پایان نامه ها و مقالات

منبع مقاله با موضوع قابلیت اطمینان، مدل ارتباطی، مفهوم نما

. برای حفظ تمامیت36 پیامها هم MAC 37 به کار گرفته میشود.[3]SOAP معایبی هم دارد. XML میتواند به طور قابل توجهی کندتر از تکنولوژیهای میانافزاری38 مانند CORBA39 باشد. در مورد پیامهای کوچک این موضوع اغلب مرور بیشتر

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه ارشد با موضوع اجرای برنامه

میشود. در مرحله پردازش متنی هدف پردازش توصیفهای متنی سرویس است. مستندات متنی سرویس به صورت فایلهای WSDL ارائه میگردند. برای پردازش متنی مستندات WSDL محتوای تگ Documentation و نام پیامها و پارامترها را از مرور بیشتر

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه ارشد با موضوع ساختار کلاس، استفاده از کتابخان، کلاس اطلاعاتی

DiscoveryService یک کارکرد بلادرنگ و با زمان اجرای طولانی97 میباشد. برای پیادهسازی چنین کارکردهایی در سیستم عامل اندروید یکی از راهها پیادهسازی یک سرویس میباشد. برای این منظور میتوان از کلاس Service ارثبری نمود. از مرور بیشتر

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه ارشد با موضوع قابلیت اطمینان، مدل ارتباطی، مفهوم نما

نگاهداشتن اطلاعات از رمزنگاری متقارن استفاده میشود. برای حفظ تمامیت36 پیامها هم MAC 37 به کار گرفته میشود.[3]SOAP معایبی هم دارد. XML میتواند به طور قابل توجهی کندتر از تکنولوژیهای میانافزاری38 مانند CORBA39 باشد. در مرور بیشتر

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه ارشد با موضوع ساختار کلاس، مبانی نظری، ادبیات تحقیق، زیرساختها

n 625-2-5- ساختار کلاسهای بسته Content Provider 655-2-6- ساختار کلاسهای بسته Data Source 675-2-7- ساختار کلاسهای بسته Discovery 705-2-8- ساختار کلاسهای بسته Entity 715-2-9- ساختار کلاسهای بسته ServiceDirectory 735-3- جمعبندی و نتیجهگیری 74فصل 6- ارزیابی مرور بیشتر

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با واژه های کلیدی حل و فصل اختلافات، قاچاق کالا، سازمان ملل، سازمان تجارت جهاني

مي‌باشد فراهم آورند. اعضا تمامي موارد کاربرد هرروش شناخته شده قاچاق ، همچنين روشهاي نوين و غيرمعمول يا احتمالي را به طوري که بتوان‌گرايشهاي جاري را در اين زمينه کشف کرد، گزارش خواهند نمود.19ـ اطلاعاتي مرور بیشتر

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با واژه های کلیدی قاچاق کالا، مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر، دوران باستان

دادگاه نميتواند به قاچاق رسيدگي نمايد و اگر فقط يک اداره شرکت نمايد نسبت به همان رسيدگي ميشود و اگر همه ادارات مأمور وصول شکايت نمايند بهاي موضوع کالاي قاچاق شده محاسبه ميشود و جرايم مرور بیشتر

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با واژه های کلیدی قاچاق کالا، افغانستان

اداري، در قبال قاچاق کالا ميباشد را مورد بررسي قرار داده و حدود و موارد دخالت و صلاحيت اين مراجع اداري را نيز بر حسب قوانين مذکور تشريح خواهيم نمود. گفتار اول: ادارات مأمور وصول مرور بیشتر

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با واژه های کلیدی قاچاق کالا، قانون مجازات، مواد مخدر، روانگردان

تحقيقاتي موجود، به موضوع پژوهش پرداخته شود. فصل اول موضوع شناسي قاچاق فصل اول : موضوع شناسي قاچاق مبحث اول- بيان مفاهيم و کليات قاچاق گفتار اول – تعريف قاچاق در قانون مجازات مرتکبين قاچاق مرور بیشتر

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه رایگان با موضوع ارتکاب جرم، قانون مجازات، دادگاه صالح، سلسله مراتب

جرائم را در حکم مرتکب درج نمود. اما در حالت دوم از قاعده ي جمع مجازاتها استفاده نمي کنيم و تعدد از کيفيات تشديد مجازات محسوب مي گردد. در حالت سوم هم که قانون حکم مرور بیشتر

By mitra2--javid, ago