می 12, 2021

دانلود پایان نامه بررسی راه‌های کاهش بهای تمام شده کالا در کارخانه‌های ریسندگی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مدیریت صنایع نساجی

عنوان : بررسی راه‌های کاهش بهای تمام شده کالا در  کارخانه‌های ریسندگی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.Sc )

رشته :

مهندسی مدیریت صنایع نساجی

عنوان :

بررسی راه‌های کاهش بهای تمام شده کالا در

کارخانه‌های ریسندگی ( الیاف کوتاه)

 استاد راهنما :

جناب آقاى دکتر رامین عبقری

 استاد مشاور :

جناب آقاى دکتر محمود معین الدین


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان             صفحه
چكیده 1
فصل اول:كلیات. 2
1-1- بیان مساله 3
1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش.. 6
1-3- اهداف تحقیق. 7
1-3-1- هدف کلی. 7
1-4- فرضیه‌های تحقیق. 7
1-5- قلمرو تحقیق. 7
1-5-1- قلمرو مکانی تحقیق. 7
1-5-2- قلمرو زمانی تحقیق. 7
1-5-3- قلمرو موضوعی تحقیق. 8
1-6- خلاصه 8
فصل دوم: مفاهیم و تعاریف.. 9
2-1- مقدمه 10
2-2- تعریف قیمت‌گذاری. 11
2-3- اهداف قیمت گذاری. 11
2-3-1- ادامه حیات.. 11
2-3-2- به حداکثر رساندن سود فعلی. 11
2-3-3- به حداکثر رساندن سهم بازار. 12
2-3-4- کشیدن عصاره بازار. 12
2-3-5- پیشرو شدن از نظر کیفیت.. 12
2-4- عوامل‌ موثر بر قیمت‌گذاری‌. 13
2-5- مراحل قیمت‌گذاری. 13
2-5-1- مرحله اول: تعیین هدف بلندمدت قیمت گذاری. 13
2-5-2- مرحله دوم: تعیین میزان تقاضا 13
2-5-3- مرحله سوم: برآورد هزینه‌ها 14
2-5-4- مرحله چهارم: تجزیه تحلیل محصولات، قیمت‌ها و هزینه‌های شرکت رقیب.. 14
2-5-5- مرحله پنجم: انتخاب روش قیمت گذاری. 14
2-5-5-1- قیمت‌گذاری بر مبنای افزودن به بهای تمام شده 14
2-5-5-2- قیمت‌گذاری بر مبنای بازده مورد نظر. 14
2-5-5-3- قیمت‌گذاری بر مبنای ارزش مورد تصور. 15
2-5-5-4- قیمت‌گذاری بر مبنای ارزش.. 15
2-5-5-5- قیمت‌گذاری بر مبنای نرخ رایج. 15
2-5-5-6- قیمت‌گذاری بر مبنای پیشنهادهای مهر و موم شده 15
2-5-6- مرحله ششم: انتخاب قیمت نهایی. 16
2-6-ABC   و بهای تمام شده 16
2-7- قیمت تمام شده بالا. 17
2-8- كاهش قیمت تمام‌شده در سه گام 19
2-9- 10 گام برای حمایت از کار و سرمایه‌ایرانی. 21
2-10- قیمت‌گذاری محصولات صنعتی. 24
2-11- برنامه قیمت‌گذاری. 26
2-11-1- مرحله اول- داشتن یک خلاصه از استراتژیهای قیمت‌گذاری. 26
2-11-2- مرحله دوم – بررسی وضعیت قیمت‌گذاری فعلی شرکت.. 27
2-11-3- مرحله سوم – قیمت‌گذاری برمبنای تجزیه و تحلیل نقاط ضعف، قوت، تهدیدات و فرصتها: 27
2-11-4- مرحله چهارم – تعیین استراتژی قیمت‌گذاری: 27
2-11-5- مرحله پنجم – تعیین اهداف قیمت‌گذاری: 27
2-11-6- مرحله ششم – مشخص‌کردن برنامه قیمت‌گذاری: 27
2-11-7- مرحله هفتم – کنترل قیمت و بازنگری آن. 27
2-12- مفاهیم ABC. 28
2-12-1- ABCچیست ؟ 28
2-12-2-‌ایا ABC یک روش ارزیابی موجودی کالا است ؟ 28
2-12-3-‌ایا ABC یک مدل حمایتی برای تصمیمات مربوط به مصرف منابع است ؟ 29
2-12-4-‌ایا ABC یک روش تجمع هزینه است ؟ 29
2-12-5-‌ایا ABC با سیستمهای سنتی مشکل دارد ؟ 29
2-12-6-‌ایا ABC هزینه‌های غیر تولیدی را مستثنی می‌سازد ؟ 30
2-13- علل انحراف هزینه محصول. 31
2-13-1- اختلافات حجم محصول. 31
2-13-2- اختلافات محصول. 31
2-14- هزینه‏یابی هدف: روشی اثربخش برای مدیریت هزینه‌ها 32
2-14-1- راهبردهای تقابلی. 33
2-14-2- منشا پیدایش هزینه‏یابی هدف.. 34
2-14-3- مروری بر رویکرد هزینه‏یابی هدف.. 35
2-15- نمودار پارتو چیست؟ 36
2-15-1- چرا از نمودار پارتو استفاده می‌شود ؟ 36
2-15-2- چه موقع باید از نمودار پارتو استفاده كنیم ؟ 37
2-15-3- چگونه یک نمودار پارتو ساخته م یشود ؟ 37
