می 16, 2021

بررسی کارکردها و پیامدهای پیامک در میان جـوانان- قسمت ۱۵

یکی از عوامل اصلی ساختار اجتماعی که ما در آن زندگی می‌کنیم رسانه‌ها هستند، یعنی رسانه فقط یک ابزار در زندگی امروز ما نیست؛ آن‌گونه که مثلا روزگاری بیل یا کلنگ در زندگی کشاورزی نقش تکنولوژی راداشت ،یا آن‌گونه که ممکن است ما تصور کنیم قاشق یا چنگال به عنوان بخشی از تکنولوژی‌های کاربردی نقشی در فرهنگ غذایی ما دارند. تکنولوژی‌های رسانه‌ای و ارتباطی از نوع بیل و کلنگ یا کارد و چنگال نیستند که ابزارهایی با عملکردهای محدود در زندگی ما باشند. رسانه‌های جمعی و ارتباطی اساساً ابزار نیستند بلکه یک چارچوب یا موقعیت برای زندگی هستند، یک جهان ویژه‌ای هستند که ما در آنها استقرار پیدا می‌کنیم ،نه این‌که رسانه‌ها در زندگی ما استقرار پیدا کنند .یعنی مجموعه ابزارها و تکنولوژی‌های ارتباطی که ما به آنها می‌گوییم تکنولوژی، بیش از آن‌چه که آنها ابزار باشند موقعیت هستند. یک چارچوب اجتماعی-فرهنگی هستند که ما در آن چارچوب استقرار پیدا می‌کنیم. ما در جهان ماهواره‌ها، روزنامه‌ها، کانال‌های تلویزیونی و جهان رادیوها تنفس، اندیشه، احساس و ادراک می‌کنیم. بنابراین ما باید جهان رسانه‌ای- ارتباطی امروز را مثل جَو و اتمسفری ببینیم که اگر آلوده باشد تنفس فرهنگی ما آلوده است ،اگر پاک باشد تنفس ما پاک است ،اگر نشاط بخش باشد ما سرزنده و پرنشاط  هستیم و هر ویژگی که آن جهان پیدا کند  ما هم آن ویژگی ها را پیدا می‌کنیم. بنابراین من فکر می‌کنم علت بحث رسانه و فرهنگ این است که ما با یک‌سری چالش‌ها، تضادها و تعارض‌ها در جهان رسانه‌ای شده مواجه هستیم که باید آنها را باز کنیم (فاضلی، ۱۳۹۲).
بررسی کارکردهای وسایل ارتباط جمعی در دنیایی که هر روز بیش از پیش شاهد گسترش این وسایل است، کار ساده ای نیست. همانگونه که گفته شد امروزه این وسایل تمامی حیات انسانی را در بر می گیرند. زندگی معمولا با این وسایل اغاز شده و تا پایان در کنار و همراه آنها سیر میکند. این وسایل تمامی جهان و ابعاد انسانی را متاثر ساخته اند. همه جا و به هر صورت پیام وسایل ارتباطی شنیده میشود و امواج این وسایل به همه روزنه ها و آنچه در تمامی تاریخ انسان، حریم امن تلقی می شده اند، رسوخ پیدا کرده است (پور حسن،۱۳۷۷: ۵۰).
در این مطالعه نیز، تلفن همراه به عنوان یک ابزار نوین ارتباطی، که دارای کارکردهای گسترده ای در حوزه های گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و با وجود کارکردهای مثبت و عملی، در بعضی موارد، دچار کژکارکردی هایی نیز شده است، از منظر علم ارتباطات مورد بررسی قرار گرفته است و نهایتا به تأثیرات تلفن همراه بر سبک زندگی، فردگرایی، تعاملات جمعی همزمان و روابط اجتماعی پرداخته شده است.
تلفن همراه، به عنوان یک ابزار نوین ارتباطی از یکسو دارای کارکردهای مثبت بسیاری مانند برقراری ارتباط در اسرع وقت، صرفه جویی در وقت و در دسترس بودن دائمی انسان ها و… و از سوی دیگر، دارای کارکردهای منفی همچون رسوخ در حریم خصوصی اشخاص، ایجاد فضای تنش و تشویش اذهان عمومی، تضعیف باورهای عمومی و اخلاقیات و… بوده است.که در ادامه کارکردها و کژکارکردهای این ابزار ارتباطی را با محوریت سرویس پیام کوتاه بررسی می کنیم.

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

عکس مرتبط با اقتصاد

 

 

  •  
    1. یافته ها

 

۲-۴-۱- یافته های عمومی

 

 

  • سن پاسخگویان

 

نتایج توصیف آماری حاصل درباره متغیر سن حاکی از آن است که در مجموع ۲۸۲ نفر از پاسخگویان سن خود را مشخص کرده اند و میانگین سن آنها برابر با ۰۴/۲۴ ، حداقل سن برابر با ۱۸ و حداکثر آن برابر با ۳۰ سال است.
جدول ۱ : توزیع پاسخگویان برحسب سن

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *