ژانویه 20, 2021

کارشناسی ارشد، سلامت اجتماعی


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی سلامت اجتماعی ساکنین (مقایسه بین محلّات قدیم و جدید شهر یزد)

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

 

  • تعریف مفهومی و گویه­های متغیر امنیت اجتماعی

مفهوم گویه­ها