2-16- استراتژى‌هاى كاهش هزینه در حوزه منابع انسانی. 39
2-17- مفهوم پایش وضعیت.. 40
2-17-1- مزایای پایش وضعیت.. 41
2-18- دستگاه‌اینورتر چیست و چه کاربردی دارد؟ 41
2-18-1- ویژگی‌های‌اینورتر. 42
2-19- تعریف قیمت‌گذاری‌. 45
2-19-1- اهداف قیمت گذاری. 45
2-19-1-1- ادامه حیات.. 45
2-19-1-2- به حداکثر رساندن سود فعلی. 45
2-19-1-3- به حداکثر رساندن سهم بازار. 45
2-19-1-4- کشیدن عصاره بازار. 46
2-19-1-5- پیشرو شدن از نظر کیفیت.. 46
2-19-2- عوامل‌ موثر بر قیمت‌گذاری‌. 46
2-19-3- مراحل قیمت‌گذاری. 47
2-19-3-1- مرحله اول: تعیین هدف بلندمدت قیمت گذاری. 47
2-19-3-2- مرحله دوم: تعیین میزان تقاضا 47
2-19-3-3- مرحله سوم: برآورد هزینه‌ها 48
2-19-3-4- مرحله چهارم: تجزیه تحلیل محصولات، قیمت‌ها و هزینه‌های شرکت رقیب   48
2-19-3-5- مرحله پنجم: انتخاب روش قیمت گذاری. 48
2-19-3-6- مرحله ششم: انتخاب قیمت نهایی. 49
2-20- پیشنهادها 56
2-21- تأثیر بهبود فرایند سیستم کنترل موجودی بر کاهش قیمت تمام شده محصولات.. 60
2-22- معرفى برخى ابزارها، تكنیك‌ها و روش‌هاى اجرایى كاهش قیمت تمام شده 63
2-22-1- تكنیک چرخه بهره‌ورى. 63
2-22-1-1- شرح. 63
2-22-1-2- نحوه تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و كاهش هزینه 64
2-22-2- تكنیک حلقه‌هاى كیفیت.. 64
2-22-2-1- شرح. 64
2-22-2-2- نحوه تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و كاهش هزینه 64
2-22-3- توسعه کارکرد کیفی. 65
2-22-3-1- شرح. 65
2-22-3-2- نحوه تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و كاهش هزینه 66
2-22-4- تكنیک نظام پیشنهاد‌ها 66
2-22-4-1- شرح. 66
2-22-4-2- نحوه تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و كاهش هزینه 66
2-22-5- تكنیک نظام آراستگی. 67
2-22-5-1- شرح. 67
2-22-5-2- نحوه تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و كاهش هزینه 67
2-22-6- تكنیک اصول و چرخه دمینگ… 68
2-22-6-1- شرح. 68
2-22-6-2- نحوه تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و كاهش هزینه 68
2-22-7- تكنیک كایزن و بهبود مستمر. 69
2-22-7-1- شرح. 69
2-22-7-2- نحوه تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و كاهش هزینه 69
2-22-8- تكنیک نظام نگهدارى و تعمیرات جامع. 69
2-22-8-1- شرح. 70
2-22-8-2- نحوه تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و كاهش هزینه 70
2-22-9- تكنیک مهندسى مجدد 70
2-22-9-1- شرح. 70
2-22-9-2- نحوه تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و كاهش هزینه 71
2-22-10- تكنیک الگوبرداری. 71
2-22-10-1- شرح. 71
2-22-10-2- نحوه تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و كاهش هزینه 72
2-22-11- تكنیک گمبا 72
2-22-11-1- شرح. 72
2-22-11-2- نحوه تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و كاهش هزینه 72
2-22-12- تكنیک متدولوژى مهندسى ارزش.. 73
2-22-12-1- شرح. 73
2-22-12-2- نحوه تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و كاهش هزینه 73
2-22-13- تكنیک پوكا یوك. 74
2-22-13-1- شرح. 74
2-22-13-2- نحوه تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و كاهش هزینه 74
2-22-14- تكنیک تكنولوژى جریان تقاضا 75
2-22-14-1- شرح. 75
2-22-14-2- نحوه تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و كاهش هزینه 75
2-22-15- تكنیک شش سیگما 75
2-22-15-1- شرح. 75
2-22-15-2- نحوه تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و كاهش هزینه 76
2-22-16- تكنیک نقشه بردارى جریان ارزش.. 76
2-22-16-1- شرح. 76
2-22-16-2- نحوه تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و كاهش هزینه 77
2-22-17- تكنیک نظام تولید چابك. 77
