نوامبر 28, 2020

تحقیق رایگان با موضوع خلیج فارس و دریای عمان، امارات متحده عربی


Widget not in any sidebars

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه ابعاد حقوقی استخراج گاز از میادین مشترک

تکه ای از متن پایان نامه :

می باشد. لذا كشورهاي مختلف داراي ميادين مشترك به ويژه طي پنجاه سال گذشته کوشش كرده اند تا مكانيسم هاي حقوقي خلاقانه اي را جهت همكاري مشترك و متقابل در بهره برداري از ميادين مشترك گاز در راستاي كاهش هزينه ها و اصطكاك هاي تحميلي و نيز افزايش بهره وري مخازن به كار گيرند، ليكن مجموعه اين کوشش ها منجر به ارائه يك الگوي واحد و فراگير و الزام آور براي كليه كشورهاي دنيا نگرديده می باشد. در این میان دولت ها کوشش کرده اند خود الگوهای را برای بهره برداری از میادین مشترک ارائه دهند. مانند این الگوها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  1. واگذاری بهره برداری به یک کشور
  2. مشارکت دو کشور در بهره برداری از منبع مشترک
  3. بهره برداری با ایجاد مقام مشترک
  4. بهره برداري بر پايه يكپارچه سازي یا آحادسازی

در این میان ایــــران به عنوان یکی از ۷ کشور برتر در ذخایر نفت درجهان و دومین کشور دارنده منابع گاز طبیعی و موقعیت جغرافیای خاص خود، جایگاه ویژه و منحصر به فردی را دارا می‌باشد که این برتری‌ها می‌تواند موقعیت ایـــران را بیش از پیش حساس کند. ایران دارای حدود 35 میدان نفتی و گازی می باشد. زمانی که در مبحث نفت و گاز صحبت از موقعیت جغرافیایی ایران می‌گردد اول مقوله مهم جدای از مبحث ترانزیت انرژی، میادین مشترک گاز ایران با همسایه های خود خواهد بود.

کشور ایران با بعضی کشورهای همسایه خود دارای میادین گازی مشترک می باشد. این کشورها عبارتند از: ترکمنستان، عربستان سعودی، کویت، قطر، امارات متحده عربی و عمان.

نوشته ای دیگر :
مقالهحقوق بین الملل، کارشناسی ارشد

در حال حاضر حداقل 7 مخزن مشترک بین ایران و این کشورها هست. در این بین مخازن مشترک در همجواری کشور ترکمنستان قرار دارد و سایر مخازن در خلیج فارس و دریای عمان واقع‌اند.

در این میادین ایران با کشورهای همسایه خود در زمینه ی شیوه و میزان بهره برداری از منابع نفت و گاز آنها، قراردادهایی را منعقد نموده می باشد که قراردادهای دوجانبه بوده و یک طرف آن ایران و طرف دیگر آن هر کدام از کشورهای همسایه ی هر یک در میدان مشترک هستند.