می 6, 2021

تدابیر پیشگیرانه و سرکوبگرانه اتخاذی توسط قانونگذار راجع به جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات با تکیه بر اسناد بین الملل- قسمت ۲۳

 • .طغرانگار،حسن،۱۳۸۰،«جرایم سازمان یافته در حقوق جزای ایران و بین الملل»،‌پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق(ع)،ص ۹۲٫ ↑

 

 • .حیدری،علی مراد،‌۱۳۸۲،تطهیر پول در اسناد بین المللی وحقوق کیفری ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی،مجتمع آموزش عالی قم،ص۵۴٫ ↑

 

 • .ماده ۳ کنوانسیون پالرمو. ↑

 

 • .مثل کلاهبرداری و اختلاس و ارتشاء موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، ‌مصوب ۱۳۶۷٫ ↑

 

 • .بند (الف) ماده ۲ کنوانسیون پالرمو. ↑

 

 • .خالقی،علی،۱۳۸۳،«محتوا وجایگاه قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق جزای بین الملل و ایران»،علوم جنایی(مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)،انتشارات سمت،ص ۴۱۴٫ ↑

 

 • ۱.R.T.Naylor, “Follow The Money Method In Crime Control Policy” ,York University. Toronto 1999,P.35 ↑

 

 • .بند ۲(ب) ماده ۶ کنوانسیون شورای اروپا. ↑

 

 • .بند۲ ماده ۶ کنوانسیون پالرمو. ↑

 

 • .توصیه شماره ۱٫ ↑

 

 • .آقایی نیا،حسین،نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۸۲-۱۳۸۱،تقریرات درس حقوق جزای عمومی۲،‌کارشناسی ارشد دانشگاه تهران. ↑

 

 • ۱.peter Gill and others, op. cit .,p. 197. ↑

 

 • .میر محمد صادقی،حسین،حقوق جزای بین الملل،پیشین،ص۳۴۷٫ ↑

 

 • .ماده ۳ کنوانسیون وین،‌ماده ۱ دستورالعمل اروپایی،بند ۲(و) کنوانسیون پالرمو،توصیه شماره ۲(الف)،«فاتف» در سال ۲۰۰۱٫ ↑

 

 • .گزارش دفتر بررسی های اقتصادی،از سری بررسی های امنیت اقتصادی، پولشویی،۱۳۸۱،ص ۱۸-۱۷ ↑

عکس مرتبط با اقتصاد

 

 • .علیزاده،ژیلا،«مقابله با پولشویی و نقش آن درسالم سازی اقتصاد»،بانک و اقتصاد،ش ۳۸،ص ۲۸٫ ↑

 

 • ۱.Refinifg. ↑

 

 • .میر محمد صادقی،حسین،حقوق جزای بین الملل،پیشین،ص ۳۳۵٫ ↑

 

 • .بند اول اعلامیه کمیته بال،توصیه شماره ۱۰«فاتف» ۱۹۹۰ و شماره ۵ آن در اصلاحیه ۲۰۰۱ و … ↑

 

 • ۱.Smurfing. ↑

 

 • ۲.Laundering Digital Money, on : www .cs .utah .edu/kmay.lookdigital/laundery.html. ↑

 

 • ۳.Neal Hall , Money laundering ,on: www.justice4you. org/money – laundering.html. ↑

 

 • ۴.Correspondent Bank. ↑

 

 • .تذهیبی،فریده،«درتعقیب پول کثیف»،بانک و اقتصاد،ش ۲۴،ص ۳۷٫ ↑

 

 • ۶.Offshore. ↑

 

 • ۱.linda Gustitus,Elise Bean, Robert Roach,”correspondent Banking: A Gateway for Money. launderingh”, Economic perspectives E-Journal, may 2001. on: www. Usinfo. State. Gov/journals. ↑

 

 • ۲.R.mark Bortner ,”cybrlaundering” on : www.law miami .edu/froomkin.seminars. Bortner .html. ↑

 

 • .بابایی خانه سر،عباس،پیشین،ص ۶۹٫ ↑

 

 • .محمدی،احمد،۱۳۸۰،بررسی راهکارهای مبارزه با جرم تطهیر پول در اسناد بین المللی وحقوق جزای فرانسه و ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع)،ص۳۴٫ ↑

 

 • ۲.FATF Report on Money laundering and Terrorist Financing Typologies ,2003-2004.p.3-6. ↑

 

 • ۳.Tax heavens. ↑

 

 • – NCCT : Non – Coaperational Countries and Territories ,June . 2001 ↑

 

 • ۱٫Patrik M.Jost , Harjit singh sandhu, “The Hawala Alternative Remittance System and Its Role in Money laundering , Interpol General Secretariat ,lyon.January 2000 . on: www.Interpol. Int/public/Financial crime/ money laundering/Hawala/default.asp ↑

 

 • ۲.W.Michael Kramer.Hanging Global Money laundering out to Dry, on :WWW .ACFE.com. ↑

 

 • ۳.FATF Report , op.cit. 1997 – ۹۸ , p.p 5-6. ↑

 

 • ۱.Richard Clutterbuck,Drugs, Crime And Corruption. McMilan Press, 1995, p.103. ↑

 

 • .روآن با سورث و دیگران،پیشین،ص ۶۸٫ ↑

 

 • ۱.Non _ profit organization. ↑

 

 • ۲.FATF Report.op. cit. 2002 –۲۰۰۳, p.p 4-6. ↑

 

 • – FATF Report .op. ۱.cit . 2003-2004, p.25 ↑

 

 • ۱٫Placement. ↑

 

 • . بوریکان،ژاک،پیشین،ص ۳۲۵٫
  ۳.رابینسون،جفری،شستشوی پول آلوده. ↑

 

 • .offshore. ↑

 

 • .السقا،محمد ابراهیم،«غسیل الاموال و اقتصادیات الجریمه المنظمه»،ص ۴٫فی: www.cba.edu.kw. ↑

 

 • .باسورث،روآن و دیگران،پیشین،ص ۱۰۶-۱۰۰٫ ↑

 

 • ۳.John MC Dowell ,“The Consequences”of Money Laundering And Financial crime, Economic perspective , op.cit. ↑

 

 • .رابینسون،جفری،پیشین. ↑

 

 • ۲٫Threshold account ↑

 

 • .محمد ابراهیم السقا ، پیشین ، ص ۵ ↑

 

 • ۱٫Integration ↑

 

 • .رابینسون،جفری،پیشین. ↑

 

 • .بوریکان،ژاک،پیشین،ص ۳۲۶٫ ↑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *