دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

2- عدالت سازمانی:

عدالت سازماني به رفتار منصفانه و اخلاقي افراد درون يك سازمان اشاره داشته و با سه عامل برابري،  بي طرفي و عدم تبعيض تعريف مي گردد. ادراك از عدالت سازماني، يك الزام اساسي براي كاركرد مؤثر سازمان ها و رضايت شخصي افرادي می باشد كه در سازمان ها مشغول به كار هستند،. همچنين ادراك عدالت در شكل دادن توجه ها و رفتارهاي كاركنان، تأثیر بسيار مهمي را ايفا مي كند (فانی و همکاران، 1392).

3- تعهد سازمانی:

تعهد سازماني به منزله ي قدرت مبتني بر هويت فردي و مشاركت در يك سازمان در نظر گرفته می گردد. از آنجا كه تعهد، جهت رفتاري را مشخص مي كند، وقتي كه انتظار از پاداش هاي رسمي سازماني براي عملكرد هست، تعهد احتمالاً تعيين كننده رفتار شهروندی سازمانی می باشد (سید جوادین وهمکاران، 1392).

4- طرفداری سازمانی :

طرفداری  سازمانی، نتیجه نوع ارتباط بین کارکنان و سازمان می باشد. مبنای این ارتباط در انواع تعاملاتی که بین کارکنان و سازمان انجام می شود، ریشه دارد. از دیدگاه پژوهشگران سازمانی، ارتباط بین کارکنان و مدیران فقط از طریق منابعی مانند پول، خدمات و اطلاعات نشأت نمی گیرد بلکه منابع شخصی و احساسی مانند تایید، تکریم و طرفداری را نیز در می گیرد (دعایی و برجعلی لو، 1389). طرفداری سازمانی بعنوان مجموعه ای از سیاست ها، فعالیتها، رویه ها و ابزارها تعریف می گردد، که کارکنان را در جهت دستیابی به

دسته بندی : پایان نامه حقوق