نوامبر 28, 2020

منبع مقاله درباره کارشناسی ارشد، پایان نامه


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسي تأثير خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي و سرمايه گذاري شرکت هاي بيمه

تکه ای از متن پایان نامه :

-كاهش نياز بخش دولتي به استقراض و كاستن از كسر بودجه و نيز افزايش سهم بخش خصوصي در مالكيت

ب)تجربه خصوصي سازي بيمه در سري لانكا: سري لانكا از سال 1955 به بعد مزارع دولتي چاي و كائوچو را كه بخش كليدي اقتصاد سري لانكا می باشد را بدون هيچ مانعي خصوصي ايجاد كرده می باشد. همچنين كارخانه هاي توليدي نيز به بخش خصوصي و عمدتاً خارجيان واگذار شده می باشد و به همين ترتيب بخش خدمات ارتباطات و هواپيمايي نيز تا حد زيادي به در اين كشور از قراردادهاي مديريت به عنوان روش واسطه اي براي بهبود بخشيدن به وضعيت شركتها و آماده كردن آنها براي عرضة عمومي سهام بهره گیری شده می باشد.

ج)تجربه خصوصي بيمه در برزيل: بازار بيمه برزيل تحت سلطة شركت بيمه اتكايي انحصاري IRB قرار داشته می باشد كه يك شركت مختلط خصوصي- دولتي با نفوذ بيشتر دولت بوده و در ضمن يكي از بيمه گران اتكائي عمده در منطقه آمريكايي لاتين می باشد. برزيل مانند كشورهايي می باشد كه سعي داشته خود را با جهان به شدت در حال تغيير تطبيق دهد.

با اين حال در سال 1995 بازار بيمه برزيل هنوز متمركز بوده می باشد. برزيل قديم نخست بسوي آزادسازي بيمه را در سال 1992 برداشت كه طي آن كنترل قيمتها در اين بخش كنار گذاشته گردید. با در نظر داشتن اينكه پوشش بيمة اتكائي براي شركتهاي بيمه برزيل بطور خودكار توسط IRB صورت مي گرفت و بدليل فقدان رقابت ناشي از قوانين در بازار بيمه، صنعت بيمه تبديل به يك صنعت فاقد پويايي شده بود كه محصولات، حق بيمه ها و رويه هاي آن كاملاً به شكل استاندارد انجام مي گردید. اولين قدم براي آزادسازي، كنار گذاشتن كنترل قيمتها بود. در قدم بعدي كنگره ملي برزيل محدوديت‌هاي قانوني زيادي را كه براي فعاليت شركتهاي بيمه وجود داشت حذف نمود تا امكان واكنش بيمه گران به تطبيق با تغييرات جهاني و گسترش دامنه انتخاب براي مصرف كنندگان بيمه اي را داشته باشند.

نوشته ای دیگر :
تحقیق رایگان دربارهرفتار شهروندی سازمانی، سازمان تامین اجتماعی