دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسي تأثير خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي و سرمايه گذاري شرکت هاي بيمه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

با شكست مواجه خواهد گردید. از طرف ديگر مي دانيم كه بخش خصوصي سود را به عنوان هدف اصلي خود همواره مد نظر قرار مي دهد.

در اين شرايط اگر شركتي كه واگذار شده می باشد سودآوري نداشته باشد مديران يا مالكان آن صرفاً اموال و دارائي هاي شركت را مي فروشند و از اين نظر به اقتصاد مالي لطمه وارد مي گردد. همچنين قيمت گذاري شركتها بايد بر4-تنگناهاي ناشي از مقررات ناظر بر مؤسسات بيمه دولتي

5-عدم بهره گیری از ظرفيت ها و توانايي هاي بخشهاي غير دولتي در صنعت بيمه كشور

6-محدوديت تعداد مؤسسات بيمه گر

7-فقدان انگيزه هاي كافي در كاركنان و مديران مؤسسات بيمه دولتي

در ادامه ضرورت خصوصي سازي در صنعت بيمه كشور، به بررسي نقاط ضعف و قوت اين صنعت و فرصت ها و تهديدات موجود در جريان خصوصي سازي خواهيم پرداخت تا جنبه هاي ديگري از موضوع روشن گردد.

الف)نقاط ضعف صنعت بيمه

1-يكي از عوامل مهمي كه بيمه گران را به سوي انگيزه بيشتر جهت ارائه خدمات متنوع رهنمون مي كند، فعاليت در محيطي رقابتي می باشد. با در نظر داشتن شرايط دولتي بودن شركت هاي بيمه اي كشور در حال حاضر و نبود شرايط كافي براي رقابت اين مشكل را اساسي ترين ضعف هاي صنعت بيمه محسوب مي گردد.

2-فقدان فرهنگ بيمه اي مناسب با شرايط اجتماعي كشور از ضعف هاي صنعت بيمه به حساب مي آيد. پر واضح می باشد كه با بالا بردن سطح آگاهي مردم نسبت به مفاهيم و اصول اوليه بيمه و بيان فوايد آن شاهد رشد چشمگير در اين صنعت خواهيم بود.

دسته بندی : پایان نامه حقوق