دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

  • فرهنگ و جو سازمانی اثر می­گذارد و با پیامدهای مثبت و منفی سازمانی مرتبط می باشد، حائز اهمیت می باشد (طالب­پور و غلامیان، 52:1389). توجه­های شغلی از اهمیت برخوردار هستند، زیرا مستقیم یا غیر مستقیم بر روی رفتار کاری تأثیر دارند. این تناظر برای رفتارشناسان سازمانی و روانشناسان تعیین ارتباط بین جو سکوت سازمانی درک شده با توجه شغلی کارکنان با در نظر داشتن رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • آزمون مدل پژوهش.

 

1-5) فرضیه­های پژوهش

 

فرضیه های این پژوهش بر اساس متغیرهای تعیین شده و روش پژوهش مورد بهره گیری به توضیح زیر هستند:

  • بین توجه مدیران ارشد به سکوت و رفتار سکوت کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان ارتباط هست.
  • بین توجه سرپرستان به سکوت و رفتار سکوت کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان ارتباط هست.
  • بین فرصت­های ارتباطات و رفتار سکوت کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان ارتباط هست.
  • بین رفتار سکوت کارکنان و توجه شغلی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان ارتباط هست.

 

1-6)  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای اصلی پژوهش

1-6-1)  سکوت سازمانی

سکوت سازمانی به عدم ابراز ايده­ها، اطلاعات و نظرات كاركنان به طور عمدي اطلاق مي­گردد(Tulubas & Celep, 2012, p.1227). سکوت سازمانی را خودداری کارکنان از اظهار ارزیابی­های رفتاری، شناختی و اثربخش در مورد موقعیت­های سازمان، تعریف می­کنند(Pinder & Harlos, 2011, p.341).

سه مؤلفه در نظر گرفته شده برای سکوت سازمانی که با طیف پنج درجه­ای لیکرت در مقیاس فاصله­ای (از بسیار کم تا بسیارزیاد)و توسط پرسش­نامه ی واکولا و بوراداس ارزیابی شده می باشد عبارتند از:

 ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

دسته بندی : پایان نامه حقوق