نظام دادرسی اسلامی//پایان نامه درباره حقوق متهم

نظام دادرسی اسلامی در کتب فقهی، اصول دادرسی اسلامی یکجا و تحت عنوان خاصی نیامده است…

مفهوم نظام ثبت عینی:/پایان نامه درباره اراضی مزروعی

مفهوم نظام ثبت عینی نظام ثبت عینی یا ثبت مالکیت یا تورنس یکی از معروف ترین…

حفاظت از لایه ازن،پایان نامه حفاظت از لایه ازن

حرکت به سود قاعده سازی و ایجاد رژیم حقوقی حفاظت از لایه ازن   با توجه…

تعابیر حقوق زارعانه:/پایان نامه درباره حق زارعانه

تعابیر حقوق زارعانه حق زارعانه در مناطق مختلف ایران به حکم عرف و عادت، دارای نام…

ارتشاءومفاهیم مشابه//پایان نامه بزه ارتشاء و حقوق

تفکیک ارتشاء از مفاهیم مشابه بزه ارتشاء از جرایم توصیفی محسوب می­شود یعنی قانونگذار برای مرتکب…

قوانین فرزندخواندگی/پایان نامه ازدواج سرپرست و فرزند خوانده

قوانین حاکم بر فرزندخواندگی ایرانیان شیعه همانطور که در مباحث گذشته بیان نمودیم، در حقوق اسلام…

بررسی پولشویی-پایان نامه جرم در فضای مجازی

 بررسی پدیده پولشویی یکی از بزرگ­ترین دغدغه­های جهانی جامعه بشری، نحوه برخورد با جرائم سازمان یافته…

مباشر و سبب//پایان نامه درباره اجتماع اسباب

مقایسه مباشر و سبب بررسی تفاوت و شباهت بین عوامل تحقق یک حادثه پیچیده و دشوار…

اثرات اقتصادی گردشگری:/پایان نامه درباه بوم گردی

اثرات مثبت و منفی اقتصادی گردشگری روستایی گردشگری روستايی منبع مهم و جديد ايجاد درآمد برای…