دانلود پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 
شکل1-1: مدل مفهومی پژوهش (Vakola & Bouradas, 2012, p. 446).

هم چنین سؤال اصلی پژوهش این می باشد که آیا بین جو سکوت سازمانی و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی گری رفتار سکوت در کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان ارتباط هست؟

1-3) ضرورت و اهمیت پژوهش

مطالعه توجه­های کارمندان به شغل به دلیل نتایج زیادی که ممکن می باشد بر رفتارسازمانی داشته باشد، طی چند دهه گذشته مورد توجه پژوهش گران و صاحب­نظران بوده می باشد. پژوهش در ارتباط با رفتار اعضای سازمان موجب می­گردد تا مدیران از نوع توجه کارکنان در مورد خود آگاه شوند و دریابند که آیا سیاست و رویه­ای که به اجرا در می­آورند منصفانه می باشد یا خیر؟ مدیران بایستی به توجه اعضاء و کارکنان سازمان توجه زیادی داشته باشند. زیرا بر کارایی و اثربخشی عملکرد سازمان تأثیر می­گذارد. هم چنین توجه کارکنان به شغل و سازمان از آن نظر که بر روی متغیرهای مهم سازمانی همچون

 ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

دسته بندی : پایان نامه حقوق