دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط تفکر انتقادی با نحوه توجه در باره مواد روان گردان در دانش آموزان دختر اول دبیر ستان شهریار

تکه ای از متن پایان نامه :

“فبشر عبادالذين يستمعون القول فيتبعون احسنه [1]

بشارت باد بندگاني كه سخنان را مي شوند و از بهترين آن پيروي مي كنند.

در احاديث و روايات هم به تفكر توجه ويژه شده می باشد و حتي تفكر عبادت شمرده مي گردد .پيامبر اسلام (ص)در زمينه تفكر كردن مي فرمايند :

كافي نبودن مدرك

نبودن دلايل و اطلاعات كافي ،از عوامل مهم خطاي رايج تفكر، در ميان مردم مي باشد. بشر براي اينكه در موضوعي داراي تفكري سالم كه منجر به شناخت حقيقت گردد، باشد، مي بايست به گردآوري مقدار زيادي سند و مدرك مربوط به همان موضوع بپردازد و اين عوامل از طريق مشاهده دقيق و كاوش منظم علم صورت مي پذيرد. قرآن براي رسيدن به حق در مورد يك موضوع، به اهميت شناخت آن اشاره كرده و ما را از اظهار نظر درمورد چيزهايي كه نسبت به آن عالم نيستيم و دلايلي براي صحت آن نداريم، نهي كرده می باشد .

“و من الناس من يجادل في الله بغير علم و لا هدي و لا كتاب منير[2]

و برخي از مردم از روي جهل و بي هيچ حجت و برهان، در كار خدا جدل مي كنند .

طرفداري انفعالي و عاطفي