيشتر شكوفا گردد، يا هر چه بيشتر پيچيده باشد، به اين لذت هم افزوده مي گردد “(فيشر ،2002 ؛ترجمه كيان زاده ،1388 ،ص 20 )

دليل ديگر اهميت تفكر حول محور طبيعت اجتماعي زندگي بشري به خصوص پيوند بين مردم سالاري و حقوق شهروندي مي چرخد. جامعه ي كاملا مردم سالار دمكراتيك به شهرونداني خود مختار نياز دارد كه بتوانند فكر كنند، قضاوت كنند و براي خود اقدام كنند (رد[1] ،1998 ؛به ترجمه ميرزابيگي و همكاران ،1388 ).

 

مهارت هاي تفكر انتقادي

تفكر انتقادي مانند ساير انواع تفكر داراي عناصري می باشد كه جزء لاينفك آن می باشد. يكي از عناصر اصلي تفكر انتقادي ،مهارت هاي شناختي[2] می باشد كه به كمك آنها، تفكر انتقادي عملي مي گردد. مهارت هاي شناختي به عنوان هسته اصلي تفكر انتقادي هستند. اين مهارت ها عبارتند از: تفسير و تعبير، تجزيه و تحليل، ارزيابي، خودتنظيمي[3]، استدلال، توضيح و تبيين (فاسيونه[4] ،1997 ).

  • تعبير وتفسير: به معني فهم و بيان تجربيات، موقعيت ها، رويدادها و قوانين و معيارها مي باشد .
  • تجزيه و تحليل: به معناي شناسايي روابط استنباطي ميان جملات بياني، پرسش ها و توضیح ها به مقصود بيان عقيده، قضاوت ،دلايل، تجربيات و اطلاعات می باشد.
  • ارزيابي: به معناي برآورد اعتبار نظرات يا موقعيت ها بر اساس برداشت شخصي، تجزيه و تحليل موقعيت ها و قضاوت و جستجوي مرجع معتبر .

تمايل عمده تفكر انتقادي را بيان كردند كه عبارتند از: فراخي انديشه[5]، كنجكاوي[6]، بلوغ قضاوت[7]، جستجو گري حقايق[8]، نظام مندي[9]، اعتماد به توانايي تفكر انتقادي خود[10]، تحليل گري[11] (فاسيونه4-Red

5-Cognitive skills

6-Self-regulation

7-Facion,P.A

1-Open-minded

                                                                                                                                                           2-Inqueistiveness

                                                                                                                                                                               3-maturity

4-truth-seeking

5-systematicity

6-etself-confidence

7- analayticity

 ارتباط تفکر انتقادی با نحوه توجه در باره مواد روان گردان در دانش آموزان دختر اول دبیر ستان شهریار

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : ارتباط تفکر انتقادی با نحوه توجه در باره مواد روان گردان