آوریل 20, 2021

دانلود پایان نامه رابطه بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : بازاریابی

عنوان : رابطه بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

 

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد

 رشته: مدیریت بازرگانی

گرایش: بازاریابی

 

عنوان:

رابطه بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی

مطالعه موردی : شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان

 

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر محمد طالقانی

 

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر شهرام گیلانی نیا

 

پاییز 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

فصل اول. 1

کلیات پژوهش… 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مساله و موضوع پژوهش… 3

1-3 اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش: 4

1-4 اهداف تحقیق.. 5

1-4-1 هدف اصلی.. 5

1-4-2- اهداف فرعی.. 5

1-5 سوالات پژِوهش… 5

1-5-1 سوال اصلی پژوهش… 5

1-5-2 سوال های فرعی پژوهش… 5

1-6 فرضیه های پژوهش… 6

1-6-1 فرضیه اصلی پژوهش… 6

1-6-2 فرضیه های فرعی پژوهش… 6

1-7 قلمرو زمانی تحقیق.. 6

1-8 قلمرو مکانی.. 6

1-9 تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش… 6

فصل دوم. 9

بررسی ادبیات تحقیق.. 9

2-1 مقدمه. 10

بخش اول : ادبیات پژوهش… 10

2-2 فرهنگ بازارمحوری چیست.. 10

2-3 مفهوم مشتری محوری.. 18

2-4 مفهوم رقیب محوری.. 20

2-5 مفهوم هماهنگی بین وظیفه ای.. 21

2-6 عملکرد مالی چیست.. 21

2-6-1 معیارهای حسابداری.. 22

2-6-2 معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری.. 22

2-6-3 مفهوم سود. 22

2-6-4 مفهوم نقدینگی.. 23

2-6-5 مفهوم نرخ بازگشت سرمایه. 23

2-7 مفهوم اثر بخشی.. 24

2-8 مفهوم تسلط شرکت بربازار 25

بخش دوم : پیشینه ی پژوهش… 25

2-9 رابطه ی بین فرهنگ بازارمحوری و عملکرد بازرگانی.. 25

بخش سوم : چهارچوب نظری پژوهش… 32

2-10 مفهوم سازی بازار محوری و استخراج مدل تحقیق.. 32

فصل سوم. 39

روش اجرای تحقیق.. 39

3-1 مقدمه. 40

3-2 روش پژوهش… 40

3-3 جامعه آماری ، حجم نمونه و روش های نمونه گیری.. 41

3-4 روش و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات.. 43

3-5 تعاریف نظری و عملی متغیر های مستقل. 45

3-5-1 فرهنگ بازار محوری.. 45

3-6 تعاریف نظری و عملی متغیرهای وابسته. 46

3-6-1 عملکرد بازرگانی.. 46

3-6 روایی و پایایی پرسشنامه. 47

3-6-1 روایی (اعتبار ) ابزار اندازه گیری.. 47

3-6-2 پایایی (اعتماد )ابزار اندازه گیری.. 49

3-7 روش های تجزیه و تحلیل داده ها 50

فصل چهارم. 53

تجزیه و تحلیل داده ها 53

4-1 مقدمه. 54

4-2 آزمون فرضیات.. 55

4-2-1 بررسی و آزمون فرضیه فرعی اول. 55

4-2-2 بررسی و آزمون فرضیه فرعی دوم. 56

4-2-3 بررسی و آزمون فرضیه فرعی سوم. 57

2-4-4 بررسی و آزمون فرضیه اصلی.. 58

فصل پنجم. 59

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 59

5-1 خلاصه. 60

5-1-1 سوال های فرعی پژوهش… 60

5-2 نتایج پژوهش… 61

5-3 بحث و تفسیر. 62

5-4 محدودیت های پژوهش… 62

5-5 پیشنهادات.. 62

فهرست منابع فارسی.. 65

فهرست منابع انگلیسی.. 65

« ضمائم». 69

« پرسشنامه». 69

 

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1 مقدمه

بازاریابی یکی از شاخه های مهم دانش مدیریت است که وظیفه اصلی آن شناخت نیازها و خواسته های انسانی و رفع آنها از طریق فرایند مبادله منابع می باشد . زیرا جوامع امروزی بیش از هر زمان دیگری از یکسو با نیازهای نامحدود انسان ها و از سوی دیگر با کمبود منابع مواجه می باشند و مدیران باید با این منابع محدود پاسخگوی نیازهای نامحدود افراد باشند. بنابراین در اینجا دانش مدیریت به یاری علم اقتصاد شتافته و با ابزارها و مهارت های مدیریتی سعی در تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود بشری می نماید .

در عصر رقابت کنونی که بازارها هر لحظه به رقابت آزاد و کامل نزدیک و نزدیک تر می شوند و هر لحظه تنوع موسسات ،محصولات افزوده می شود ، بازارهایی موفق هستند که فرصت ها و تهدیدها را شناخته و با بهره گرفتن از مزیت های استراتژیک و برنامه ی استراتژیک بلندمدت ، کالاهای رقابتی تولید نموده و از این طریق در ارضای بهینه ی خواسته ها و نیازهای مشتریان گوی سبقت را از رقبا بربایند .

امروزه نقش مشتریان در سرنوشت موسسات بر کسی پوشیده نیست . در بازارهای بسیار رقابتی کنونی به جهت اهمیت والای خریداران در ادامه ی حیات و توسعه ی شرکت ها فقط بخش بازاریابی ، تضمین کننده ی فروش سودآور نیست بلکه باید همه ی دوایر و واحدهای سازمانی ، توجه ی خود را بر عملکرد مورد پسند مشتریان متمرکز کنند .

بنابراین موسسات بازرگانی برای بهره وری و ماندگاری در بازار نیاز به استراتژی های بازاریابی دارند . اهمیت این استراتژی ها در حیات و بقای سازمان ها مشاهده شده است .

در کشور ما نیز فعالیت هایی برای برنامه ریزی و اجرای این استرتژی ها صورت گرفته و تاثیر آن بر عملکرد کسب و کار مورد سنجش قرار گرفته است . در این پژوهش بررسی فرهنگ بازار محوری به عنوان مهم ترین گرایش بازار یابی بر عملکرد بازرگانی در شرکت های صنایع تبدیلی مورد بحث و سنجش قرار می گیرد .

در فصل حاضر پرداختن به کلیات و تمامیت پژوهش ، طریقه نظر قرار گرفته است . در آغاز ، مساله و موضوع پژوهش تفسیر و تعریف می گردد . سپس کلیاتی از تاریخچه ، ادبیات و نتایج تعدادی ازپژوهش های انجام گرفته ، اکناف موضوع (مساله ) پژوهش حاضر ، به ایجاز بیان شده و در ادامه ، وجوب ، اهمیت و ضرورت پژوهش مورد تنقیب قرار می گیرد . در ادامه نیز اهداف پژوهش ، فرضیات و سوالات پژوهش به رشته تحریر در آمده است . همچنین پس از موارد مزبور ،در ابانت روش انجام پژوهش ، قلمرو مکانی پژوهش (جامعه آماری ) ، قلمرو زمانی پژوهش ، روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه ، ابزار های گردآوری داده ها ، روش تجزیه و تحلیل داده ها سعی نموده ، و نیز به شرح واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در پژوهش حاضر یعنی ؛ بررسی رابطه بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی در صنایع تبدیلی استان گلستان می پردازیم.

تعداد صفحه : 89

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=151195]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com