تحقیق رایگان با موضوع رفتار خرید اینترنتی و عوامل موثر بر آن و ابعاد حقوقی تجارت الکترونیک

فناورىهاى تشخيص موقعيت مكانى امروزه به عنوان راهكارى در توسعه فروش و مديريت ارتباط با مصرف كننده، تجارت شركت با مشترى و شركت با نماينده فروش مورد استفاده قرار مىگيرد. در صورت نزديك بودن قيمت مكانى خريدار به يكى از شعبات فروشنده، امكان تحويل كالا به خريدار در همان موقعيت فراهم خواهد بود.
ابعاد حقوقی تجارت الکترونیک:
تصویب قوانین و مقررات مربوط به این نوع داد و ستد در ایران در چارچوب قانون تجارت الکترونیک در 81 ماده و با مباحثی همچون تعاریف، احکام داده پیام، حمایت از اسرار تجاری، کلاهبرداری رایانه ای، جعل رایانه ای، جبران خسارت و غیره شروع شده است که البته انتظار می رود با رشد و گسترش تجارت الکترونیکی واجرای آن دردنیای واقعیت،نقایص وکمبودهای این قوانین، متناسب با شرایط رفع گردد (تجارت الکترونیک،29،1393).
رفتار خرید اینترنتی و عوامل موثر بر آن:
پیدایش اینترنت، گسترش فناوری اطلاعات و توسعه استفاده از آن به عنوان ابزاری برای مبادله های میان مشتریان و بنگاه ها در تجارت الکترونیک، پیامدهای متعددی داشته است. از مهمترین این پیامدها ایجاد فرصت هایی برای خرده فروشان است که می توانند در تمام مکان ها و به طور جهانی به مشتریان دسترسی یابند و بازار الکترونیکی را تشکیل دهند(کلوپینگ،2004، 36).
از این روست که می توان مهمترین ویژگی تجارتالکترونیکی از دیدگاه بازرگانی را توانایی برقراری ارتباط سازمان یا فرد با کل مخاطبان و سازگار ساختن محصولات و خدمات با نیازهای فرد – فرد آنها دانست. از سوی دیگر عوامل موثر بر تصمیم و قصد خرید از طریق وب سایت های اینترنتی را می توان در قالب دو دسته عوامل بیرونی و درونی طبقه بندی نمود. عواملی مانند کمبود امنیت در شبکه اینترنت، پایین بودن اعتماد مشتریان به خرید مجازی، کیفیت سایت و مدل طراحی آن به ویژه در نحوه ارائه محصول و اطلاعات مربوط به کالا را که به بیرغبتی مشتریان به انجام دادن خریدهای اینترنتی منجر میشود را میتوان در زمره عوامل بیرونی طبقه بندی نمود. در عین حال نگرش، عادات و درک افراد از فرصتهایی که توسط خرید اینترنتی ممکن میشود را میتوان به عنوان عوامل درونی در نظر گرفت.
2-18-1- ویژگی های خریداران اینترنتی:
واضح است که خریداران اینترنتی در درجه اول باید کاربر اینترنت باشند. امروزه خریداران اینترنتی بیشتر از میان جوانانی هستند که سطح درآمد بالاتری نسبت به سایر کاربران اینترنت دارند. با وجود این، همزمان با گسترش خریدهای اینترنتی، این خریداران از نظر ویژگیهای جمعیتشناختی به ویژگیهای یک کاربر معمولی نزدیک می شوند.
اسکات و یارد خریداران اینترنتی را بر اساس رفتارهای خریدشان به هشت گروه طبقه بندی کردهاند:
1- عاشقان خرید: این گروه 1/11 درصد از کاربران اینترنت و 24 درصد از خریداران اینترنتی را تشکیل می دهند این افراد از خرید اینترنتی لذت میبرند؛ از نظر استفاده از کامپیوتر در سطح بالایی قرار دارند و علاقه مند به ادامه این قبیل عادات خرید هستند. این افراد، گروه هدف ایدهآل فروشگاههای اینترنتی هستند.
