دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين سبك هاي مقابله با استرس و خودكارآمدي عمومي با رضايت شغلي بهورزان زن و مرد خانه هاي بهداشت مركز بهداشت شهرستان دزفول92

تکه ای از متن پایان نامه :

 

زیادی به سلامت فیزیکی و روانی افراد می کند. از نظر سازمانی، سطح بالای رضایت شغلی منعکس کننده ی جو سازمانی بسیار مطلوب می باشد که منجر به جذب و بقاء کارکنان می گردد.

چاندن[1]، (1997): رضایت شغلی عبارت می باشد از حدی از احساسات و توجه های شغلی مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند. وقتی که یک شخص می گوید دارای رضایت شغلی بالایی می باشد، این به آن مفهوم می باشد که او واقعاً شغلش را دوست دارد. احساسات خوبی درمورد کارش دارد و برای شغلش ارزش زیادی قائل می باشد.

رابینز[2]، ( 1994): رضایت شغلی از عوامل بسیار مهم در افزایش کارآمدی و ایجاد توجه مثبت در فرد نسبت به کارش می باشد. تمایل به رضایت شغلی از این باور تأثیر می پذیرد که کارمندان راضی در سطوح بالاتری اقدام می کنند. کارکنانی که از شغل خود راضی هستند، کارکنانی می باشند که به صورت مشارکتی و گروهی اقدام می کنند و از انگیزه بالایی برخوردارند. در حقیقت کارکنان راضی کارکنان بهتری هستند زیرا مولدترند.

فیشر و هانا: رضایت شغلی را عامل روانی می دانند و آن را نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال در نظر می گیرند( نقل از شفیع آبادی، 1377).

 

2-3- علت های اهمیت رضایت شغلی:

دست کم مدیران به سه دلیل بایستی به رضایت شغلی افراد و اعضای سازمان اهمیت بدهند:

2-3-1-مدارک زیادی در دست می باشد که افراد ناراضی سازمان را ترک می کنند.

2-3-2- ثابت شده که کارکنان راضی از سلامت بهتری برخوردارند و بیشتر عمر می کنند.

2-3-3- رضایت شغلی از کار پدیده ای می باشد که از مرز سازمان و شرکت فراتر می رود و اثرات آن در زندگی خصوصی فرد و خارج از سازمان مشاهده می گردد.

وضعیت جسمی فرد و اطلاع و دسترسی فرد به نتایج حاصل از کار مانند این عوامل درونی هستند( لوکا[3]، 1969؛ چرینگتون[4]، 1989، به نقل از پارسانژاد، 1390).

2-4-2- عوامل زمینه ساز بیرونی( ECF)[5]– این عوامل شامل موارد زیر می باشد:

دستمزد تقریباً برای همه ی گروه های شغلی یکی از مهمترین عوامل کاری بشمار می آید( استوارت[6]، 1999، ترجمه ماهر 1380).

[1] .Chandan

[2].Robins

[3].Loca

[4].Cherington

[5] .Extrinsic Content Factor

[6] Stewart

 ارتباط بين سبك هاي مقابله با استرس و خودكارآمدي عمومي با رضايت شغلي بهورزان زن و مرد خانه هاي بهداشت مركز بهداشت شهرستان دزفول92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه حقوق