2-22-17-1- شرح. 77
2-22-17-2- نحوه تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و كاهش هزینه 77
2-22-18- تكنیک نظام تولید به موقع. 78
2-22-18-1- شرح. 78
2-22-18-2- نحوه تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و كاهش هزینه 78
2-22-19- تكنیک مدیریت زنجیره تامین. 79
2-22-19-1- شرح. 79
2-22-19-2- نحوه تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و كاهش هزینه 79
2-22-20- تكنیک برنامه ریزى راهبردى. 80
2-22-20-1- شرح. 80
2-22-20-2- نحوه تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و كاهش هزینه 80
2-22-21- تكنیک مدیریت تغییر. 81
2-22-21-1- شرح. 81
2-22-21-2- نحوه تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و كاهش هزینه 81
2-22-22- تكنیک مدل تعالى بنیاد مدیریت كیفیت.. 81
2-22-22-1- شرح. 82
2-22-22-2- نحوه تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و كاهش هزینه 82
2-22-23- تكنیک مدل كارت امتیازى متوازن. 82
2-22-23-1- شرح. 82
2-22-23-2- نحوه تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و كاهش هزینه 83
2-22-24- تكنیک مدیریت زمان. 83
2-22-24-1- شرح. 83
2-22-24-2- نحوه تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و كاهش هزینه 84
2-22-25- تكنیک كنترل آمارى فرایند 84
2-22-25-1- شرح. 84
2-22-25-2- نحوه تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و كاهش هزینه 84
2-22-26- تكنیک مدیریت فرایند كسب و كار. 85
2-22-26-1- شرح. 85
2-22-26-2- نحوه تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و كاهش هزینه 85
2-22-27- تكنیک مدیریت دانش.. 85
2-22-27-1- شرح. 86
2-22-27-2- نحوه تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و كاهش هزینه 86
2-22-28- تكنیک مدیریت پروژه 86
2-22-28-1- شرح. 86
2-22-28-2- نحوه تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و كاهش هزینه 87
2-22-29- تكنیک هزینه یابى بر مبناى فعالیت.. 87
2-22-29-1- شرح. 87
2-22-29-2- نحوه تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و كاهش هزینه 88
2-22-30- تكنیک حسابدارى قیمت تمام شده 88
2-22-30-1- شرح. 88
2-22-30-2- نحوه تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و كاهش هزینه 89
2-22-31- تكنیک نگهدارى و تعمیرات پیشگیرانه 89
2-22-31-1- شرح. 89
2-22-31-2- نحوه تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و كاهش هزینه 89
2-22-32- تكنیک ناب سازی. 89
2-22-32-1- شرح. 90
2-22-32-2- نحوه تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و كاهش هزینه 90
2-22-33- تكنیک نظام مدیریت كیفیت جامع. 90
2-22-33-1- شرح. 90
2-22-33-2- نحوه تاثیر بر افزایش بهره‌ورى و كاهش هزینه 91
2-23- راهکارهای برای کاهش هزینه‌ها 91
2-23-1- توصیه‌ها و راه كارهاى مدیریت صحیح برنامه کاهش هزینه نیروی انسانی. 91
2-23-2- توصیه‌ها و راه‌كارهاى كاهش هزینه‌ها از طریق استفاده از فن‌آوری جهت تسهیل در انجام امور و افزایش سودآوری. 92
2-23-3- توصیه‌ها و راه كارهاى كاهش هزینه‌ها از طریق سرمایه گذاری در طرح‌های دارای بازدهی بلندمدت   93
2-23-4- توصیه‌ها و راه‌كارهاى كاهش هزینه‌ها از طریق تسریع دریافتنى‌ها و كند نمودن پرداختى‌ها 93
2-23-5- توصیه‌ها و راه كارهاى كاهش هزینه‌ها از طریق كاهش هزینه‌هاى سربار. 94
2-23-6- توصیه‌ها و راه كارهاى كاهش هزینه‌ها از طریق موضع‌یابی راهبردی و تبدیل کنترل هزینه به یک فرهنگ سازمانی. 95
2-24- تحقیقات انجام شده: 96
2-24-1- در داخل. 96
2-24-2- در خارج. 100
2-24-2-1- تحقیق کلوب ونافی(2007) 100
2-24-2-2- تحقیق بال و براون(1968) 101
