نوامبر 28, 2020

پایان نامه ارشد با موضوع کارشناسی ارشد، پایان نامه


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسي تأثير خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي و سرمايه گذاري شرکت هاي بيمه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

گذاري با شيوه‌هاي نوين رايج در جهان مطابقت ندارد، در صورتي كه شركت هاي بزرگ دولتي مسئوليتها و امر اجرايي بي مورد خود را به بخش خصوصي واگذار كنند.

فرصت كافي خواهند داشت كه به وظايف اصلي خود بپردازند. نمونه اي از وظايف به توضیح زير می باشد:

1)به حداقل رساندن برخوردها و تنش زدايي و اجتناب از درگيري هاي دائم كه بعضاً با بيمه گذاران در زمان پرداخت خسارت مواجه مي شوند.

درآمد ارزي، مجلس شوراي اسلامي براي رفع ابهام از اصل فوق و عدم تعارض با مصالح نظام، لايحه اصل قانون اجازه فعاليت شركت هاي خارجي و مشاركت بخش خصوصي داخلي را براي اولين بار در سال 1377 از مناطق آزاد تجاري و صنعتي كشور مورد بررسي قرار داد كه سرانجام در سال 1378 تصويب گردید.

مانند زمينه هاي مشاركت بخش خصوصي خارجي در داخل كشور را مي توان تأسيس بانك و مؤسسات اعتباري و خدماتي و بيمه ايراني و خارجي به صورت شركت سهامي(عام يا خاص)، آزادي معاملات ارزي بين اشخاص و تضمين قانوني سرمايه گذاران خارجي و نظايري از اين تبديل اشاره كرد.

در خصوص اهداف و سياستهاي شركتهاي بيمه خارجي نظارت بر موارد زير از جانب بيمه مركزي ضروري می باشد:

1-آگاهي از آخرين وضعيت مالي و گزارش ترازنامه مالي، اساسنامه، و تجربه كافي در زمينه هاي بازرگاني

2-تعيين گسترده عملكرد شركت هاي بيمه خارجي و نمايندگان آن

نوشته ای دیگر :
کارشناسی ارشد، سلامت اجتماعی

3-تأكيد در جهت گسترش بيمه هاي اتكائي آن شركت ها

4-کوشش براي ايجاد رقابت سالم بين شركت هاي بيمه داخلي و نمايندگي هاي خارجي توسط بيمه مركزي ايران و البته پرهيز از دخالت هاي غير اصول در امور اجرائي بخش خصوصي