ژانویه 18, 2021

مقاله با موضوع سازمان ملل متحد، حقوق بین الملل


Widget not in any sidebars

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه ابعاد حقوقی استخراج گاز از میادین مشترک

تکه ای از متن پایان نامه :

دارند و برای بشر مفیدند یا می توانند تحت شرایط تکنولوژیکی، اقتصادی و سیاسی معینی مفید باشند.

بعضی منابع طبیعی به گونه ای هستند که بقای زندگی بشر وابسته به آنها می باشد و بعضی برای بهبود و ارتقای سطح زندگی مدنظر می باشند. در این میان منابع نفت و گاز از مهمترین منابع طبیعی به شمار می روند که در زندگی بشر تأثیر بسزایی دارند و گاه در بعضی کشورها تنها منبع درآمد کشور تلقی شده و از طریق فروش آن می باشد که کشور مذکور می توانند سایر کالاها و خدمات مورد نیاز خود را تامین نماید.

در تنظیم حقوق بین الملل تا قبل از 1945 مطالعه متمرکزی بر روی منابع طبیعی و حقوق ناشی از آن صورت نگرفته بود مگر ایجاد مقرراتی در مورد ماهیگیری یا رودخانه ها. اما در دهه های اخیر با ظهور اصل حاکمیت همیشگی ملت ها بر منابع طبیعی خود، زمینه برای فعالیت های بیشتر در حقوق طبیعی مطرح شده می باشد. حقوقی که می تواند تأثیر مهمی در تنظیم روابط میان کشورها در بهره گیری از آنها داشته باشد بالاخص در مواردی که این منابع مشترک هستند.

در سال های اخیر حوزه های علمی دیگر نیز به مسائل منابع طبیعی پرداخته اند. این امر، ارائه تعریفی برای آن را مطلوب و در عین حال مشکل نموده می باشد. زیرا که در هر حوزه بنابر اهداف مورد نظر در آن حوزه معیاری خاص را مورد توجه قرار داده اند؛ پس ارائه تعریفی واحد از منابع طبیعی کاری دشوار به نظر می رسد. مثلا طبیعت شناسان بر اصطلاح منابع جاندار و غیر جاندار و اقتصاددانان روی کمیابی یا وفور و قابلیت بهره برداری و توزیع آن ها در سطوح خاص و علمای محیط زیست به ارزش ذاتی منابع طبیعی و لزوم بهره گیری پایدار از آن ها تاکید دارند؛ در حالی که حقوقدانان مالکیت و حق تصرف بر آن ها را مدنظر قرار داده اند.[1]

[1] . Nicollas Schrijver, Sovereignty over natural resources: Balancing rights and duties in an increasingly interdependent world, Cambridge University press,1997 , p. 12.

در مورد تفاوت مفاهیم منابع طبیعی، ثروت طبیعی، ثروت ملی و ثروت به طور کلی در قطعنامه های مختلف مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد حق حاکمیت همیشگی دولت ها بر منابع طبیعی خود و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت ها به کار رفته می باشد و محدوده موضوع این حق به صفحات 10 تا 19 کتاب فوق تحت عنوان The objects to which permanent sovereignty applies  مراجعه نمایید.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه