دانلود پایان نامه

33-در خصوص اینکه پدر می‌تواند برای فرزند کوچکش زنی را عقد کند لیکن نمی‌تواند به جای او طلاق دهد. (دو حدیث )
34-شرایط کمال عقل برای صحت طلاق و صحیح نبودن طلاق مجنون. (4 حدیث )
35-جایز بودن طلاق ولی بجای مجنون با مصلحت وی (سه حدیث )
36-بطلان طلاق انسان مست. (4 حدیث )
37-شرط اختیار برای صحت طلاق و صحیح نبودن طلاق مکره و مضطر (4حدیث )
38-طلاق صوری بدون اراده طلاق، طلاق نیست. (یک حدیث)
39-عدم شرط مباشرت زوج برای طلاق و امکان گرفتن وکیل برای طلاق. (6 حدیث )
40-جایز نبودن طلاق زن مسترابه ای که حائض نمی‌شود و در سن من تحیض است مگر بعد از سه ماه (یک حدیث )
41- به مجرد تخییر زوجه در طلاق، طلاق واقع نمی‌شود بلکه نیاز به شرایط دارد یعنی اگر مرد زنش را مختار کرد برای مطلقه کردن خود، این طلاق نیست بلکه بایستی زن با شرایط دو شاهد عادل مرد و در طهر غیر مواقعه طلاق را جاری کند تا طلاق صدق کند. (19 حدیث)
42-در باب اينكه طلاق به دست مرد است نه زن و اگر در عقد شرط شود به دست زن باشد شرط باطل است (یک حدیث )
43-در اینکه طلاق به دست خود شخص است مثلاً عبدنه به دست مولای او اگر زن حره باشد. (5 حدیث )
44-در اینکه طلاق به دست زوج حر است وقتی که زنش امه باشد نه بدست مولایش. (3 حدیث )
45-در اینکه عبد حق طلاق ندارد مگر به اذن مولایش. (یک حدیث )
مرحوم حر عاملی پس از این بخش، بخش دیگری را تحت عنوان ابواب اقسام طلاق و احکام آن اختصاص داده است که خود به 35 باب تقسیم می‌شود که از جهت اختصار در اینجا به پاره ای از آن‌ها اشاره می‌شود:
1-در خصوص کیفیت طلاق سنت و برخی احکام آن صحبت شده است. (9 حدیث)
2-در خصوص نحوه‌ی طلاق عدی و برخی احکام آن صحبت شده است. (دو حدیث)
3- در خصوص اینکه پس از سه طلاق سنتی امکان رجوع نیست و احتیاج به محلل است. (6 حدیث)
4- در خصوص حرام ابدی شدن پس از 9 طلاق. (15حدیث)
5- شرط دخول محلل به زوجه برای حلیت بعدی با شوهر اول. (4 حدیث)
6- شرط بلوغ در محلل. (یک حدیث)
7- شرط دوام عقد در محلل و عقد موقت حلیت برای شوهر اول نمی‌آورد. (5 حدیث)
8- باب استحباب شاهد گرفتن بر رجوع و عدم وجوب آن. (6 حدیث)
9- اینکه انکار طلاق در ایام عده از سوی شوهر، رجوع محسوب است. (یک حدیث)
10- در باب پانزدهم از این 35 باب بحث بسیار خوب و جالبی وجود دارد در خصوص اینکه پس از ایام عده اگر مرد ادعا کند که در ایام عده رجوع کرده‌ام ولی زوجه نمی‌دانسته تکلیف چیست؟ پنج حدیث آورده شده که نهایتاً نتیجه گیری شده است که اگر مرد بینه داشته باشد پذیرفته می‌شود در غیر این صورت اختیار با زن است و اگر زن ازدواج با دیگری کرده باشد شوهر دوم احق است.
11- در خصوص اینکه اگر کسی طلاق بدهد سپس رجوع کند بدون جماع سپس طلاق بدهد آیا صحیح است یا خیر؟ و این که طلاق صحیح است لیکن جزء طلاق عدی نیست. (6 حدیث)
12- باب اقسام طلاق بائن و اینکه غیر آن رجعی است. (چهار حدیث)