دانلود پایان نامه

3-6-4- عدم توجه به مراقبت‌هایی پس از طلاق 98
3-6-5- فوري بودن طلاق توافقي 99
بحث و نتيجه گيري 105
پیشنهادات 106
منابع 108

چكيده


نقدی بر مقررات طلاق در ایران با رویکرد فقهی
به وسيله‌ی:
سید یداله تقوی
طلاق به عنوان یکی از معضلات جامعه شناخته می‌شود و در عین حال راه حلی است برای خلاصی و خاتمه یک زندگی ناسازگار، کمتر جامعهای است که روزانه با این معضل مواجه نباشد؛کشور ایران نیز از این مسئله مستثنی نیست، البته تفاوت عمده مسئله طلاق در کشور ما با خیلی از کشورهای دیگر دنیا این است که طلاق در کشور ما دارای دو جنبه است، یکی ملهم از فقه اسلامی و ناچار به رعایت مقررات آن است ولو اینکه با شرایط و مقتضیات زمان و مکان هم‌خوانی نداشته باشد، دیگری برگرفته از نیازهای روز جامعه و قوانین عرفی و قواعد جدید جامعه امروزی. تأثیر این دو سبب شده است که یک دوگانگی در قوانین و مقررات ما ایرانیان در بحث طلاق به وجود بیاید که باعث بروز مشکلات عدیده برای خیلی از زوج‌ها و خانواده های آنان گردیده است. هرچند قانون‌گذار به منظور تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از فروپاشی بیشتر خانوادهها با آمیختن تجربه‌ها و زائیده های فکری خود به مقررات شرعی طلاق، سعی در اصلاح ذات البین زوجین دارای اختلاف، نموده است، و به حقوق فرزندان نیز توجه نموده و در راستای حفظ آن نیز تمهیداتی اندیشیده لیکن در عمل نه تنها در این زمینه پیشرفتی حاصل نگردیده است، بلکه اختلافات، بیشتر، آمار طلاق‌ها زیادتر، حبس مردان بدهکار مهریه‌ها، بیشتر، فرزندان رها شده، فراوان‌تر و اضطراب و استرس خانواده های طرفین افزون ترگردیده است.
كليد واژهها: طلاق، دادرسی، فقه، قانون، مقررات.

فصل اول
کلیات

1- كليات
مقدمه
از زمان‌های قديم به لحاظ اعتقادات و ديدگاه هاي مذهبي اكثر افراد جامعه‌ی ما، اهتمام خانواده‌ها در امر مهم مباحث خانوادگي اعم از ازدواج و طلاق و امور مربوط به آن‌ها مثل خواستگاري، مهريه، هدايا، رسوم عروسی‌ها بر رعايت احكام شرع مقدس بود.
به تدريج به علت رشد اجتماعي، تعاملات با اجتماعات ديگر مثل غير مسلمان‌ها، باز شدن فضاي جامعه، تغييرات اقتصادي و عوامل گوناگون ديگر، توقعات جامعه و خانواده‌ها بالا گرفت، باعث بروز و افزايش اختلافات خانوادگي و فاصله گرفتن افراد از مقررات شرع مقدس گرديد به نحوي كه در سال‌هایی اخير مواردي مشاهده شده است كه زن بدون طلاق گرفتن از شوهر و به صرف اختلاف و طولانی شدن جدایی خود و شوهرش مبادرت به ازدواج با مرد ديگري نموده است كه در شرع مقدس بسيار ناپسند و موجب احكام سنگين مثل رجم می‌باشد. يا مثلاً در خصوص حجاب و رو گرفتن از مرد بيگانه وضعيت كنوني با وضعيت دو دهه پیش‌تر بسیار غير قابل تطبيق و اسفبار است.
با وجود تشكيل نظام مقدس جمهوري اسلامي و اصلاح مقررات به سمت اسلامي شدن و عدالت بيشتر، نه تنها این‌گونه مشكلات كاهش نیافته‌اند بلكه آمار اختلافات خانوادگي و گريز از احكام شرعي بيشتر و بيشتر شده به همين نسبت معضلات مربوطه نيز پيچيده تر گردیده‌اند.
نگارنده در پي بررسي و نقد مقررات مربوط به طلاق و ايرادات وارده بر آن‌ها با رويكرد فقهي برآمده تا با برجسته نمودن اين ايرادات و ارائه پيشنهادات، گامي در جهت اصلاح مقررات طلاق و بهبود آن‌ها و جهت دهي جامعه به سمت عدالت بيشتر و آشنا نمودن دانشجويان رشته هاي مربوطه با اين ايرادات و در نتيجه آگاهي بخشيدن به بخشي از جامعه، برداشته تا از عواقب خطرناك اطاله‌ی دادرسي در موارد اختلافات زوجين كه بعضاً منجر به خود كشي يا اعتياد به مخدر‌ها يا تباهي و سرگردانی و بي پناهي زنان و فرزندان آن‌ها می‌شود، جلوگيري كرده باشيم، كه اعتقادمان بر اين است كه حتي در زمان حكومت حضرت ولي عصر نيز آگاهي كارگزاران آن بزرگوار به پيچ و خم‌های مقررات جامعه و دخالت عوامل آن حضرت ضرورتي انكار ناپذیر است. مگر نه اينست كه خداوند متعال می‌فرماید: «و من احياها فکانما احيا الناس جمیعاً» (مائده آیه‌ی32) اشاره به نفس انساني دارد كه به دنبال اينكه می‌فرماید کسی که يك نفر را به غير حق بكشد مثل اينست كه همه‌ی مردم را كشته است، اين بخش از آيه فوق‌الذکر آمده است كه و کسی كه او را زنده كند (يعني يك نفر انسان را از مرگ نجات دهد ) مثل اينست كه همه‌ی مردم را زنده كرده است. پس اگر قلم ما، قدم ما و زبان ما فقط و فقط از يك خودكشي ممانعت به عمل آورد آيا مستوجب پاداشي بزرگ نيستيم؟ بالعكس وقتي كه سرنوشت بخشي از مردم جامعه بدست حقوق‌دانان و فقهاي جامعه دست‌خوش ناهنجاری‌های قوانين ناپخته و موجب خودكشي حتي يك زن بشود آیا حقوق‌دانان و فقها مشمول بخش اول آیه‌ی مزبور نمی‌شوند؟
در این راستا با استفاده از شیوه‌ی مطالعه‌ی كتب و قوانين مربوطه و تحقيق جزيي ميداني از دادگاه‌های خانواده پايان نامه‌ی در پيش رو تقديم حقوق‌دانان، فقها، دانشجويان، اساتيد و جامعه‌ی اسلامي ايران می‌گردد.

1-2-پیشینه‌ی تحقیق