2-ماجراجویان: این گروه 9 درصد از کاربران اینترنت و 30 درصد از خریداران اینترنتی را تشکیل میدهند. افراد این گروه بخش کوچکی از بازار هستند که فرصت بزرگی را در اختیار بازاریان قرار میدهند و نیازمند توجه اندکی از سوی فروشندگان اینترنتی هستند چرا که بر این باورند که خرید اینترنتی، سرگرم کننده است.
3-فراگیران شکاک: این گروه 10 درصد از کاربران اینترنت و 15 درصد از خریداران اینترنتی را تشکیل می دهند. افراد این گروه بخشکوچکی از بازار را تشکیل میدهند اما پتانسیل رشد خوبی برخوردارند. عدم تمایل آنها به خرید اینترنتی بیشتر به دلیل عدم آشنایی آنها با کامپیوتر است.
4-کاربران تجاری: این افراد آگاهی بیشتری نسبت به کامپیوتر دارند و از اینترنت عمدتاً برای کارهای تجاری استفاده میکنند.
5- جستجوگران هراسان: این افراد قابلیت بالایی در استفاده از کامپیوتر و اینترنت دارند اما بیشتر وقت خود را صرف خرید سنتی در فروشگاهها میکنند(کاو،2003،67).
6- افراد گریزان از خرید: این گروه سطح درآمد بالایی دارند، اما گروه هدف خوبی برای فروشندگان اینترنتی نیستند چرا که تمایل ندارند منتظر ارسال کالا باشند و تمایل دارند هنگام خريد، کالا را از نزديک ببينند.
7- افرادگریزان از هر نوع تکنولوژی جدید : اين گروه افرادي هستند که با کامپيوتر آشنايي زيادي ندارند و استفاده ازآن، آنها راگيج وسردرگم ميکند. اين افراد نسبت به بخشهاي ديگر زمان کمتري را صرف خريد اينترنتي ميکنند.
8- جويندگان سرگرمی: افرادي هستند که نسبت به ساير بخشها، کمدرآمدتر و از نظر تحصيلات پايينتر هستند. اين افراد در اينترنت به دنبال سرگرمي و مسائل تفريحي هستند و از خريد اينترنتي واهمه دارند(هاوکینز،2007؛605).
2-18-2- نكات كليدي رفتار مصرف كننده:
1- رفتار مصرفكننده برانگيخته است .به عبارت ديگر رفتار مصرفكننده عموماً در راستاي رسيدن به هدفي خاص است .
2-رفتار مصرفكننده متمركز بر فعالیتها است .همچنين بايد بين فعاليتهاي عمدي و تصادفي تمايز قائل شد. برخی از فعالیتها از قبیل صحبت با مشتری و تصمیم خرید، رفتارهای عمدی هستند. در مقابل مواقعی پیش میآید که فردی که برای خرید کالای خاص وارد فروشگاه شده است چیز دیگری که قصد خرید آن را نداشته، خریداری میکند.
3- رفتار مصرفکننده، یک فرایند است. مباحث انتخاب، خرید، استفاده و دور انداختن کالا بر فرایندی بودن رفتار مصرف دلالت دارد. بهطور کلی فرایند رفتار مصرفکننده سه مرحله مرتبط فعالیتهای قبل از خرید، فعالیتهای ضمن خرید و فعالیتهای بعد از خرید را در بر میگیرد.
4- رفتار مصرفکننده از نقطه نظر زمان و پیچیدگی قابل تحلیل می باشد. منظور از پیچیدگی تعداد فعالیتها و سختی یک تصمیم است. دو ویژگی زمانبری و پیچیدگی قابل تحلیل میباشد. یعنی با ثابت در نظر گرفتن بقیه عوامل، هرچه تصمیمی پیچیدهتر باشد، زمان بیشتری صرف آن خواهد شد.
5- حداقل سه نقش عمده در فرایند رفتار مصرفکننده وجود دارد که عبارتند از:
الف- تاثیر گذار