2-24-2-3- تحقیق فاما وفرنچ(1992) 102
2-25- فرضیه‌های تحقیق. 104
فصل سوم: روش تحقیق. 105
3-1- مقدمه 106
3-2- روش تحقیق. 106
3-3- فرایند تحقیق. 108
3-4- جامعه آماری. 109
3-5- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه 110
3-6– سنجش روایی پرسشنامه 110
3-7- سنجش پایایی پرسشنامه 110
3-8- روش جمع آوری داده‌ها 111
3-9- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 111
3-10- خلاصه 112
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل نتایج. 113
4-1- مقدمه 114
4-2- توزیع فراوانى وضعیت سطوح مدیریت پاسخگویان. 114
4-3- توزیع فراوانى وضعیت آشنایی در زمینه کاهش بهای تمام شده پاسخگویان. 116
4-4- توزیع فراوانى وضعیت اعتقاد به اقدامات صورت گرفته در جهت کاهش بهای تمام شده 117
4-5- بررسى سوالات تحقیق. 119
4-5-1- آیا بین اصلاح ساختار مدیریت پرسنلی و کاهش هزینه‌های تولید رابطه وجود دارد؟ 119
4-5-2- آیا بین اصلاح ساختار تولیدی و کاهش هزینه تولید رابطه وجود دارد؟ 120
4-5-3- آیا بین افزایش راندمان تولیدی باکیفیت رابطه وجود دارد؟ 121
4-5-4- آیا بین‌ایجاد ساختار مدیریتی متفاوت با کیفیت رابطه وجود دارد؟ 122
فصل پنجم: نتیجه گیری کلی و پیشنهادات. 124
5-1- مقدمه 125
5-2- نتایج مربوط به متغییرهای تحقیق: 125
5-3- بررسى سوالات تحقیق. 125
5-3-1- آیا بین اصلاح ساختار مدیریت پرسنلی و کاهش هزینه‌های تولید رابطه وجود دارد؟ 125
5-3-2- آیا بین اصلاح ساختار تولیدی و کاهش هزینه تولید رابطه وجود دارد؟ 126
5-3-3- آیا بین افزایش راندمان تولیدی باکیفیت رابطه وجود دارد؟ 126
5-3-4- آیا بین‌ایجاد ساختار مدیریتی متفاوت با کیفیت رابطه وجود دارد؟ 127
5-4- بحث و نتیجه گیری. 127
5-5- محدودیتهاى تحقیق. 128
5-6- پیشنهادات تحقیق. 129
منابع و ماخذ 131
Abstract. 133
چكیده
اهمیت قیمت تمام شده در دستیابی به بازارهای رقابتی در سطح دنیا و حتی در داخل كشور  با توجه به حضور شركت‌ها و اجناس خارجی كه كالاهایی را با قیمت های بسیار پایین‌تر از كالاهای مشابه داخلی ارائه می دهند مشخص می گردد. كاهش قیمت تمام شده  كالا امری اجتناب ناپذیر در همه زمینه های تولید است و این موضوع در صنعت نساجی از جایگاه ویژه ای برخوردار است .در این تحقیق ساختار كاهش بهای تمام شده بویژه در شاخه ریسندگی مورد تحقیق قرار گرفته است. بیان  اهمیت و تعاریف مربوطه به قیمت گذاری ، گامها و راهكارهایی در این بحث، استراتژی های كاهش هزینه در حوزه منابع انسانی ، پیشنهاداتی در مورد اصلاح قانون كار برای افزایش بهره وری و كاهش هزینه ها بیان شده است.
هدف عمده و اساسی بررسی راه‌های كاهش بهای تمام شده كالا در كارخانه های نمونه است كه به بررسی و معرفی 33 مورد از ابزارها ، تكنیک ها و روش های اجرایی كاهش قیمت تمام شده در سطوح مدیریتی ، 15 توصیه و راهكار مدیریت صحیح برنامه نیروی انسانی ، 10 توصیه و راهكار از طریق استفاده از فناوری جهت تسهیل در انجام امور و افزایش سود آوری ، 10 توصیه و راهكار كاهش هزینه از طریق سرمایه گذاری  در طرح های دارای بازدهی بلند مدت ، 9 توصیه و راهكار  كاهش هزینه از طریق تسریع دریافتی‌ها و كند نمودن پرداختی ها ، 13 توصیه و راهكار كاهش هزینه بدون تعدیل نیروی انسانی، 10 توصیه   و راهكار كاهش هزینه از طریق كاهش هزینه های سربار ، 12 توصیه و راهكار موضع یابی راهبردی و تبدیل كنترل هزینه به یک فرهنگ سازمانی  در این تحقیق پرداخته شده است. و در پایان و در همین زمینه پرسشنامه ای كه حاوی سوالات مربوط به فرضیه های تحقیق می باشد تنظیم و به كارخانه های نمونه ارسال و در قالب نرم افزار اس پی اس اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است  و پیشنهاداتی برای  مسئولین و محققین ارائه گردیده است.
كلمات كلیدی : قیمت گذاری، استراتژی‌های كاهش بهای تمام شده، بهره وری، قانون كار، هزینه های سربار
1-1- بیان مساله
یکی از مشکلات مهم صنعت کشور عدم رقابت‌پذیری است. درک بهتر مفاهیم رقابت‌پذیری و چگونگی ارتباط آن با مفهوم بهره‌وری و توسعه اقتصادی، در اقتصاد دانش محور امروز می‌تواند حائز اهمیت باشد.چرا که بهبود بهره‌وری، افزایش توان رقابت‌پذیری را در پی خواهد داشت و افزایش توان رقابت‌پذیری، توسعه بخش‌ها از سطح بازارهای داخلی و رسیدن به سطوح بین‌المللی را موجب می‌گردد. از دیگر موارد تاثیرگذار در‌این مسیر می‌توان به توجه دقیق‌تر به ذائقه بازار توسط تولیدکنندگان داخلی، رعایت استانداردها و کیفیت‌های مطلوب جهانی در تولید و ارائه‌ محصولات و همچنین‌ایجاد برندهای معتبر‌ایرانی در دنیا اشاره نمود.از دیگر چالش‌های اصلی تولیدکنندگان داخلی جهت ورود به بازارهای بین‌المللی و یا افزایش سهم نفوذ در بازارهای داخلی، قیمت محصول نهایی می‌باشد.
این موضوع بخصوص در بازارهای داخلی و حتی بازار کشورهای همسایه که مهمترین مولفه انتخاب محصول توسط خریداران در آنها، قیمت می‌باشد، نمود بیشتری نیز خواهد داشت.‌این موضوع یکی از دلایل عمده هجوم کالاهای بی‌کیفیت چینی به بازارهای یاد شده است درحالی‌که کالاهای با کیفیت چینی در بازارهای دیگر از جمله اروپا و آمریکا ارائه می‌گردند.از طرفی روش معمول قیمتگذاری اکثرا همان روش کلاسیک بوده که از مجموع قیمت تمام‌شده با حاشیه سود مورد نظر حاصل می‌گردد. درنتیجه مهمترین بخش موثر در قیمت محصول، قیمت تمام شده آن می‌باشد. اما قیمت تمام شده بالای محصول موجب می‌گردد تا حد زیادی از قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در‌این بازار کاسته شده و درنهایت سهم محصولات‌ایرانی در بازار تنزل یافته و پس از مدتی نه تنها سهم بازار خارجی محصولات‌ایرانی کاهش یابد بلکه بازار داخلی نیز از اجناس بی‌کیفیت و ارزان‌قیمت خارجی اشباع گردد.‌این موضوع در صورت تداوم موجب وابستگی شدید کشور و ازبین رفتن صنعت در کشور خواهد شد. در‌این محیط رقابتی که مبتنی بر جریان پایدار مزیت‌های نسبی است، فقط با افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه تمام‌شده و بهبود کیفیت می‌توان در بازار موفق بود.
سازمان‌ها و واحدهای پیشرو که توانسته‌اند به حیات خود ادامه داده و همواره در مسیر رشد و توسعه قرار گیرند و در رقابت‌های جهانی نقش فعال داشته باشند، مجموعه‌هایی هستند که دارای سیستم هزینه‌یابی موثر و مناسبی بوده‌اند. هزینه‌یابی از آن جهت به عنوان بازوی توانمند مدیریت محسوب می‌شود که اطلاعات موثری در جهت انجام مذاکرات آگاهانه، تخصیص ظرفیت‌های تولیدی به محصولات سودآور، پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های مدیریت و برنامه‌ریزی هدفمند، شرکت در مناقصات و سرمایه‌گذاری‌های جدید برای توسعه ظرفیت‌های تولیدی در اختیار مدیران عالی قرار می‌دهد. هزینه‌یابی عبارت است از طبقه‌بندی و تسهیم صحیح هزینه‌ها به منظور تعیین قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات و تنظیم و ارائه اطلاعات مربوط به نحو مناسبی که برای راهنمایی مدیران و صاحبان سازمان در جهت کنترل عملیات آن قابل استفاده باشد.
با توجه به فناوری‌های مختلف ساخت، تولید و ترکیب محصولات، سیستم‌های هزینه‌یابی در واحد‌های تولیدی و خدماتی مختلف، متفاوت است. برخی از‌این سیستم‌ها عبارتند از سیستم هزینه‌یابی سفارش کالا، هزینه‌یابی مرحله‌ای، هزینه‌یابی کایزن، هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت هزینه‌یابی هدف و…. به طور کلی استفاده از اطلاعات قیمت تمام‌شده برای دستیابی به سه هدف اساسی صورت می‌پذیرد.‌این اهداف شامل کنترل و نظارت، ارزیابی و برنامه‌ریزی می‌باشند که هرکدام نقش تعیین‌کننده و حساسی در دستیابی به اهداف یک بنگاه اقتصادی خواهند داشت.به طور کلی قیمت تمام شده می‌تواند ناشی از عواملی مانند قیمت تمام‌شده تامین مواد اولیه، بهره‌وری ماشین‌آلات و تجهیزات، بهره‌وری نیروی کار، مصرف انرژی، نرخ بهره تسهیلات مالی، تعداد شیفت‌های کاری تولید و مواردی از‌این قبیل باشد. هر یک از عوامل یادشده می‌توانند تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام‌شده محصول نهایی داشته باشند. شناسایی و ارائه راهکارهای تاثیرگذار بر هر عامل می‌بایست در فرایند کاهش قیمت تمام‌شده مدنظر قرار گیرد و درواقع کل مراحل زنجیره ارزش یک کالا به طور همزمان مورد بررسی قرار گرفته و تجویزات بر اساس اولویت‌ها و واقعیات موجود صورت پذیرد.
به عنوان مثال‌ایران به دلیل وجود منابع عظیم طبیعی، دارای مزیتی رقابتی به عنوان مواد اولیه مورد نیاز صنایع می‌باشد اما بسیاری از تولیدکنندگان داخلی با مشکل قیمت بالای تامین مواد اولیه مواجه می‌باشند.‌این مشکل می‌تواند ناشی از‌ایرادات موجود در حلقه‌های زنجیره تامین باشد. به‌طوری‌که در اکثر مواقع واسطه‌ها ‌موجب بالا رفتن قیمت تمام‌شده تامین مواد اولیه برای محصولات شده و‌این مزیت را تبدیل به تهدیدی برای صنایع نموده و موجب بالا رفتن قیمت تمام‌شده محصول و از دست رفتن بازار ‌خواهد شد.
از بهترین راهکارهای ارائه شده جهت‌ایجاد بهبود در بسیاری از عوامل یادشده، توجه به مسائل مربوط به صنعت با نگاهی صنفی و گروهی است. بسیاری از مشکلات بنگاه‌ها بواسطه خرد بودن‌ایشان و جزیره‌ای عمل کردن آنها است که قدرت چانه‌زنی و مواجهه با مشکلات را کاهش می‌دهد. حال آنکه با نگاهی صنفی و یکپارچه در مجموعه بنگاه‌ها می‌توان هم در اصلاح قوانین و هم در هم‌افزایی کاری به کاهش هزینه‌ها پرداخت.‌این راهکار در سال‌های اخیر به کمک توسعه خوشه‌های کسب و کار در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی‌ایران و شرکت‌های تابعه پیگیری گردیده است.در راستای نهضت قیمت تمام‌شده و ارتقای بهره‌وری و افزایش رقابت‌پذیری، سیاست‌هایی مانند تبلیغ و ترویج اخلاق کسب و کار‌و فرهنگ مطلوب مشتری‌مداری، کاهش هزینه‌های مصارف انرژی، بهبود نظام توزیع کالا و کاهش تعداد واسطه‌های غیرضروری، بهبود سیستم حمل‌ونقل، ارتقای بهره‌وری بخش بازرگانی، ‌کاهش هزینه‌های اضافی فرایندهای مختلف زنجیره تامین، تولید و توزیع از طریق اصلاح فرایندها و ساماندهی انواع عوارض دریافتی از بنگاه‌ها ازجمله راهکارهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در شرایط تحول، مؤلفه‌های اقتصادی موثر بر عملکرد واحدها، یکی از عمده‏ترین عوامل موفقیت اتکاء به نقاط قوت و‌ایجاد مزیتهایی در درون موسسات است. قرار گرفتن کشور در آستانه پیوستن به سازمان تجارت جهانی، جدی شدن بحث رقابت متاثر از حضور رقبای قوی در عرصه صنعت کشور، گذار از مرحله اقتصاد تولید مدار به‏ مشتری مدار، امکان دسترسی یکسان کلیه واحدهای اقتصادی به منابع و ضرورت توسعه حضور در صحنه‌های بین المللی، همگی ناشی از تحولات و شرایط اقتصادی موثر بر فعالیت‏ موسسات، بنگاه‌ها و شرکتهاست.درچنین شرایطی است که مقوله مدیریت منابع و تشخیص جایگاه واقعی و لازم منابع در زنجیره فعالیتها و کوشش در کنترل و بهینه‏سازی مستمر آن، از اهمیت ویژه‏ای‏ برخوردار خواهد شد.در‌این راستا از جمله مباحث کلیدی در به کارگیری کارآ و مؤثر منابع در اختیار، کاهش استراتژیک هزینه‌هااست(اروان تاج، 1380).
1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش
امروزه درمحیط کسب وکار وتولید که لحظه به لحظه دستخوش تغییرات شده وبر پیچیدگی‌هایش افزوده می‌گردد، همراهی وغنی سازی نهضت کاهش قیمت تمام شده کالاهاوخدمات بعنوان راهبردی مهم درجهت حفظ منافع ورقابت پذیری ودرمعنای عام تر موجبات بقای بنگاه‌های اقتصادی رافراهم خواهدنمود. آنچه مسلم است‌اینکه تجارت درمحیطی بازوغیرقابل پیش بینی صورت می‌پذیرد و شایسته است یک استمرارزمانی درجهت ارائه راهکارهای خلاق وپویا و اجرائی نمودن آنها بکارگرفته شود. 
درکشور‌ایران با وجود هدفمندشدن یارانه حاملهای انرژی، تولیدکنندگان باعزم بیشتری خود را با نهضت کاهش قیمت تمام شده همگام نموده‌اند که البته می‌بایستی بانگاهی فرابخشی به موضوع پرداخت. بااندکی تأمل در می‌یابیم نامگذاری سال 1390 بنام سال جهاداقتصادی ازسوی رهبرمعظم انقلاب توأم با بصیرت ودرایتی عظیم ومناسب با احوالات اقتصادی جامعه صورت پذیرفته که درعین حال مشارکتهای مردمی وبسیاری ازموضوعات مهم تأثیرگذار دراقتصاد بنگاهی وملی را شامل گردیده است خوشبختانه تئوری ادغام دووزارتخانه بازرگانی وصنایع ومعادن بطوری ویژه تسهیل کننده پیشبرد اهداف نهضت کاهش قیمت تمام شده خواهدبود چراکه سابقا وزارت صنایع با تمرکز بر نهضت مذکور وارائه بسته‌های حمایتی ووزارت بازرگانی با تمرکز برقیمت گذاری اصولی و بارویکرد صادرات محصولات اقدام می‌نمودند که‌این ادغام می‌تواند بسیاری از مولفه‌های تولید وصادرات راباحرکتی هماهنگ و به دور از موازی کاری و اتلاف هزینه و ازهمه مهمتر چابکی وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت پیش برده وهدفمند نماید.
1-3- اهداف تحقیق
1-3-1- هدف کلی
هدف عمده و اساسی تحقیق حاضر عبارت است از توصیف بررسی راه‌های کاهش بهای تمام شده کالا در کارخانه نساجی نمونه در راستای محقق شدن‌این هدف و با توجه به رقابت گسترده وهزینه‌های مصرفی زیاد در صورت محقق شدن‌این طرح به بالاترین سطح کاربردی دست پیدا خواهیم نمود.
1-4- فرضیه‌های تحقیق
1-با بهره گرفتن از اصلاح ساختار مدیریتی پرسنلی می‌توان موجب کاهش هزینه تولید گردید.
2-با بهره گرفتن از اصلاح ساختار تولیدی می‌توان موجب کاهش هزینه تولید گردید.
3-افزایش راندمان تولیدی با‌ایجاد ساختار مدیریتی متفاوت بر کیفیت تاثیر گذار نخواهد بود.
1-5- قلمرو تحقیق
1-5-1- قلمرو مکانی تحقیق
با توجه به موضوع تحقیق حاضر که به بررسی راه‌های کاهش بهای تمام شده کالا در کارخانه‌های نساجی استان خراسان رضوی می‌پردازد، لذا قلمرو مکانی تحقیق عبارت خواهد بود از کلیه کارخانه‌های نساجی استان خراسان رضوی
 1-5-2- قلمرو زمانی تحقیق
تحقیق حاضر در شش ماهه دوم سال 91 آغاز و خاتمه یافته است.
1-5-3- قلمرو موضوعی تحقیق
با توجه به موضوع تحقیق، به بررسی راه‌های کاهش بهای تمام شده کالا در کارخانه‌های نساجی استان خراسان رضوی و استان یزد پرداخته می‌شود و پیشنهادهای برای آن ارائه می‌شود.
1-6- خلاصه
در‌این فصل کوشش شد تا مسئله تحقیق بیان گردد و تصویر کلی از تحقیق حاضر ارائه گردد، موضوع تحقیق مطرح گردید، قلمرو مکانی و زمانی و موضوعی تحقیق و هدف از انجام آن مشخص گردید و بعد از آن اهمیت و ضرورت موضوع به طور مختصر شرح داده شد.
2-1- مقدمه
در دنیای امروز تجارت که رقابت حرف اول را در گسترش بازار میزند، باید با تجزیه و تحلیل بازار به این درک رسید که چه مزیتی، بنگا ه‌ها را در‌این عرصه تنگاتنگ رقابت، پیشتاز خواهد ساخت. مصرف کننده عمده محصولات خام، کشورهای پیشرفته و صاحب دانش و تکنولوژی‌اند که با تبدیل مواد خام به محصولات با ارزش افزوده بالا، از تمامی مزایای آن بالاخص توسعه صادرات و در اختیار گرفتن بازارهای دیگر، بهره برداری می‌کنند. به همین دلیل، دولتها سعی می‌نمایند با توسعه صنایع نهایی – که عمدتاً توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط ( SMEs ) تولید میشوند – به‌ایجاد اشتغال و کسب ارزش افزوده دست یابند. اما نکات مهمی در عدم موفقیت ما‌ایفای نقش میکنند كه از آن جمله میتوان موارد زیر را برشمرد:
  عدم توجه به ذایقه بازار توسط تولید کنندگان‌ایرانی.
  عدم رعایت کیفیت استانداردهای مطلوب جهانی در محصولات نهایی‌ایرانی.
  فقدان برقراری روابط سیاسی خارجی مناسب با کشورهای پُرمصرف که نفع تجارت‌این محصولات را برای ما خدشه دار کرده است.
  عدم وجود سیاستهای حمایتی یکپارچه و فقدان انسجام نهادهای مرتبط و متولی.
   قوانین حمایتی نامناسب از صادرات فرامنطق‌های با عنایت به‌این که کشورهای صاحب تکنولوژی از حیث نوع بازار، ساختاری کاملاً متفاوت با بازارهای سنتی دارند که ورود به چنین بازارهایی علاوه بر ارتقای دانش و محصولات تولیدی کشور، تولید و توسعه پایدار را فراهم میکند. جای خالی برندهای معتبر‌ایرانی در دنیا كه از دلایل عدم امکان حضور مستمر در بازارهای جهانی به شمار میرود و‌این مورد، زمینه رقابت مخرب کالاهای‌ایرانی را در بازارها به وجود می‌آورد(کیانی، 1390).
2-2- تعریف قیمت‌گذاری
قیمت از نظرلغوی یعنی سنجش، ارزیابی،‌اندازه و معیار. قیمت در بازار عبارت است از ارزش مبادله‌ای کالا و خدمت که به صورت واحد پول بیان می‌شود.بر‌این اساس، ‌قیمت‌گذاری‌ بطور ساده‌ یعنی‌ تعیین‌ قیمت‌ برای‌ کالا یا خدمت‌. قیمت‌گذاری‌ فعالیتی‌ است‌ که‌ باید تکرار شود و فرایندی‌ مداوم‌ و پیوسته‌ است.‌این‌ تداوم‌ ناشی‌ از تغییرات‌ محیطی‌ و نبود‌ ثبات‌ در شرایط‌ بازار است‌ که‌ لزوم‌ تکرار‌این فرایند را توجیه می‌کند.
2-3- اهداف قیمت گذاری
بطور کلی اهدافی که شرکتها از قیمت‌گذاری دنبال می‌کنند به پنج گروه زیر تقسیم می‌شود:
2-3-1- ادامه حیات
این هدف برای شرکتهایی مناسب است که با ظرفیت مازاد، رقابت شدید و تغییرات دائمی مصرف کنندگان دچار مشکل شده‌اند. چنانچه قیمت بتواند هزینه‌های متغیر و برخی از هزینه‌های ثابت را پوشش دهد، شرکت می‌تواند همچنان به حیات تجاری خود ادامه دهد.
2-3-2- به حداکثر رساندن سود فعلی
برای‌اینکه شرکتی بتواند سود کنونی خود را به حداکثر برساند، باید تقاضا و هزینه‌های مربوط به قیمتهای مختلف را برآورد کند و آنگاه قیمتی را انتخاب کند که بیشترین سود جاری، جریان نقدی یا بازده سرمایه را برای شرکت به ارمغان آورد. البته در صورت تاکید بیش از حد بر سود جاری و عدم توجه به اثرات ناشی از سایر متغیرهای آمیزه بازاریابی، واکنشهای احتمالی رقبا و محدودیتهای قانونی، در بلندمدت عملکرد شرکت را به مخاطره خواهد‌انداخت.
تعداد صفحه :154
قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=148064]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com