دانلود پایان نامه

تشکر و قدردانی
سپاس فراوان خدای یکتا را که با الطاف خویش , توان درک معانی و بیان اندیشه ها و علم اندوزی را به آدمی ارزانی داشت و پیمودن راه کمال و درجات عالی انسانی را برای او ممکن ساخت.
بر خود وظیفه می دانم که از تمامی عزیزانی که در مراحل مختلف انجام این پژوهش مرا مورد لطف وعنایت خویش قرار داده و از راهنماییهای ارزنده خود بهره مند ساخته اند نهایت تشکر و قدردانی را داشته باشم .
– تقدیر و تشکر فراوان از استاد گرانمایه جناب آقای دکتر ناصر صنوبر، که استاد راهنمای این پژوهش بوده اند.
– تشکر و قدردانی از استاد ارجمند جناب آقای دکتر پرویز محمدزاده، که استاد مشاور این پژوهش بوده اند.
– تشکر و سپاس از استاد محترم آقای دکتر محسن پور عبادالهان که زحمت داوری این پژوهش را تقبل نموده اند.
و نیز از تمامی گرامیان و علم دوستان از جمله اساتید محترم و مدیران توانمند ، علی الخصوص جناب آقای دکتر ادیب معاون محترم دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تبریز و جناب آقای مهندس سیابانی مدیر کل محترم آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی که در شکل گیری ایده اولیه و نیز در طول مراحل انجام کار راهنمای بنده بوده اند ، کمال تشکر و قدردانی را دارم.
با سپاس فراوان
جاوید معین
پیشگفتار
امروزه در دنیای پر تلاطم کسب وکار ، تلاش برای ماندن در وهله ی اول و کوشش برای رشد و ترقی در درجه ی دوم ، به یک مسئله ی بزرگ و پیچیده تبدیل شده است. سازمانها امروزه نمی توانند بی دغدغه و با فراغ بال به انتظار آینده بنشینند و چنین مقدر شده است که همواره در هراس تغییرات و تحولات دائمی محیط ، رقبا و مشتریان و… به سر ببرند. شاید برخورد با این همه پیچیدگی و دگرگونی دیگر خارج از عهده افراد باشد و جهان امروز بیشتر به افرادی با نگرش ها و توانمندی های لازم برای مقابله با این تغییرات نیازمند باشد ، افرادی که فرصت های محیط را می کاوند و به جای تطبیق با آینده ، آینده سازی می کنند.
از سوی دیگر با توجه به بحران بیکاری در کشور و رکود و رخوت حاکم بر سازمانهای ما ، زیاد دور نیست که جامعه به اهمیت و ضرورت آموزش و فراتر از آن آموزش های تخصصی و مهارتی ، پی برده و همچون جویندگان طلا ، در پی جذب نگرش های کارآفرینانه سرازیر شود. لذا بر ماست تا با تقویت مولفه های نهفته و عوامل موثر در ایجاد و تقویت نگرش های کارآفرینانه ، جامعه را در گسترش نگرش و فرهنگ کارآفرینانه و به تبع آن بستر سازی های لازم در جهت خوداشتغالی و کارآفرینی یاری دهیم.
نتايج اين تحقيق مي‌تواند مورد توجه و استفاده دست‌اندرکاران آموزش عالي کشور و نيز مدیران و رؤساي محترم مراکز آموزش فنی و حرفه ای قرار گيرد. ساير مسئولين وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ، وزارتخانه هاي توليدي، بازرگاني و متوليان فرهنگي کشور، صاحبان رسانه و مطبوعات نيز مي توانند از يافته هاي این تحقيق در جهت فرهنگ سازي استفاده نمايند.
همچنين بهره گيري از يافته هاي اين پژوهش مي تواند فتح بابي باشد جهت شناسايي و تعیین نقش عوامل موثر بر نگرش های کارآفرینانه و به تبع آن کارآفريني در جامعه ، تا از اين طريق کاهش نرخ بيکاري، افزايش بازدهي اقتصادي و نيز توسعه اقتصادي در کشور ايجاد گردد.
اين پژوهش همچنين مي تواند الهام بخش تحقيقاتي مرتبط براي نظام آموزشي متوسطه خصوصاً در رابطه با دانش آموزان هنرستاني، فني- حرفه اي و کاردانش باشد.
فاطمه جاوید معین
فصل اول
کليات تحقيق
1-1. مقدمه
تحقیقات انجام شده تاکید می کند که فرآیندها و برنامه های آموزشی خاصی می تواند با تغییر بینش و نگرش افراد و تجهیز آنها به دانش و مهارت های خاص ، یک کارآفرین بالقوه را به کارآفرین بالفعل تبدیل کند .
انسان در محیط های مادی، اجتماعی و فرهنگی با موارد تازه ای برخورد می کند و نسبت به آنها عقاید و احساسات تازه ای را دارا می شود و آمادگی و تمایل پیدا می کند که به نحو خاصی در برخورد با آنها رفتار کند و بدین ترتیب نگرش های او شکل می گیرد. با شکل گیری نگرش ها احتیاج انسان به تفکر و اخذ تصمیم جدید کم شده و رفتار او نسبت به این موارد، عادی، قالبی و قابل پیش بینی می گردد، بدین گونه است که باورها و نگرشهای مشخصی بر رفتار فرد حکومت می کنند.
نگرش به عنوان بهترین وسیله و توصیف گر برای اقدام به کارآفرینی بیان شده است و عقیده بر این است که داشتن نگرش های خاص منجر به فعالیت بیشتر در زمینه کارآفرینی خواهد شد و می توان به صرف داشتن این نگرش های خاص از آنها انتظار بروز اعمال کارآفرینانه را داشت . اعتقاد بر این است که باورها و نگرش ها آموخته می شوند، زمانی که بر اساس تعلیمات خانوادگی و محیط اجتماعی ایجاد گردیده اند باز هم می توان با آموزش و یادگیری در آنها تغییراتی ایجاد نمود. بر این اساس میزان و نوع نگرش کارآفرینانه و باورهای خود کارآمدی افراد می تواند سطح فعالیت در زمینه ی کارآفرینی را تحت تاثیر قرار دهد .
حال با توجه به نقش و رابطه ی آموزش و بخصوص آموزش های مهارتی با نگرش کارآفرینانه، نقش آموزش فنی و حرفه ای در امر توسعه ی جامعه بیش از پیش محرز می گردد.
در این پژوهش با استفاده از روش پیش آزمون- پس آزمون، به بررسی رابطه ی بین آموزش های فنی و حرفه ای و نگرش کارآفرینانه در سازمان آموزش فنی و حرفه ای پرداخته شده است، فلذا با توجه به بزرگی و گستردگی جامعه آماری، از شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است و با استفاده از ابزار پرسشنامه اقدام به جمع آوری داده ها و سنجش نگرش کارآفرینانه کارآموزان در چهار بعد نگرش کارآفرینانه یعنی توفیق طلبی، اعتماد به نفس، استقلال طلبی و خلاقیت از طریق دو ویژگی فردی کارآفرینی یعنی ریسک پذیری و مرکز کنترل درونی شده است.
انتظار می رود با توجه به نو بودن مدل تحقیق در داخل کشور و همچنین اهمیت بالای پژوهش حاضر از حیث میزان موفقیت آموزش های مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در ایجاد و بهبود نگرش های کارآفرینانه و به تبع آن گسترش کارآفرینی در جامعه ، یافته های این تحقیق مورد توجه خاص قرار گیرد.