ژانویه 17, 2021

منابع و ماخذ تحقیق سنجش رضایت شغلی، کارشناسی ارشد


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

برای سنجش رضایت شغلی، پرسش نامه­های متعددی ارائه گردیده می باشد که به عنوان الگو چند نمونه از آن­ها ذکر می­گردد. محقق می­تواند با در نظر داشتن هدف و اساس کارش بر طبق نمونه ارائه شده به تهیه و تنظیم پرسش­نامه رضایت شغلی اقدام نماید: (ازکمپ؛ 1390: 287).

پرسش­نامه رضایت شغلی هاپاک: در این پرسش­نامه، تعداد چهار پرسش چند گزینه­ای مطرح گردیده می باشد. مراجع بایستی پس از مطالعه هر قسمت، مناسب­ترین پاسخ را با علامت مشخص نماید.

پرسش­نامه رضایت شغلی بری­فیلد و روث: بعضی از مشاغل رضایت­بخش­تر از دیگر مشاغل­اند. به کمک این پرسش­نامه، احساس افراد نسبت به شغلشان تعیین می­گردد. از آن­ها خواسته می­گردد واکنش و احساس خود را در برابر هر یک از نوزده جمله با قرار دادن علامت مشخص سازند.

اتفاق می­افتد که غیر قابل اجتناب می باشد و ارتباطی با رضایت شغلی ندارد. دیگری غیبت اختیاری می باشد که ناشی از عدم رضایت شغلی فرد می باشد (مقیمی؛ 1390: 370-364).

تأخیر در کار: تاخیر کاری همانند غیبت این باور را به وجودمی آورد که فرد از کارش ناراضی می باشد. این نشان می دهد که فرد برای شغل خود اهمیتی قائل نیست و بیش تر اوقات خود را به استراحت در خانه اختصاص می­دهد. وقتی هم که سرکار حاضر می­گردد، بیش تر به تلفن­های شخصی پرداخته و بطور کلی در پی اتلاف وقت می باشد. به عنوان نمونه ، دانشجویی که دیر سر کلاس درس حاضر می­گردد، نشا­ن­گر آن می باشد که از رشته تحصیلی یا نحوه تدریس استاد خود ناراضی می باشد.

ترک خدمت: ترک خدمت کارکنان موجب وقفه در عملیات سازمان شده و جایگزین کردن افراد برای سازمان پر هزینه بوده و از نظر فنی و اقتصادی نیز نامطلوب می باشد. در واحدهای سازمانی که میزان رضایت شغلی افراد آن از حد متوسط پائین­تر می باشد، نرخ ترک خدمت کارکنان آن بالاتر خواهد بود. البته ترک خدمت ممکن می باشد ارادی و مربوط به عدم رضایت شغلی باشد و یا علت های شخصی داشته باشد که خارج از کنترل مدیر می باشد. از طرف دیگر ترک خدمت می­تواند ناشی از مدرنیزه شدن کارخانه، فقدان سفارشات برای تولید، کمبود مواد اولیه و یا به طور کلی ناشی از وضعیت دشوار اقتصادی باشد. در چنین مواردی موضوع ترک خدمت بایستی به طور جدی مورد رسیدگی قرار گرفته و هر جا که لازم است، اقدامات اصلاحی صورت پذیرد.

 ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان