تعاریف هوش هیجانی

مایر و سالوی (۱۹۹۷، به نقل از کاریم و ویز، ۲۰۱۱) هوش هیجانی رو به صورت توانایی درک دقیق، آزمایش و بیان هیجان­ها، توانایی دسترسی به احساس­ها یا گسترش اون­ها در جهت آسون کردن افکار، توانایی فهم هیجان­ها و آگاهی هیجانی و هم توانایی تنظیم هیجان­ها به خاطر ارتقای رشد هیجانی و ذهنی تعریف کردن. هم اینکه، سالووی و مایر (۱۹۹۰، به نقل از نقوی، ریدزون و منصور، ۲۰۱۰) هوش هیجانی­رو شامل­ی توانایی شخص واسه مدیریت احساس­ها و هیجان­های خود و بقیه، تفاوت بین اون­ها و به کار گیری اینجور اطلاعاتی واسه هدایت فکر و عمل خود می­دانند.

هم اینکه، گلمن (۱۹۹۶، به نقل از براملاگ، ۲۰۰۹) بر مبنای ایده­های سالووی، توضیح کوتاه دیگری رو در مورد وجود هوش هیجانی ارائه می­دهد «هوش هیجانی نوع دیگری از باهوش بودنه. فهمیدن احساسات خود و به کار گیری این احساسات  واسه اراده کردن­های خوب در زندگیه. هوش هیجانی توانایی مدیریت خوب خلق­های پریشون کننده و کنترل تکانه­هاست. وقتی که در حال کارکردن واسه رسیدن به اهدافتون ، به مانعی برخورد می­کنین، هوش هیجانی برانگیخته می­شه و شما رو امیدوار و خوشبین نگه می­داره. هوش هیجانی همدلیه، درک احساسات افراد دور و بر شماس، مهارت اجتماعیه و به معنی خوب با بقیه کنارآمدن، مدیریت هیجان­ها در روابط، توانایی راضی کردن یا رهبری دیگرونه.

اراده کردن

هم اینکه، به نظر­ی بار-اون (۲۰۰۶) هوش هیجانی نقطه تلاقی مهارت­ها و آسون کننده­های هیجانی و اجتماعی فرده که با همدیگه رابطه دوطرفه دارن. این مجموعه مشخص می­ کنه که فرد تا چه حد در درک و بیان خود، درک بقیه، و ایجاد رابطه با اون­ها و هم مقابله با نیازها و مشکلات زندگی به گونه­ای موثر عمل می­ کنه.

مشکلات

مایر، سالووی و کاروسو (۲۰۰۲، به نقل از نقوی و همکاران، ۲۰۱۰) فکر می کنند هوش هیجانی دارای ویژگی­­های علمی یه هوش منطقی به توضیح زیره.

    1. ملاک مفهومی: هوش هیجانی کارکرد ذهنی رو مشخص می­ کنه و فقطً روش ­های مهم رفتار کردن یا مهارت­های غیر هوشمندانه یا خودتکریمی نیس. یعنی، هوش هیجانی توانایی­های مربوط به هیجان رو اندازه ­گیری می­ کنه.
    2. ملاک اتحاد: هوش هیجانی در برگیرنده­ی مجموعه ­ای از توانایی­هاست که وابسته و مربوط به بقیه مهارت­های ذهنی هستن و به وسیله­ی شکل های جور واجور دیگری از هوش­های ثابت شده تعریف می­شن.
    3. ملاک رشدی: هوش هیجانی با افزایش سن و تجربه از کودکی تا بزرگسالی گسترش می­یابد.

 

با در نظر گرفتن جنبه­ های تکاملی هوش هیجانی، سه توانایی ذهنی در نوجوانان مهمه:

  1. درک، آزمایش و وسیله هیجان­ها یعنی توانایی شناسایی و فهم هیجان­های خود و بقیه بر مبنای نشونه­ های موقعیتی، نشون دهنده و معانی هیجانی برابر با فرهنگ.
  2. مدیریت و تنظیم هیجان­ها و توانایی شخص در پرداختن سازگارانه به هیجان­های مخالف یا منفی با استفاد از راهکارهای خود نظم دهی. هم اینکه، شخص بتونه هیجان­های منفی خود رو که باعث آسیب رسوندن به بقیه می­شه کنترل کنه.
  3. به کار گیری هیجان­ها یعنی توانایی برنامه ­ریزی منعطفانه و به کار گیری هیجان­ها در حل مسأله (نقوی و همکاران، ۲۰۱۰).

[۱]. Karim

[۲]. Weise

[۳]. Naghavi

[۴]. Redzuan

[۵]. Mansor

[۶]. Bramlage

[۷]. self-respect