پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه رایگان با موضوع تکرار جرم، تعدد جرم، سابقه خدمت، ارتکاب جرم

گذشت و غيرقابل گذشت از نوع احصائي است. به اين معني که قانونگذار در ماده ي 727 ق.م.ا جرائم قابل گذشت را برشمرده است. جرائمي قابل گذشت هستند که جز با شکايت شاکي خصوصي تعقيب مرور بیشتر

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه رایگان با موضوع ارتکاب جرم، ترک فعل، عام و خاص

آنان انجام اين امر را مي خواهد؛ در صورت انجام نشدن اين وظيفه از سوي مأموران، آنها مرتکب جرم سرپيچي از اوامر مافوق گرديده اند.پس در خصوص جرم سرپيچي از اوامر مافوق مي توان اينطور مرور بیشتر

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه رایگان با موضوع ترک فعل، قانون مجازات، اعمال مجرمانه، ارتکاب جرم

ملاحظه مي شود تمامي موارد فوق به گونه اي به جرم سرپيچي از اوامر مافوق ارتباط پيدا مي کنند. کلا در اکثر موارد مندرج در حقوق کيفري، در صورتي که مستخدم يا مأمور دولت از مرور بیشتر

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه رایگان با موضوع ارتکاب جرم، ارباب رجوع، حل و فصل اختلافات

ن و سازمانهاي وابسته و اعضاي بسيج سپاه پاسدران انقلاب اسلامي.د – کارکنان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته.ه – کارکنان مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.و – کارکنان وظيفه از مرور بیشتر

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه درباره روش حداقل مربعات

از صفر شود.رگرسيون لاجيت به منظور رفع مشکلات فوق ايجاد شده است. بدست آوردن رابطه ي منحصر به فرد متغير وابسته با متغيرهاي مستقل در اين رگرسيون نيازمند روش هاي برآورد، تعيين نيکويي برازش و مرور بیشتر

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه درباره اوراق قرضه، عوامل درون سازمانى، عوامل برون سازمانى، حقوق صاحبان سهام

تركيه است كه كارابولوت و همكارانش(2002) انجام دادند. در اين پژوهش، براى بررسى دلايل بروز مطالبات معوق، اثر بيمه سپرده ها به صورت نامحدود بر وام هاى معوق مورد بررسى قرار گرفته است. در سال1994 مرور بیشتر

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه درباره نرخ بهره، اوراق قرضه، ارزش بازار، سپرده گذاران

مطرح مي کند و با استفاده از تدابير مناسب و راه کارهاي به موقع، ريسک هاي اساسي، يعني ريسک اعتباري ريسک بازار و ريسک عملياتي را پوشش مي دهد(عراقي،1384).ريسک در بانکداري، بنا به دلايل زير مرور بیشتر

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه درباره سود مورد انتظار، ارزش افزوده، عقد اجاره، افغانستان

فصل يک صادرات ايران در خدمت مردم” و “حق با مشتري است” (customer is the king) توانست طي مدت کوتاهي حجم زيادي از نقدينگي کشور را جذب و مهمتر از آن مردم را با نظام مرور بیشتر

By mitra2--javid, ago