تحقیق رایگان با موضوع تجارت فروشنده با فروشنده و دلایل اهمیت وبسایتها

مدلهاى تجارتالكترونيك:
استفاده از اينترنت به عنوان اصلىترين بستر ارتباطى در تجارتالكترونيكى باعث به وجود آمدن مدلهاى گوناگونى در اين سبك از تجارت شده است. اين مدلها كه حاصل تعامل ۳ گروه اصلى تجارتالكترونيكى یعنی دولت، مشترى و بنگاههاى اقتصادى است، باعث توسعه و گسترش مدلهاى مختلف تجارتالكترونيك شده است:
2-10-1- مدل تجارت فروشنده با فروشنده (B2B):
اين مدل از تجارتالكترونيك مهمترين نوع تجارتالكترونيكى است كه در حدود نصف درآمدهاى تجارتى الكترونيكى را به خود اختصاص خواهد داد. اين مدل سبب پيدايش ارتباطى گسترده ميان تأمين كنندگان،توليدكنندگان،توزيعكنندگانوفروشندگانخواهدبود.
در اين مدل، ارتباط ميان دو يا چند سازمان ، توسعه اقتصادى، توليدكنندگان مواد اوليه و ارائهكنندگان انواع گوناگون خدمات موردنظر است. در حقيقت، اين مدل را به نوعى مىتوان توسعه يافته مدل قديمى «تغیر داده های الکترونیکی» دانست، اما در اين مدل واسطهها كاهش يافته، همين خود سبب كاهش قيمتها خواهد شد(نامور،1387؛2).
2-10-2- مدل تجارت فروشنده با مصرف کننده B2C یا مصرف کننده با فروشنده C2B:
مدلهاى B2C و C2B بيان كننده ارتباط متقابل توليدكننده و خريداران نهايى محصولات و خدمات است. مدلهاى دوگانه B2C و C2B داراى مزايايى مانند خريد ارزانتر كالا نسبت به دنياى واقعى، امكان ارسال خريدارى شده به مكان درخواستى مشترى و غيره است. اين مدل از تجارتالكترونيك به عنوان سادهترين نوع تجارتالكترونيكى شناخته مىشود كه منجر به ارتباط نزديكى ميان مشترى و فروشنده خواهد بود و در اين ميان به دليل كاهش قيمتها به دليل از بين رفتن واسطهها خريدار منفعت بيشترى خواهد داشت.
2-10-3- مدل تجارت مصرف کننده با مصرف کننده C2C: اين مدل از تجارتالكترونيك بيشتر به خرده فروشىهاى كالاى دسته دوم خانگى اختصاص دارد. جايى كه خريداران و فروشندگان هر دو از گروه نهايى هستند و در اين ميان ردپاى توليدكننده و يا واسطهاى ديده نمىشود. نمونه رايج اين شيوه از تجارت را مىتوان در جمعه بازارها و يا حراجهاى محلى و منطقهاى ديد كه هركس كالاى توليدى خود را به صورت تك فروشى در معرض فروش قرار داده است.
2-10-4- مدل تجارت شرکتهای دولتی با موسسه خصوصی G2Bو موسسه خصوصی با شرکت های دولتی B2G: در اين مدلها، سازمانها و مراكز دولتى و خصوصى در ارتباط با مراكز اقتصادى و بنگاههاى تجارى دولتى هستند. در اين ساختار، دو طرف با مراجعه به وبسايتهاى طرف قرارداد و تعامل با يكديگر از طريق شبكههاى رايانهاى امور بازرگانى مورد نياز خود را انجام مىدهند. اين امور شامل مواردى چون ارسال درخواستهاى بانكى براى مؤسسات دولتى، گرفتن مجوزهاى لازم براى انجام امور ادارى، پرداخت وجه مورد درخواست سازمانها و بانكها و غيره است. مزيت اصلى اين دو مدل صرفهجويى در انجام امور براى شركتهاى دولتى و سازمان هاى خصوصى و نيز كاهش زمان انجام كارها است و نيز سبب تحصيل فرايندهاى ادارى توسط دولت شده است(روزنامه ایران،1386، 16).
