تحقیق رایگان با موضوع سطوح مختلف تجارت الکترونیک و تجارت الکترونیکی در ایران

عدم وجود یک مرکز داخلی جهت ثبت دامنه به متقاضیان داخلی و تامین اطمینان خاطر آنها از امنیت اطلاعات موجود در سایت.
عدم امنیت مسیر اتصال کابلهای فیبر نوری شبکه دیتای ملی به شبکه جهانی اینترنت.
عدم گسترش فعالیت مرکز صدور گواهی دیجیتال به منظور شناسنامه دار کردن افراد استفادهکننده از تجارتالکترونیک(عماد زاده، 1393؛37-38).
تجارت الکترونیکی در ایران:
تجارتالکترونیکی در ایران در مرحله بسترسازی است. دستگاههای اجرایی مربوط، در حال برنامهریزی و آماده سازی توسعه تجارتالکترونیکی هستند. وزارت بازرگانی طرحهای مختلف تجارتالکترونیکی را شروع کرده است. این طرحهاعبارتند از: طرح امکان سنجی تجارتالکترونیک، طرح ایجاد مرکز پیشگام تجارت الکترونیک، طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال، نقطه تجاری ایران، شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور و طرح استاندارد سازی کالا، خدمات و فعالیتها. توسعه تجارتالکترونیکی در ایران بدون توسعه نظام پرداختالکترونیکی ممکن نیست. نظام پرداختالکترونیکی ایران در مرحله آمادهسازی است. این نظام باید به گونهای طراحی شود که علاوه بر انجام عملیات بانکی الکترونیکی، توسعه تجارتالکترونیکی را پشتیبانی کند.
معرفی و ترویج استفاده از کارتهای بدهی، چکالکترونیکی، کیف الکترونیکی و پول نقد دیجیتال، توسعه بانکداری اینترنتی و سیستمهای پرداختالکترونیکی مبتنی بر تلفن همراه امکان دسترسی اینترنتی به خدمات بانکداری خودکار و پایانه های فروش، ایجاد مرکزی روی خط و به هنگام برای نظارت و اطلاع رسانی کارت های بدهی و راهاندازی دروازههای خرید ویژه هر بانک از طریق کارتهای اعتباری همان بانک و قابلیت یکپارچه سازی آنها، اولین گامهای نظام جدید پرداخت کشور است.
راهاندازی«سامانه تسویه ناخالص آنی» از الزامات بانکداریالکترونیکی است. شبکه بانکی باید برای استفاده از سویفت مبتنی بر اینترنت، بسترسازی کند. نظام پرداخت باید به گونهای طراحی شود تا روشهای پرداخت الکترونیکی با تراکنشهای داخلی شرکتها و نظام مالیاتی دولت همسو باشد.
پوشش معاملات اوراق قرضه و سهام از دیگر اقدامات اساسی است. کارتهای اعتباری و سایر روشهای پرداختهای الکترونیکی باید به گونهای طراحی و توسعه یابند که مبادلات داخلی و بینالمللی را شامل شود. بدین منظور باید امکان استفاده از کارتهای اعتباری بینالمللی نیز در داخل فراهم شود. دستگاههای اجرایی باید به گونهای عمل کنند تا امکان استفاده از خدمات شرکتهایی همانند بولرو برای انتقال ایمن اسناد و دادههای تجاری و برای جایگزینی اسناد اعتباری بانکی روی خط موسسات پوشش دهنده مدیریت ریسک های روی خط فراهم شود(عماد زاده،1393؛12).
2-7- چارچوب تجارت الكترونيك:
چارچوبهاى تجارتالكترونيك از ۳ سطح تشكيل يافته است كه براى داشتن تجارتالكترونيك موفق وجود اين چارچوبها لازم است:
2-7-1- زيرساختار: بخش اول از چارچوبهاى مورد نياز تجارتالكترونيك شامل سختافزار، نرمافزار، پايگاههاى دادهاى و ارتباطى است كه براى انجام وظيفه در قالب خدمات« وب جهان گستر» بر روى اينترنت و يا ساير روشهاى پيامگذارى و پيامگيرى بر روى اينترنت و يا ساير شبكهها بهكار مىرود.
2-7-2- خدمات: بخش دوم از چارچوبها شامل دامنه گستردهاى از خدمات كه توانايى پيدا كردن و ارائه اطلاعات را فراهم مىآورند و شامل جستوجو براى شركاى تجارى و همچنين مذاكره و توافق درمورد مبادلات تجارى هستند.
2-7-3- محصولات و ساختارهاى تجارتالكترونيك: اين بخش از چارچوبهاى«تجارت الکترونیک بر مبنای اینترنت» مشتمل بر پيشبينى و تدارك مستقيم كالاها و خدمات تجارى وابسته به اطلاعات براى مشتريان و شركاىتجارى، همكارى و سهيمشدن در اطلاعات داخل و خارج سازمان و سازماندهى محيط بازار الكترونيكى و زنجيره تهيه و پشتيبانى است(نامور،1387؛2).
