دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی سلامت اجتماعی ساکنین (مقایسه بین محلّات قدیم و جدید شهر یزد)

تکه ای از متن پایان نامه :

پایدار نمی‌ماند؛ همچنین در این صورت، کیفیت ساختار شهر بیش از هر چیز به میزان انطباق سازمان کالبدی آن با سازمان اجتماعی شهر مربوط می‌گردد.

شالوده­ی سازمان­دهی کالبدی-اجتماعی در شهرهای قدیم بر نظام محله­بندی و سلسله‌مراتب تقسیمات آن (بازار و مرکز شهر، محله، کوی و…) استوار بوده که هم به روابط اجتماعی و اقتصادی شهر و هم به روابط اداری، ارتباطی و خدماتی شهر، سازمان می‌داده می باشد؛ پس، محله بخشی از تقسیم‌بندی کالبدی-فرهنگی شهر با حوزه یا فضای جغرافیایی مشخص، وابستگی‌ها، علاقه‌ها، احساسات، تعلقات اجتماعی، روابط همسایگی و الگوی مشترک زندگی می باشد که در استیلای سلسله‌مراتب فضای شهر قرار دارد. از گذشته­هاي دور، محلات به‌عنوان سلول­هاي حيات شهري داراي تأثیر اساسي در زندگي ساكنان آن‌ها داشته‌اند. با در نظر داشتن اين­كه درگذشته محلات شهري، مكاني براي گردآمدن افراد با ويژگي­هاي قومي، نژادي، مذهبي، اقتصادي و اجتماعي مشترك بوده می باشد؛ به دنبال تجمع بيشتر افراد با ويژگي­هاي مشترك در يك محدوده، آن بخش از شهر داراي هويت خاص و شناخته‌شده‌ای بوده كه سبب تمايز آن از ديگر بافت­هاي اطراف مي­گرديد (وحیدا، 1391: 36).

تأثیر محلات شهری در پاسخ به نیاز ارتباط رودرروی بشر­ها با یکدیگر بسیار بااهمیت می باشد. ارتباط چهره به چهره از نیازهای مهم بشر اجتماعی می باشد و فقدان چنین ارتباطات بی­واسطه­ای می­تواند تبعات منفی زیادی بر سلامت روانی و اجتماعی افراد داشته باشد. به‌طور سنتی، فضاهای باز شهری محل چنین ارتباطاتی بوده­اند. با پیشرفت سریع ارتباطات در چند دهه گذشته نیاز به ارتباط رودررو به‌عنوان عاملی کاربردی تقلیل یافته می باشد، اما نیاز اجتماعی-فرهنگی و روانی به این نوع ارتباط هنوز جایگاه رفیع خود را حفظ کرده می باشد (و خواهد نمود). مفهوم «محل» از همه بهتر با تصور جایگاه مشخص می­گردد که اطلاق می­گردد به محیط مادی فعالیت اجتماعی که به‌گونه‌ای جغرافیایی مشخص شده باشد. در جوامع پیش از مدرن، مکان و محل غالباً بر هم منطبق بودند، زیرا ابعاد مکانی زندگی اجتماعی برای بیشتر آدم­ها و از بیشتر جهات، تحت چیرگی حضور یا تحت تسلط فعالیت­های محلی بود. پیدایش

دسته بندی : پایان نامه حقوق