مدل تجارت شرکتهای دولتی با مصرف کنندهG2C و مصرف کننده با شرکتهای دولتی   C2G: در اين مدلها، ارتباط ميان مردم و دولت مطرح است و اين رابطه بيش از آنكه ماهيتى تجارى داشته باشد، ماهيتى خدماتى دارد و شامل خدماتى است كه دولت مى تواند به مردم ارائه دهد و يا زمينهاى براى تسهيل ارتباطات مالى مردم و دولت در امور مالياتى است و يا درخواست خدماتى كه از سوى شهروندان به دولت ارائه مىشود كه مىتواند شامل درخواستهاى مختلف در زمينه اقتصادى و يا بازرگانى باشد.
مدل تجارت شرکتهای دولتی با شرکتهای دولتی G2G: در اين مدل، ارتباط متقابل ميان دو يا چند سازمان دولتى و يا وزارتخانه مطرح است و مواردى چون ارتباط شهردارى با پليس، ادارات برق و آب با شهردارىها، نهادهاى نظامى و انتظامى با وزارتخانهها و غيره را شامل مىشود. در اين مدل، امكان تبادل اطلاعات ميان مؤسسات دولتى و يا دادوستد بازرگانى ميان شركتهاى دولتى فراهم شده است. به علاوه، بخش نامهها و دستورالعملهاى دولتى را مىتوان از طريق اين مدل كسبوكار الكترونيكى براى سازمانها ارسال كرد(نامور،1387؛6).
اهميت وب سايت در تجارت الكترونيكى:
وب سايتها تأثير فراوانى بر فعاليت تجارى شركتها دارند. شركتى كه به دروازه ورود الكترونيكى خود بى اعتناست، سبب ورشكستگى تجارت و كسبوكار خود خواهدشد. وبسايت دروازه ورود به يك مارك تجارى – محصولات و خدمات شركت سازنده محصول است.
وب سايت بىاستفاده و رنگ و رو رفته همانند ويترين قديمى و رنگ و رو رفته در كسب وكار سنتى است و سبب خواهد شد كه مشتريان رغبتى به خريد محصول نداشته باشند، اما در مقابل بهترين سايتها هم اگر امكان يافتن آن ازطريق اينترنت براى مردم درنظر گرفته نشده باشد هيچ توفيقى نخواهدداشت و لذا شركتها بايد درنتايج جستوجوى اينترنتى جاى پاى خود را محكم كنند. براى بسيارى از كاربران، سايتهاى جستوجو) نقطه ورود آن ها به اينترنت است.
دلایل اهمیت وبسایتها:
2-12-1-دلیل اول: وجود وبسایت، اعتبار شرکت را افزایش میدهد. وبسایت تاثیر قوی بر اعتماد مشتری های بلقوه دارد. یک طراحی حرفهای، متن مناسب با نوشتار خوب، اطلاعات مفید از محصولات و اطلاعات تماس مناسب باعث افزایش اعتماد مشتریان به شرکت میشود. به مردم میفهماند که شرکت دارای دانش و به روز هستند. اگر شرکت در طراحی یک سایت با کیفیت و دارای اطلاعات مفید هزینه کند، مردم حتماً تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
2-12-2- دلیل دوم: وبسایت باعث میشود شرکت در هرزمان و از هر مکان قابل دسترس باشد، تا آوریل سال 2002 میلادی، فقط در آمریکا 166 میلیون نفر از مردم روی خط بودهاند. برخی از آنها در جستجوی محصولات و خدمات هستند، با داشتن یک سایت وب، شرکت خود را برای دنیایی از فرصتها برای دسترسی مردمی که غیر از سایت راهی دیگر برای رسیدن به مردم ندارند ، آماده میکنند، با کلیک ساده موس هرکسی میتواند در 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز به شرکت دسترسی داشته باشد.
