دسامبر 4, 2020

پایان نامه ارشد درمورد کارشناسی ارشد، پایان نامه


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسي تأثير خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي و سرمايه گذاري شرکت هاي بيمه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

2-12- روشهاي خصوصي سازي و بيان مشكلات عملياتي صنعت بيمه كشور

نياز می باشد قدرت مالي شركتها افزايش يابد. لذا در اقدام كوچك كردن شركتهاي بيمه اي توصيه نمي گردد در صنعت بيمه باري افزايش توان رقابت شركتها توصيه به ادغام گروههاي بيمه اي مي گردد تا قدرت مالي آنان بيشتر گردد.

د)فروش يكباره شركت از طريق مزايده

در اين روش امكان پيدايش مشكلاتي نظير قيمت گذاري در شركت و ايجاد زمينه هاي رانت خواري وجود خواهد داشت. همچنين بحث عدم پذيرش مديران شركت و عدم همكاري لازم از سوي كاركنان و چالش هاي بين كاركنان و مديران جديد مانند مقولاتي می باشد كه در اين روش امكان بروز آن زياد می باشد.

مشكلات عملياتي فرآيند خصوصي سازي صنعت به توضیح زير می باشد:

1-عملكرد بازار سرمايه در ايران از لحاظ ارائه حمايت مالي از خريداران واقعي و كمك به امر خصوصي سازي بسيار ضعيف می باشد. ارائه سرمايه لازم و خصوصي سازي بانكها مانند پيش زمينه هاي مهم روند خصوصي سازي بيمه در ايران و جهان محسوب مي‌گردد و نياز به تجديد ساختار قبل از خصوصي سازي كاملاً احساس مي گردد.

2-در زمينه خصوصي سازي قبل از فروش و عرضه سهام، تجديد ساختارهاي لازم بسيار وقت گير می باشد.

و كمبود نيروي انساني متخصص و با تجربه در داخل و خارج شركتها، مسأله اي چالش انگيز خواهد بود. در صنعت بيمه، نظارت بيمه مركزي ايران، سياستهاي ارشادي و كمك گرفتن

نوشته ای دیگر :
تحقیق درموردکارشناسی ارشد، سکوت سازمانی