دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  رسالت مطبوعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق آن با فقه شیعه

تکه ای از متن پایان نامه :

کنوانسیون‌های مربوطه از قبیل قوانین یونسکو، یونیسف و قوانین طرفداری از کودک، ساختار و محتوای رسانه‌ها و مطبوعات در عرصه بین‌الملل را تعیین می‌کنند. در صورت عدم رعایت قواعد مزبور مسئولیت آن‌ها در حقوق بین‌الملل فراهم می‌گردد. مفهوم مطبوعات در قوانین بین‌المللی از قبیل قانون حقوق بشر اروپایی، قانون میثاق حقوق مدنی و سیاسی، قرارداد تضمین امنیت خبرنگاران به این طریق یاد شده که مطبوعات ملزم به رعایت حقوق اساسی اشخاص باشد و رعایت حقوق معنوی دیگران توسط مطبوعات، حفظ حریم خصوصی اشخاصی و جلوگیری از هتک حیثیت آن‌ها طبق قوانین بین‌المللی، فراهم کردن شرایط مناسب به مقصود امنیت خبرنگاران و جلوگیری از تجاوز آن‌ها به مسایل محرمانه کشورهاست که در حفظ صلح و امنیت جهانی موثر می‌باشد و از دیگر شرایط مقرر در اسناد بین‌المللی می باشد که در شناخت جایگاه مطبوعات در این عرصه مفید می باشد.

  • مطبوعات از نظر معاهدات بین‌المللی

در کنوانسیون‌های مربوط به مطبوعات، ضمن در نظر داشتن حقوق بین‌الملل، منافع کشورهای طرف این معاهدات نیز مورد توجه می باشد. در کنوانسیون‌های مزبور مفهوم مطبوعات به مقصود رعایت نزاکت بین‌المللی و تکریم به حقوق کشورها تغییر می‌کند. در مواردی که بی‌احترامی به رؤسای کشورهای خارجی یا توهین به مأموران سیاسی توسط مطبوعات صورت گیرد. به موجب قانون 16 مارس 1893 فرانسه برای مطبوعات در این ارتباط مسئولیت ایجاد می‌گردد. در مواردی که توسط مطبوعات به حقوق مالکیت معنوی و حق کپی1-5  جایگاه مطبوعات در نظام اسلامی

با در نظر داشتن تأثیرگذاری رسانه بهره گیری مطلوب و به‌کارگیری آن در خدمت اهداف و مقاصد جمهوری اسلامی ایران امروزه بیش از پیش احساس می‌گردد. ارزش و اهمیتی که در متون دینی ما برای تعلیم و آگاهی‌بخشی دیده می‌گردد در هیچ فرهنگ و مکتب دیگری نمی‌توان پیدا نمود. تأثیر متقابل رسانه و

 رسالت مطبوعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق آن با فقه شیعه

دسته بندی : پایان نامه حقوق