دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط تفکر انتقادی با نحوه توجه در باره مواد روان گردان در دانش آموزان دختر اول دبیر ستان شهریار

تکه ای از متن پایان نامه :

امروزه در كشور هايي كه كه امور فرهنگي و ارتقاء سطح بهداشت رواني و آموزش مربوط به پيشگيري از آسيب هاي رواني- اجتماعي اولويت دارند، تاكيد بسياري بر آموزش مهارت هاي زندگي صورت مي گيرد. مجموعه اين     هم چنين با نگاهي به جامعه معتادين و کوشش هاي آنها براي ترك اعتياد در مي يابيم كه در اغلب موارد بعد از مدت كوتاهي از ترك، مصرف مواد دوباره شروع مي گردد و روش هاي ترك اعتياد نتوانسته می باشد خيلي موثر واقع گردد و هزينه هاي زيادي هم براي معتادان داشته می باشد (خليلي ،1388 ).

به اين ترتيب پيشگيري از ابتلاي افراد جامعه به سوءمصرف مواد مخدر به معناي جلوگيري از تحميل هزينه هاي سنگين به اجتماع، ابتلاي افراد به ايدز و بيماري هاي ديگر، كاهش بازدهي نيروي كار، وقوع جرم و جنايت، از هم گسستگي كانون خانواده و در معرض تهديد قرار گرفتن نسل بعدي می باشد. واضح می باشد كه نوجوانان، حساس ترين قشر جامعه در برابر خطر سوءمصرف مواد را تشكيل مي دهند و لذا بيشترين تاكيد رويكرد هاي پيشگيرانه بايد بر اين گروه متمر كز گردد (جزايري، 1387 ).

واضح می باشد كه اين بلاي سياه بيشتر كساني را تهديد مي كند كه توجه هاي نادرست تري نسبت به پيامد هاي سوءمصرف مواد مخدر دارند (امير احمدي و همكاران، 1388 ).

روان شناسان معتقدند كه ميان توجه افراد و تاثير به عملكرد ايشان و رفتارشان ارتباط اي مستحكم هست. طبق مطالعات صورت گرفته مشخص شده می باشد افرادي  كه نسبت به مواد مخدر توجه ها و باور هاي مثبت دارند احتمال مصرف و اعتياد شان بيشتر از كساني می باشد كه توجه هاي منفي يا خنثي دارند.

تفكر انتقادي[1] كه يكي از انواع مهارت هاي زندگي می باشد، با ظهور دوره اطلاعات و افزايش پيچيدگي هاي جامعه، تفكر انتقادي به عنوان يك توانايي كه زمينه مواجهه  عقلاني با اطلاعات و شركت در جامعه به عنوان يك شهروند شايسته را فراهم مي كند، نيازمند توجه بيشتري می باشد (هالپرن[2]، 2003 ؛پل،1984؛به نقل از چان، هو، كو[3]،2011).

نوجواني كه داراي تفكر انتقادي می باشد، قادر می باشد اطلاعات حاصل از منابع مختلف را با هم تلفيق كند، ديد گاه هاي مختلف را مورد بررسي قرار دهد، خوب تجزيه و تحليل كند، فرضيه هاي متفاوت بسازد و به آزمايش بگذارد و سر انجام به گونه اي منتقدانه قضاوت كند (هالپرن، 1999 ).

سوال هاي پژوهش

چه ارتباط اي بين تفكر نقاد و نحوه توجه نسبت به مواد روان گردان هست؟

چه ارتباط اي بين تفكر نقاد و مولفه شناختي توجه درمورد مواد روانگردان هست؟

1-Critical  Thinking

2-Halpern,D.F

3-Chan ,N.M.,Ho,L.T & Ku,K.Y

 ارتباط تفکر انتقادی با نحوه توجه در باره مواد روان گردان در دانش آموزان دختر اول دبیر ستان شهریار

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : ارتباط تفکر انتقادی با نحوه توجه در باره مواد روان گردان

دسته بندی : پایان نامه حقوق