2-12-3- دلیل سوم: وجود وبسایت سهولت ارجاع مشتریان جدید به شرکت را فراهم میکند برای بسیاری از تجارتها، یک منبع حیاتی برای یافتن مشتریان جدید، ارجاع سایرین است. داشتن وبسایت این امکان را فراهم میکند که مردم به راحتی سایت شرکت را به دیگران ارجاع دهند. آدرس وبسایت راحتتر از شماره تلفن به خاطر میماند به علاوه دادن راههای مختلف تماس با شرکتها به مردم، امکان برقراری تماس را بیشتر میکند.
2-12-4- دلیل چهارم: وبسایت یک ابزار قوی فروش است، فروش محصولات از طریق یک فروشگاه اینترنتی یک راه بسیار عالی برای افزایش فروش است. شرکتها یک ویترین دائمی و سهل الوصول که هزینه آن خیلی کمتر از یک فروشگاه آجری است دارند، ضمن اینکه مردم بیشتری امکان دسترسی به آن را دارند. وجود اطلاعات فروش موثر در وبسایت شرکتها، امکان وادار شدن مردم به کلیک روی دکمه خرید را افزایش می دهد. هر چند که شرکتها از طریق اینترنت نتوانند فروش انجام دهند، وبسایت شرکت یک سرمایه مهم است. وبسایت یک شروع برای متقاعد کردن بازدیدکنندگان به نیاز آن ها به محصولات است. شرکتها مردم را برای خرید تحریک میکنند، سپس از آنها دعوت میکنند که با شرکت تماس بگیرند.
دلیل پنجم: وبسایت باعث افزایش ارزش تبلیغات شرکتها میشود. اضافه کردن آدرس وب سایت در تبلیغات، کارت تجاری و امضاء شرکت، یک راه خوب برای جلب مشتری به شرکت است. داشتن آدرس سایت به مردم کمک میکند که هر زمان که در مورد شرکت میشنوند و یا تبلیغات آنها را میبینند به پیام عکس العمل نشان دهند. مراجعه به وبسایت شرکت راحتتر از نوشتن نامه یا رفتن به مغازه یا حتی تلفن زدن به شرکتها است. مردم اطلاعات را به راحتی دریافت میکنند و به آقای فروشنده برای کمک نیازی نیست، همچنین بازدید از وبسایت خیلی راحت است چون هیچ معذوریتی وجود ندارد و بازدیدکنندگان تحت فشار نیستند.
دلیل ششم:وبسایت به شرکتها کمک میکند تا با مشتریان بالقوه در ارتباط باشند. مردم زیادی وجود دارند که به آنچه شرکتها ارائه میکنند علاقمند هستند ولی ممکن است هماکنون برای خرید آمادگی نداشته باشند. شرکت باید با آنها در ارتباط باشند تا زمانی که آنها برای خرید آمادگی یافتند، با خبر شوند. وبسایت یک روش عالی برای تسهیل این فرایند است. شرکتها می توانند از طریق وبسایت خود آدرس تماس مشتریان بالقوه را جمعآوری کنند. سپس میتوانند به تناوب، نامه یا خبرنامه بر ایشان ارسال کنند. در ارتباط ماندن با مردم به تازه ماندن شرکتها در اذهان مردم کمک میکند(نوربخش، 1383؛56).
خرید و فروش اینترنتی:
میتوان محصولات و خدمات را براساس ویژگیهای خرید آنها در ارتباط با خرید اینترنتی به سه دسته طبقه بندی نمود:
2-13-1- خریدهای بیدردسر و آسان: این نوع خریدها مخاطره اندکی را در بردارند. فروشهای اینترنتی می توانند در مورد این نوع کالاها بسیار موفق باشند چرا که میتوانند از هر محصول نمونههای متعددی را با ارائه تخفیفات زیاد و ارسال راحت برای خریداران تامین نمایند.