سطوح تجاری الکترونیک:
تجارتالکترونیک را می‏توان به سطوح مختلفی تقسیم بندی کرد . هر یک از ابعاد سه گانه اصلی تجارت ، یعنی محصول یا خدمات مورد مبادله ، فرآیند فروش و تحول خدمات پس از فروش می‏توانند از حالت فیزیکی و کاملا ملموس تا حالت الکترونیکی و نرمافزاری (یا اصطلاحاً مجازی‌ ) تغییر نمایند . در حالتی که در تجارت سنتی هر سه عامل ، فیزیکی و کاملا قابل لمس هستند ، در تجارت کاملا الکترونیکی (بالاترین سطح تجارت الکترونیک ) هر سه عامل حالت الکترونیکی دارند . ترکیبات گوناگون از حالتهای فیزیکی و الکترونیکی سطوح مختلف تجارت الکترونیکی را شکل می‏دهند.
لذا تجارت الکترونیک می‏تواند در تمام یا بخشی از مراحل چرخه تجاری بکار گرفته شود .
چرخه تجاری از موارد یافتن کالاها و خدمات متناسب با نیازها و یافتن راههای مبادله مورد توافق (جستجو و مذاکره) ، سفارش ، حمل و پرداخت بها (اجرای توافق وپرداخت ) ، فعالیتهای پس از فروش مثل گارانتی و خدمات پس از فروش تشکیل شده است .
مراحل تجارت الكترونيك:
مراحل رشد و گسترش تجارتالكترونيكى را مى توان به ۵ بخش تقسيم كرد كه هر چه به گامهاى پايانىتر نزديك مىشويم در حقيقت به تجارتالكترونيكى واقعى نزديكتر شدهايم و شركتها و سازمانهايى كه در جستوجوى بازار الكترونيكى براى كالاها و خدمات خود هستند، سعى در رسيدن به مراحل پايانى اين چرخه دارند.
2-9-1- مرحله اول: در مرحله اول از مجموعه مراحل پنج گانه، شركت يا سازمان متقاضى تجارت الكترونيك سعى در ايجاد يك سايت ساده شامل اطلاعات محصولات و خدمات توليدى خود را دارد تا اين اطلاعات از طريق اينترنت در اختيار مشتريان قرار بگيرد. در حقيقت، مرحله اول به معناى به وجود آمدن ويترينى بر روى شبكه جهانى وب براى بازديدكنندگان است تا اطلاعات مورد نظر خود را از طريق اين صفحات دريافت كنند.
2-9-2- مرحله دوم: اين مرحله شامل توسعه و گسترش مرحله اول است. در اين مرحله سايت شركت تبديل به يك پايگاه دادهاى قوى شده، براى نگهدارى اطلاعات مورد استفاده قرار مىگيرد و اطلاعات همه محصولات و خدمات و شرح كامل آنها در بانك اطلاعات قرار مىگيرد و كاربران امكان ارسال سفارش خريد از طريق اين وب سايت را خواهند داشت، اما هنوز زيرساختهاى لازم براى پرداخت اينترنتى فراهم نشده است و پرداخت پول به همان روش سنتى انجام خواهد گرفت.
2-9-3- مرحله سوم: برقرارى امكان تعامل از مهمترين نكات مرحله سوم است. در اين مرحله، كاربران امكان تعامل با مدير سايت را خواهند داشت كه اين تعامل از طريق ایمیل، چت و ویس خواهد بود و كاربران در بازه زمانى بسيار كوتاه مدت پاسخ خود را از مدير سايت دريافت خواهند كرد و امكان پرسش و پاسخ آنلاین ميان فروشنده و خريدار و نيز رد و بدل شدن اطلاعات در مورد كالا و يا خدمات خواسته شده وجود دارد.
2-9-4- مرحله چهارم: در اين مرحله، امكان پرداخت اينترنتى براى كاربران فراهم خواهد شد و مشتريان پس از ارسال فرمهاى سفارش خريد و دريافت كالا، وجه موردنظر و توافق شده را از طريق پايانههاى فروش بانكها و مؤسسات مالى طرف قرارداد براى فروشنده ارسال خواهند كرد كه اين حمل و نقل پول به صورت بسيار امن از طريق اينترنت براى مشتريان فراهم خواهد شد.
2-9-5- مرحله پنجم: مرحله آخر به مرحله يكپارچگى معروف است. در اين مرحله، سيستم هاى واسطهاى ميان فروشنده و خريدار با سيستمهاى موجود در سازمان و يا شركت به حالت يكپارچگى كامل درخواهند آمد. بدين معنا كه اگر كالايى فروش رود، موجودى كالاى فروش رفته به ميزان خريدارى شده از موجودى انبار كسر شده و همزمان دستور خريد جديدى براى جايگزين كردن كالاى فروش رفته به انبار ارسال خواهد شد و در خريدهاى بعدى موجودى انبار بلافاصله به نمايش درخواهد آمد. اين مرحله از مجموعه مراحل تجارت الكترونيك كاملترين مرحله در تجارتالكترونيكى است كه در آن نتيجه همه عمليات مربوط به داد و ستد در همه سيستمهاى سازمان منعكس مىشود(روزنامه ایران،1386؛3).