تحقیق درمورد اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قوانین و مقررات خاص

حمایت از قربانیان تروریسم در مهم ترین و سریع ترین شکل، باید به صورت حمایت‌های پزشکی و در گام بعدی درمان آسیب‌های روحی و روانی باشد.حمایت از قربانیان تروریسم در قالب اقدام‌های پزشکی از جهت فوریت بزده دیدگان حادثه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
3-2-1- حمایت‌های پزشکی در حقوق داخلی
در حقوق ایران بر اساس قوانین و مقررات خاص مربوط به جانبازان، غالباً قربانیان جرایم تروریستی در کشور، به عنوان جانباز، از حمایت‌های ویژه پزشکی و دارویی برخوردارند که با تاسیس بیمارستان‌ها و آسایشگاه‌های خاص، خدمات درمانی نسبتاً مناسبی به آنان ارائه می‌شود که البته شایسته است بیش از پیش به این مسئله اهمیت داده شود.
3-2-2-حمایت‌های پزشکی در اسناد بین المللی
بیانیه سازمان ملل با عنوان «اصول اساسی عدالت بر بزده دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت» که در 29 نوامبر 1985 از سوی مجمع عمومی‌صادر شد، از ماده 14 تا 17 به ضرورت و فوریت حمایت‌های دارویی، روانی و اجتماعی پرداخته است.
در ماده 4 کنوانسیون اروپایی در مورد خسارت زدایی از قربانیان جرایم خشونت بار که در 24 نوامبر 1983 در استراسبورگ به تصویب رسید، هزینه‌های پزشکی را نیز در شمار هزینه‌های خسارت زدایی دانسته است.
تروریسم بارزترین مصداق جرایم خشونت بار است که به تبع آن، قربانیان تروریسم نیز باید از حمایت‌های درمانی ویژه برخوردار باشند.
3-3- جنبه‌های حمایت از قربانیان تروریسم در مرحله دادرسی
حمایت از قربانیان تروریسم در مرحله دادرسی می‌تواند جبنه‌های مختلفی داشته باشد که به اختصار به آنها اشاره خواهیم داشت.
3-3-1- تفهیم حقوق قربانیان تروریسم
امروزه به دلیل خاصیت بین المللی جرایم تروریست، حقوق قربانیان نیز در مواردی می‌تواند تابع قواعد و مقررات بین المللی باشد که خود موجب پیچیدگی این مقررات خواهد شد و در نتیجه قربانیان تروریسم از این مقررات بیگانه تر خواهند بود؛ از این رو، لازم است حقوق این دسته از قربانیان، به طور خاص به آنان تفهیم شود.
حتی در حقوق داخلی نیز به دلیل نامتعارف بودن جرایم تروریستی و نادر بودن این قبیل حوادث، قربانیان آن، نسبت به قوانین حاکم بر جرایم تروریستی و حقوق مسلم خود، آگاهی چندانی ندراد.
در بند الف از ماده 6« اعلامیه اصول بنیادی ملل در 29 نوامبر1985، بر آگاهی دادن بزه دیدگان در خصوص حقوق آنان و روند رسیدگی و وضعیت پرونده، تأکید شده است.
3-3-2- اعطای تسهیلات و تضمین‌های لازم برای طرح دعوا
از آنجا که ریسک جرایم تروریستی کاملاً غیر قابل پیش بینی است، قربانیان این جرایم نیز آمادگی و امکانات لازم را برای حمایت از حقوق خود از جمله متحمل شدن هزینه‌های کلان دادرسی، ندارند؛ از این جهت، شایسته است به این دسته از قربانیان به صورت ویژه تسهیلات و امکانات لازم برا اقامه دعوا اعطا شود.
از این رو، در بند ج از اده 6 «اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزده دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت » مصوب مجمع عمومی ‌سازمان ملل در 29 نوامبر 1985، نوامبر 1985، نسبت به «فراهم نمودن کمک مناسب به بزه دیدگان در سراسر فرآیند حقوقی»، تأکید شده است.
از طرفی به دلایل امنیتی که از ویژگی‌های جرایم تروریستی است، قربانیان این جرایم و نیز شهود و مطلعان از این جرم نیز ممکن است در معرض خطر و تهدید جدی از سوی مرتکبان باشند که ضرورت دارد دولت تضمین‌های لازم را برای حمایت از این قربانیان و یا بازماندگان آنان به عمل آورد.
در بند د از ماده 6 «اعلامیه بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت»، در خصوص « به کارگیری تدابیری برای کاهش گرفتاری ها و مشکلات بزه دیدگان، حفاظت از زندگی خصوصی آنان هنگام ضرورت و تأمین آنان و خانواده‌های آنان و شهود مربوط به آنان، در مقابل تهدید و انتقام جویی»، تصریح شده است.
از سوی دیگر، لازم است برای ترمیم آسیب روحی و معنوی و نیز جبران خسارت مادی این دسته از قربانیان، در دادرسی این قبیل جرایم، تسریع بیشتری صورت گیرد.
بدین جهت، در بند پایانی ماده 6 «اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت»، موضوع «پرهیز از تأخیر نا ضروری در رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای قرارها و یا احکام مربوط به پرداخت خسارت به بزه دیدگان»، مورد تأکید قرار گرفته است.
3-3-3- توجه به حقوق بزه ديدگان در مرحله دادرسي
در مرحله دادرسی نیز حقوقی برای حمایت از قربانیان مقرر شده است.