دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين سبك هاي مقابله با استرس و خودكارآمدي عمومي با رضايت شغلي بهورزان زن و مرد خانه هاي بهداشت مركز بهداشت شهرستان دزفول92

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

فصل دوم: پیشینه ی پژوهش

 

 

2-1- تأثیر بهورزان و مراقبت های بهداشتی:

فلسفه اصلی مراقبت های اولیه بهداشتی را “توزیع عادلانه منابع بهداشتی” تشکیل می دهد. بنا به تعریف، این هدف بزرگ و انسانی وقتی تحقق یافته تلقی می گردد که وسیعترین و اولیه ترین نیازهای بهداشتی جامعه، تا جایی که ممکن می باشد در محل کار و زندگی مردم، به سهولت قابل دسترسی باشد( پیله رودی، 1376).

تأمین و ارتقاء سلامت فرد فرد جامعه هدفی می باشد که از سالها پیش مدیران ارشد نظام سلامت در جهت نیل به ارائه خدمات در دورترین نقاط کشور طراحی شده می باشد. این برنامه با بکارگیری افرادی به نام بهورز که منادیان بهتر زیستن در روستاها و در خط مقدم ارائه خدمات سلامت می باشند موجب افزایش امید به زندگی اقشار جامعه روستایی گردید. تغییر نیازهای سلامت با در نظر داشتن تغییر رویکرد بیماریها و نیز افزایش آگاهی و تقاضای گیرندگان خدمات موجب گردید تا در راستای تحقق عدالت اجتماعی که از اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می باشد تحولی اساسی در نظام کشور رخ دهد، و بدیهی می باشد ارتقاء سطح تحصیلات فراگیران بهورزی نیز می تواند باعث بهبود کیفیت ارائه خدمات گردد. لذا در راستای تحقق اهداف نظام سلامت در کشور مراکز آموزش بهورزی با هدف بهره مند کردن خانه های بهداشت که اولین مراکز بهداشتی در مناطق روستایی می باشد از بهورزان دارای مهارتهای کافی تأسیس گردید که این هدف از طریق آموزش و تربیت بهورزان قبل از استخدام و تدوین برنامه بازآموزی آنان تحقق می یابد(معاونت سلامت وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی، 1388).

داوال، تاها و ایسمانی[1]،( 2009): رضایت شغلی معیاری می باشد که گویای راضی و شاد بودن کارکنان از شغل خود می باشد.

فردی[2]، (2004): رضایت شغلی نتیجه ادراک کارکنان می باشد که محتوا و زمینه شغلی آن چیزی می باشد که برای کارمند ارزشمند می باشد را فراهم می کند. رضایت شغلی یک حالت احساسی مثبت یا مطبوع می باشد که پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد می باشد.این حالت احساسی مثبت، کمک

[1].Dawal, Taha & Ismani

[2].Friday

 ارتباط بين سبك هاي مقابله با استرس و خودكارآمدي عمومي با رضايت شغلي بهورزان زن و مرد خانه هاي بهداشت مركز بهداشت شهرستان دزفول92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه حقوق