دانلود پایان نامه

1-19-1-1- آثار طلاق سنت
آثاری بر این طلاق سنت بار است از جمله:
1-نفقه‌ی زن بر مرد واجب است (در ایام عده)
2-سکونت زن و مرد در منزل مشترک یا به عبارتی زوجه در ایام عده بایستی در همان منزل زوج بماند و بیرون نرود.
3-هر دو نفر در ایام عده از همدیگر ارث می‌برند.
روایات در این خصوص فراوانند مثلاً سماعه از امام (ع) (ابا عبدالله) در مورد مکان زندگی مطلقه سؤال می‌کند،
امام می‌فرماید: فی بیت‌ها لا تخرج فان ارادت زیاره خرجت قبل نصف اللیل و رجعت بعد نصف اللیل و لا تخرج نهارا، و لیس لها ان تحج حتی تنقضی عدتها. (همان 499)
به این معنا که زن مطلقه ای که در عده است بایستی در همان خانه‌ی خودش بماند و خارج نشود و اگر خواست به زیارت برود قبل از نصف شب برود بعد از نصف شب برگردد و روز خارج نشود و نباید به حج برود تا اینکه عده‌اش تمام شود.

1-19-2- طلاق عده
طلاق عده طلاقی است که مرد زنش را در طهر غیر مواقعه در حضور شهود عدلین طلاق دهد سپس همان روز یا روزهای دیگر قبل از اینکه حائض شود رجوع کند و گواه بگیرد بر این رجوعش، سپس با او زناشویی داشته باشد و سپس وقتی که حایض شد و خارج شد (پاک شد) بدون مواقعه در همان پاکی او را طلاق دهد (در حضور دو شاهد عادل) سپس قبل از حایض شدن به او رجوع کند و گواه بر این رجوع بگیرد، و با او نزدیکی داشته باشد بعد از حائض شدنش در طهر غیر مواقعه ی بعدی، در حضور دو شاهد عادل طلاق سوم را جاری کند، اینجاست که دیگر طلاق بائن می‌شود و نه می‌تواند رجوع کند و نه می‌تواند با او ازدواج مجدد کند مگر اینکه زن به نکاح شخص دیگری درآید و با شرایط دیگری بعداً امکان ازدواج مجدد آن‌ها وجود دارد.
در این رابطه به تعریف مرحوم شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه اشاره می‌کنیم:
«طلاق العده هوانه اذا اراد الرجل ان یطلق امراته طلقها علی طهر من غیر جماع بشاهدین عدلین، ثم یراجعها من یومه ذلک او بعد ذلک قبل ان تحیض و یشهد علی رجعت‌ها حتی تحیض، فاذا خرجت من حیض‌ها طلقها تطلیقه اخری من غیر جماع و یشهد علی ذلک، ثم یراجعها متی شاء قبل ان تحیض و یشهد علی رجعت‌ها و یواقعها و تکون معه الی ان تحیض الحیضه الثانیه، فاذا خرجت من حیضتها طلقها الثالثه و هی طاهر من غیر جماع و یشهد علی ذلک، فان فعل ذلک فقد بانت منه و لا تحل له حتی تنکح زوجا غیره، . . . . »(همان 500)
حال آیا شاهد گرفتن برای رجوع ضروری است یا خیر؟ جواب می‌دهیم خیر ضروری و واجب نیست بلکه از جهت حدود و میراث و حاکمیت بهتر است تا اینکه در آینده اختلافی بروز نکند و به تعبیری رجوع بدون گواه گرفتن مکروه است که در کلام فقها نیز اشاره شده است باز هم ارجاع می‌دهیم به مرحوم شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه:
«و تجوز المراجعه بغیر شهود کما یجوز التزویج، و انما تکره المراجعه بغیر شهود من جهه الحدود و المواریث و السلطان. » (همان 500).
1-19-3- شرایط محلل
آیا برای مردی که زنش را به شرح طلاق عدی فوق سه مرتبه طلاق داده است، نکاح مجدد با آن زن جایز است یا خیر؟ پاسخ این است که با شرایطی که در ذیل می‌آید. آری.
1-بایستی زن بعد از تمام شدن عده‌ی طلاق سوم ازدواج با مرد دیگری نماید.
2-این ازدواج بایستی دائم باشد نه موقت.
3-زوج دوم بایستی با او هم‌خوابگی کرده باشد.
4-در هم‌خوابگی با زوج دوم بایستی هر دو به حد لذت رسیده باشند.
5-زوج دوم او را طلاق داده یا فوت نماید.
6-بعد از طلاق یا فوت شوهر دوم عده‌ی طلاق یا عده‌ی وفات منقضی شده باشد.
این شرایط در جملات فقها اشاره شده است:
« و من طلق امراته للعده ثلاثا واحده بعد واحده کما و صفت فتزوجت المراه زوجا آخر و لم یدخل بها فطلقها او مات عنها قبل الدخول بها فاعتدت المراه لم یجز لزوجها الاول ان یتزوجها حتی یتزوجها رجل آخر و یدخل بها و یذوق عسیلتها، ثم یطلقها او یموت عنها فتعتد منه،