مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق با موضوع تعداد کارکنان شرکت و ارتباط معنی دار

بررسی تأثير اندازه شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛بررسی تأثير سرمایه اولیه بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛ بررسی تأثير درجه نوآوری مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق با موضوع شرکت های تولیدی و استان مازندران

درجه نوآوری در صنعت: توسط تعداد محصولات جدیدی که به بازار عرضه می شود سنجیده می شود. نرخ ورود به صنعت: برابر با تعداد پروانه های صادر شده در بازه زمانی مورد نظر و در مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق با موضوع محدودیت ها و مشکلات و صنایع سرمایه بر

مجموعه ریسک: گروه یا مجموعه ای که در زمان t هنوز رویدادی برایشان اتفاق نیفتاده است.سانسور کردن: در صورتی اتفاق می افتد که دوره عمر شرکت از زمان مشاهده فراتر می رود. در واقع سانسور مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق با موضوع بازارهای جهانی و روابط بین الملل

در زمینه عوامل مؤثر بر بقای شرکت ها مطالعات زیادی در کشورهای مختلف انجام شده است که هریک از این مطالعات از مدل ها و متغیرهای مختلفی استفاده کرده اند و در نتیجه ی آن مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق با موضوع فعالیت های اقتصادی و پیامدهای اقتصادی

پیوست 6- الف- مقایسه توابع بر اساس نرخ رشد صنعت- روش جدول عمر……..………….….………….117پیوست 6- ب- دستور ترسیم نمودار بقاء………………………………….…………………………..118 پیوست 7- الف- مقایسه توابع بر اساس نرخ ورود به صنعت- روش حد محصول ……………….….…..……119پیوست 7- مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان درمورد مدیریت آموزش و مدارس متوسطه

3-2) روش اجرای تحقیق: روش اجرا در این تحقیق بر اساس طرح تحقیق از نوع توصیفی ـ همبستگی واز نظرهدف كاربردي مي باشد.مطالعه توصیفی برای تعیین و توصیف ویژگی های یک موقعیت صورت می گیرد. مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان درمورد عملکرد کارکنان و آموزش و پرورش

اصولاً سازمانها نيز مسئوليت‌هايي را برعهده دارند. مسئوليت‌هاي سازمانها در نوعي از تقسيم‌بندي‌ها به 4 دسته طبقه‌بندي مي‌شود. (الف) مسئوليت‌هاي ملي.(ب) مسئوليت‌هاي اخلاقي.(ج) مسئوليت‌هاي حقوقي. (د) مسئوليت‌هاي اقتصادي. سازمانها به‌طور اعم به عنوان نهادهاي اجتماعي مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان درمورد مؤلفه های مدیریت عملکرد و مفهوم مدیریت عملکرد

در پاره اي موارد ضرورت تحول از محيط بيروني بر سازمان تحميل مي شود ، تغيير و دگرگوني در انواع فنآوري، رقابت، وضعيت تدارک کنندگان، مقررات حکومتي، نيازها و سلايق مشتريان، تحولات سياسي بين المللي مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان درمورد استراتژی های منابع انسانی و استراتژی مدیریت عملکرد

وسیله ای است برای ایجاد انگیزه در منابع انسانی جهت دستیابی به نتایج مطلوب و به دنبال برقراری ارتباط منطقی بین عوامل تولید است . علاوه بر لحاظ کردن گذشته متمرکز بر آینده نیز می مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان درمورد عملکرد کارکنان و ارزیابی عملکرد

همچنین انتظارات سازمان به وضوح به اطلاع کارکنان رسانده شده و جایگاه فعلی کارکنان را دراین مسیر به ایشان نشان داد. همچنین در مواردی که ارزیابی‌شونده اقدامات قابل قبولی انجام داده است مورد تشویق قرار مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago