دانلود پایان نامه

تفكر انتقادي[1] كه يكي از انواع مهارت هاي زندگي می باشد، با ظهور دوره اطلاعات و افزايش پيچيدگي هاي جامعه، تفكر انتقادي به عنوان يك توانايي كه زمينه مواجهه  عقلاني با اطلاعات و شركت در جامعه به عنوان يك شهروند شايسته را فراهم مي كند، نيازمند توجه بيشتري می باشد (هالپرن[2]، 2003 ؛پل،1984؛به نقل از چان، هو، كو[3]،2011).

نوجواني كه داراي تفكر انتقادي می باشد، قادر می باشد اطلاعات حاصل از منابع مختلف را با هم تلفيق كند، ديد گاه هاي مختلف را مورد بررسي قرار دهد، خوب تجزيه و تحليل كند، فرضيه هاي متفاوت بسازد و به آزمايش بگذارد و سر انجام به گونه اي منتقدانه قضاوت كند (هالپرن، 1999 ).

سوال هاي پژوهش

چه ارتباط اي بين تفكر نقاد و نحوه توجه نسبت به مواد روان گردان هست؟

چه ارتباط اي بين تفكر نقاد و مولفه شناختي توجه درمورد مواد روانگردان هست؟

1-Critical  Thinking

2-Halpern,D.F

3-Chan ,N.M.,Ho,L.T & Ku,K.Y

 ارتباط تفکر انتقادی با نحوه توجه در باره مواد روان گردان در دانش آموزان دختر اول دبیر ستان شهریار

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه حقوق