دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط تفکر انتقادی با نحوه توجه در باره مواد روان گردان در دانش آموزان دختر اول دبیر ستان شهریار

تکه ای از متن پایان نامه :

 

چه ارتباط اي بين تفكر نقاد و مولفه هيجاني توجه درمورد مواد روان گردان هست ؟

چه ارتباط اي بين تفكر نقاد و مولفه رفتاري توجه درمورد مواد روان گردان هست ؟

 ضرورت و اهميت پژوهش

با در نظر داشتن اينكه  در سال 2008، 6/7 درصد نوجوانان بين 12 و 17 در ايالات متحده ويژگي هاي سوءمصرف مواد يا اختلال وابستگي را داشتند(اداره سلامت رواني[1] و سوءمصرف مواد،2009؛ به نقل از ويي، هچمن، گاي، ويكز[2]،2011).

و در ايران اخيرا ستاد مبارزه با مواد مخدر، سن آغاز مصرف مواد مخدر را بين 12 و 15 سالگي اعلام كرده می باشد (بهرامي،1388 ). همچنين  بر اساس اطلاعات بنياد كرون در سال 1999 تعداد دختران نوجوان نسبت به پسران نوجوان در اعتياد هروئين،افزايش يافته می باشد (صفري،1383 ).

افزايش بهره گیری از مواد مخدر در بين دختران و زنان،به علت جايگاه ويژه ونقش  خطيري كه در محيط خانواده دارند،تاثير بسيار مخربي بر خانواده خواهد داشت و به تبع آن جامعه نيز در گير مشكلات عديده خواهد گردید،از اين رو تحقيق و پژوهش در ارتباط با زنان و دختران و وضعيت آنان بسيار پر اهميت مي باشد.

با در نظر داشتن پژوهش هاي انجام شده ،يكي از متغيرهايي كه كه در مصرف مواد مخدر تأثیر مهمي داردنحوه توجه نسبت به مواد می باشد .به عقيده فيش بين[3] (1967)، مصرف مواد مخدر تحت تاثير نگرشي  می باشد كه نوجوانان به مواد دارند. شكل گيري توجه مثبت يا منفي ناشي از تركيب دانش، اطلاعات، باورها وعواطف نوجوانان درمورد مواد مخدراز يك سو و ميزان ارزشمندي می باشد كه براي آنها قائل  هستند .

توجه ها بخش اصلي هويت بشر هستند و مركز و محور روانشناسي اجتماعي. زيرا بر رفتار،پردازش اطلاعات و رويارويي اجتماعي تاثير گذاشته وبخشي از خود انگاره فرد را تشكيل مي دهند (بوهنر و وانك[4]،2002؛ ترجمه طهوريان،1390).

از آنجا كه ناتواني افراد يك جامعه در شناخت صحيح و تجزيه و تحليل موضوعات گوناگون ، حل مشكلات، اتخاذ تصميم هاي صحيح و ارزيابي نتايج انواع پديده ها و جريانات، نسل هاي ناتوان و سازش پذير در مقابل انواع مسائل2-mental  health

3-Wei,C., Heckman,B.D., Gay,J & Weeks,J

دسته بندی : پایان نامه حقوق