نوامبر 25, 2020

دانلود مقاله کارشناسی ارشد، قانون تجارت


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسي تأثير خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي و سرمايه گذاري شرکت هاي بيمه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

اما در صورتي كه فعاليت هاي بيمه اي به صورت شركت سهامي عام مطرح گردد با در نظر داشتن وسعت اقدام و نيز توان مالي اوليه جهت تأمين و پيش بيني لازم قانون تجارت در مورد حدود و اختيارات و عملكرد آن، مي توان به راحتي و جرأت ادعا كرد كه فعاليت بيمه اي در قالب شركت سهامي بيمه عام شايد بهترين نوع در امر صنعت بيمه باشد. البته تأسيس شركت هاي بيمه اي عام مشابه مؤسسات بيمه اي موجود نه تنها از لحاظ خصوصي شدن نتيجه اي نخواهد چهارچوب عمليات بيمه گري آنان روشن گردد و به نسبت توانايي و قدرت عمليات بيمه اي، پرداخت خسارت تا سقف معيني به بخش خصوصي واگذار گردد.

ج) ادامه روند شركتهاي بيمه دولتي

از اهداف مهم دولت در خلال برنامه هاي توسعه اقتصادي، كاهش بار سنگين دولت در امور اجرايي و بخشهاي مختلف اقتصادي و تمركز زدايي در حد امكان بوده می باشد. تا جائي كه بتوان از توان اجرايي و مديريتي بخش خصوصي بهره مند گردید. لذا شركتهاي بيمه دولتي نيز پس از آزاد سازي در كنار ساير مؤسسات بزرگ دولتي ديگر با حذف برخي از سيستم هاي زايد و ديوان سالاري اداري در سطوح مديريتي و بهره گیری از شيوه‌هاي نوين سرمايه گذاري تأثير زيادي در اقتصاد پيشرفته داشته و دارند. نكته مورد بحث در اين می باشد كه با وجود اينكه فوايد و آثار چنين عملي بر هيچ كسي پوشيده نيست به طوري كه سهم عمده اي در افزايش درآمد سرانه و توليد ناخالص داخلي و ملي خواهد داشت و پشتوانه محكمي براي تقويت بنيه مالي دولت به شمار مي رود، به چه دليل هنوز شركتهاي بيمه اي در محيطي بسته فعاليت مي كنند و ناچار از اجراي دستورالعمل هاي از پيش تعيين شده ذخاير و اندوخته هاي مالي ناشي از حق بيمه هاي سالانه خود و انتخاب روشهاي درست در امر سرمايه

نوشته ای دیگر :
منبع مقاله دربارهکارشناسی ارشد، پایان نامه